I dag velges to nye representanter til Sit-styret

Vervene har en varighet på to år, og flere store prosjekter venter de nyvalgte.

Publisert Sist oppdatert

Studentsamskipnaden for Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) skal i dag velge inn to nye studentvalgte representanter til sitt konsernstyre. Valget vil foregå på Knaus på Studentersamfundet klokken 16:15. Velferdstinget (VT) foretar utvelgelsen, og vervene har en virkningstid fra 1. april 2020 til 31. mars 2022. Det skal også velges en første- og andrevara som vil sitte i ett år hver.

Fire av åtte representanter i styret skal være studenter. Ut av disse fire blir det valgt én styreleder, som er et økonomisk kompensert verv.

Les også: [Debatt] «Vil du styre Sit?»

– Vil ta store beslutninger

Sunniva Bøstrand er nåværende leder for Konsernstyret i Sit, som er organisasjonens øverste organ. De som blir valgt inn vil representere studentene, utdanningsinstitusjonene og de ansatte. Styrelederen er alltid studentvalgt, og studentene har dermed stemmeflertall. Bøstrand mener det viktigste de nye representantene trenger er engasjement for studentvelferd og Sit.

– De nye styrelederne vil komme til å ta store beslutninger i løpet av de neste to årene. Det er mange pågående prosjekter som de vil komme til å sette seg inn i.

Hun peker ut campussamlingen i Trondheim og byggeprosjekter i Ålesund og Gjøvik som noen av de viktigste sakene representantene vil jobbe med.

– Det har vært mye å sette seg inn i på kort tid. Det mest utfordrende har vært å få oversikt over hele organisasjonen.

I sin periode som leder synes Bøstrand det har vært mest spennende å få være med på strategiutviklingen til Sit.

– Det har vært veldig gøy å få være med på å sette kursen for de neste fem årene.

Fikk du med deg? NTNU på topp i omdømme-kåring

Jobber tett med Velferdstinget

Nina Salvesen er leder for Velferdstinget. Under valget er det representantene i Velferdstinget som tar avgjørelsen om hvem som skal få plass i det nye styret, og arbeidsutvalget i VT har ikke mulighet til å stemme.

– Under valget vil alle som stiller holde en appell, før det vil holdes en spørsmålsrunde. Da kan alle som er til stede stille spørsmål. Så er det opp til Velferdstinget hvem som blir valgt.

Salvesen forklarer at det er ingen spesielle krav som stilles til de som søker.

– Engasjement i studentenes velferd er alt som skal til. Resten lærer man i jobben.

Hun forteller at det er et tett samarbeid mellom Sit-styret og Velferdstinget.

– Vi har flere felles møter i måneden. Styret i Sit tar gjerne med seg det som blir tatt opp hos Velferdstinget videre til sine møter. Utenom det er det lav terskel for å slå av en prat på kontoret, og det er absolutt et nært samarbeid.

For å kunne bli valgt som representant er det et ønsket krav om at den som stiller er student, har minst tre semester igjen av studietiden, og har studieadresse i omegn til et studiested tilknyttet Sit. Blant de som blir valgt skal det helst være en bred representasjon fra de ulike utdanningsinstitusjonene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Det er også ønskelig med en jevn kjønnsfordeling blant representantene.

Flere studentnyheter: Millionsatsing på ny og bedre undervisning