IHS deles i to institutter

I et styremøte torsdag 31. oktober vedtok ledelsen ved NTNU å dele Institutt for historiske studier i to ulike institutter etter 16. desember.

Publisert Sist oppdatert

Fram til oppdelingen i desember beholder konstituert rektor Anne Borg det organisatoriske ansvaret for instituttet. Det ble også diskutert om inndelingen skulle bli i form av et institutt og et senter. Dette senteret ville i så fall blitt opprettet på instituttnivå ved Det humanistiske fakultet. Forskningsgruppen Fate of Nations ville utgjort kjernen i dette senteret.

Les også: Studentene har blitt påvirket av konflikten ved IHS

Saken ble ifølge Khrono diskutert bak lukkede dører i over to timer, og i siste fase av den lukkede delen av møtet ble konstituert rektor og resten av administrasjonen sendt ut av møterommet. Det ble enstemmig vedtatt å dele instituttet i to.

Denne beslutningen er et tiltak for å løse den langvarige konfliktsituasjonen som har preget instituttet i flere år. Ifølge en faktarapport om arbeidsmiljøet ved IHS har det vært konflikter ved instituttet helt siden 2013, da instituttet gikk over fra valgt til ansatt ledelse. I juni i 2018 reagerte mange av de ansatte på at deres kollega Kristian Steinnes ble foreslått flyttet til et annet institutt mot sin vilje.

Fremmet eget forslag

Under møtet la Aksel Tjora fram et eget løsningsforslag til situasjonen hvor instituttet ikke ville blitt delt. Tjoras forslag gikk ut på at IHS ville blitt beholdt som selvstendig institutt, men med en etablering av forsoningsarbeid og muligheter for fysisk adskillelse mellom enkeltansatte. Dette melder Universitetsavisa.

– Jeg mener instituttet bør holde fram, og det må startes et program for forsoning, sier Tjora til Khrono.

Til tross for at forslaget fikk positiv respons fra flere ble det ikke tatt til avstemning. Flere av de som var tilstede, deriblant Nina Refseth, Kristin Melum Eide og Thomas Ferstad, mente at det var ledelsens beslutning om å dele instituttet som ville bli den beste løsningen.

Panikkløsning

Flere av representantene på møtet stilte seg skeptiske til beslutningen om å dele instituttet.

En av dem var professor Øyvind Thomassen ved IHS. Han mener det vil hjelpe på den umiddelbare situasjonen, men ikke den langsiktige.

– Jeg tror ikke at utfordringene i arbeidsmiljøet ved instituttet kan bli best løst gjennom den ene eller den andre organisasjonsmodellen, de bør løses gjennom kommunikasjon. Skal vi løse dette må vi snakke sammen, sier han.

Inndelingen blir i følge Thomassen først og fremst et symbolsk grep. Han sier at det å skille partene fra hverandre er en kortsiktig løsning og mer et symbolsk grep enn permanent.

– Det å dele det nåværende IHS i to institutt vil ikke hjelpe når det kommer til kommunikasjon mellom parter, sier Thomassen.

Når det kommer til inndelingen av fagområdene mellom de to instituttene sier Thomassen at det nok vil bli en naturlig utskilling hvor det ene vil spesialisere seg på moderne historie og det andre vil være mer sammensatt av flere grupper som eldre historie og europastudier.

– Vi som ansatte på begge instituttene vil opptre profesjonelt og strekke oss alt vi kan for at dette ikke skal bli merkbart for studentene. Jeg har godt håp om at dette skal vi få til bra med litt velvilje fra alle, ansatte og studenter, avslutter Thomassen.