F.v.: Christina Eide, Julie Størholdt Iversen , Marte Øien, Stian Skarheim Magelssen, Felipe F. Garcia og Fam Karine Heer Aas
F.v.: Christina Eide, Julie Størholdt Iversen , Marte Øien, Stian Skarheim Magelssen, Felipe F. Garcia og Fam Karine Heer Aas

Her er NSOs valgresultater

Det går mot slutten av Norsk Studentorganisasjon sitt landsmøte. Søndag ettermiddag ble de siste kandidatene stemt inn.

Tekst: Margret Meek, Marte Sæther Ottesen

Etter gårsdagens ledervalg, hvor de tidligere studentpolitikerne fra Trondeim Marte Øien og Felipe Fawcett ble valgt til henholdsvis leder og nestleder, samt valg av sentralstyre, har nå resten av rollene i arbeidsutvalget blitt fylt. I tillegg har en rekke resolusjoner blitt vedtatt på helgens landsmøte. Her er valgene oppsummert.

Marte Øien, nyvalgt NSO-leder
Marte Øien, nyvalgt NSO-leder

Les også: Marte Øien er ny leder av NSO.

Arbeidsutvalget

UiO-studenten Christina Eide ble valgt inn som fag-og forskningsansvarlig. På NSO sine nettsider skriver hun at et viktig poeng framover vil være bevegelsen Open Science, tanken om at vitenskapelige funn skal være åpent for alle, hvor NSO må jobbe aktivt for å verne studentene.

OsloMet-studenten Julie Størholdt Iversen ble valgt inn som fag- og læringsmiljø-politisk ansvarlig. Hun skriver at hjertesaken innenfor studentpolitikk er å skape gode forutsetninger for studenter som ønsker å ta høyere utdanning, og passe på at studenter har det bra.

Fam Karine Heer Aas ble valgt som velferds- og likestillingsansvarlig. Hun studerer ved MF vitenskapelige høgskole for teologi, religion og samfunn, og er nå gjenvalgt etter å ha hatt vervet de siste åtte månedene. Tidligere har hun også sittet i NSOs sentralstyre, velferdstinget i Oslo og studentrådet ved MF.

Stian Skarheim Magelssen fra NMBU ble valgt som internasjonalt ansvarlig. Han har bakgrunn som student ved International Environmental and Development, og trekker frem fokus på samarbeid og fremdrift gjennom internasjonalisering.

Komitéer

Leder av fag og forskningspolitisk komité: Annbjørg Pasteur Stø

Leder av læringsmiljøpolitisk komité: Joachim Børlie

Leder av internasjonal komité: Marion Kristina Gustavsen

Les også: Stilte til NSO-valg til tross for mistillitsforslag.

Resolusjoner

En av resolusjonene vedtatt på møtet er krav om språkstipend til forberedende språkkurs for alle utvekslingsstudenter. NSO mener at grunnleggende språkkunnskaper er nødvendig for å kunne tilpasse seg en ny kultur, og muligheten for språkkurs kan være en begrunnelse for om studenter velger å dra på utveksling eller ikke.

Målet er å minske språkbarrierer, slik at studenter kan bli mer inkludert i studentmiljøet i andre land og dermed øke trivselen på utveksling. Med disse tiltakene mener NSO at det vil gjøre den kulturelle overganger enklere ved å gi studenter som tar en del av graden utenfor Norge rett til språkstipend.

En annen resolusjon er at universitets- og høgskolesektoren må ta større klimaansvar for at man skal kunne nå målet om å bli klimanøytral i framtiden. Her inkluderes et krav om at staten må stoppe finansieringen av petroleumsforskning, samt at universiteter tar ansvar for å kutte i egne slipp.

Resolusjonen konkluderer også med at universiteter og høgskoler må bli bedre på forskning innenfor energiomstilling og fornybar energi, sam at staten bør øke finansieringen av dette.

Link til NSO: Her er den fulle listen over alle vedtak og valgte på landsmøtet.