Innfører digital eksamen på NTNU

Snart kan du si farvel til korrekturlakk og skrivekrampe.

Publisert Sist oppdatert

Hvert år avlegges det cirka 130 000 eksamener ved NTNU, hvor mange av besvarelsene må skrives for hånd. I løpet av våren 2015 ble det gjennomført en utredning av digital eksamen, og før sommeren ble et samarbeidsprosjekt mellom Studieavdelingen og NTNU IT satt i gang. Nå er målet at alle eksamener skal digitaliseres. Får rektor Gunnar Bovim det som han vil, er målet nådd innen 2022.

Fakta

Digital eksamen ved NTNU:

  • Det er kjørt tre piloter med digital eksamen
  • Første gjennomføring vil være i desember 2015, hvor 2 000 kandidater er oppmeldt
  • NTNU benytter seg av en leverandør kalt Inspera Assessments
  • Målet er å få alle eksamener digitalisert innen 2022
Kilde: ntnu.no

En lang prosess

Digitaliseringen av eksamen er en krevende prosess. Målet er nemlig at hele eksamensprosessen, fra eksamensoppgaven blir laget til behandling av klager, skal foregå digitalt. Det har så langt blitt kjørt tre piloter, og gjennomføringene har vært vellykkede. I første omgang er digitaliseringen ment å gjelde de emnene som egner seg best til dette. På sikt er målet at hele eksamensprosessen i alle emner skal være papirfrie.

– Verktøyene som finnes i dag er ikke tilstrekkelige til alle emnene det undervises i ved NTNU. Per dags dato er det ikke mulig å gjennomføre digital eksamen som inkluderer at studentene skal vise matematiske utregninger, sier prosjektleder Kjersti Listhaug.

NTNU benytter seg, i likhet med mange av de andre store universitetene deriblant UiO, HiST og UiB, en leverandør som heter Inspera Assessments.

Får vist mer kunnskap

En annen som er svært positiv til digitaliseringen, er Tina Melfjord. Selv er hun mastergradsstudent på Europastudier ved NTNU, og har vært en viktig pådriver for å få gjennomført digital eksamen i eget fag. Til jul skal nemlig EUR3405 (EUs politiske økonomi) være blant de 2 000 kandidatene som skal gjennomføre digital eksamen. I følge Melfjord vil en merkbar forskjellen bli at man nå kan vise mer av kunnskapen man har uten å bli hindret av skrivekrampe og håndverk.

– Med digital eksamen kan man skrive et stort antall sider. I tillegg blir det lettere å strukturere oppgaven, og nivået på eksamensbesvarelsen blir høyere. Sensor kan kreve mer av oss, som igjen kan løfte det faglige nivået, sier Melfjord.

Melfjord ser definitivt flest fordeler ved denne innføringen. Hun argumenterer med at man senere i arbeidslivet stort sett vil forholde seg til pc, det gir derfor ingen mening å måtte skrive på papir under studietiden. Det vil også bli mindre rom for “menneskelige feil” som tap av eksamensbesvarelser og vanskeligheter med å tyde håndskrift.

Det er ingen hemmelighet at det finnes andre universiteter som har kommet lengre i prosessen enn NTNU. Melfjord tror dette kan skyldes at det er en god del kostnader knyttet til innføringen.

– Likevel tror jeg at innføring av digital eksamen er noe alle vil tjene på i det lange løp, sier hun.

Litt som allmenn stemmerett

Emneansvarlig Mats Ingulstad for EUR3405 er blant emneansvarlige som har meldt sin interesse. I følge Melfjord har Ingulstad vært åpen for studentenes inspill til digitaliseringen.

– Vi har hatt en diskusjon omkring dette blant studentene. Responsen er god, men noen har uttrykt en bekymring for at besvarelsene i verste fall kan forsvinne siden ikke alle har like pålitelige datamaskiner. Det er en forståelig bekymring, men det er et problem som lar seg løse rent praktisk ved at NTNU stiller en del maskiner til disposisjon, sier Ingulstad.

Han sammenligner digital eksamen med allmenn stemmerett.

– Med en gang man har tenkt tanken, er det vanskelig å fri seg fra følelsen av at det er slik det bør være.

Ingulstad mener at det dagens eksamensform er rotete, og tidkrevende, og at det ikke kommer til å savnes av andre enn papirfabrikantene. I tillegg vil det bli lettere å holde styr på alle eksamensbesvarelsene. Til tross for en positiv innstilling, har han en innrømmelse.

– Jeg kommer til å savne å støte på kollegaer i gangene på Dragvoll i romjula, rødlette i kinnene under topplua, og med en bunke gjenglemte eksamener under armen.

Fortsatt en vei å gå

Kjersti Listhaug sier det vil ta tid før de kommer i mål.

– Det er snakk om et stort volum eksamensbesvarelser. På de mest travle dagene har vi opp til 4 700 eksamener. Vi har ikke infrastruktur til å håndtere et slikt antall kanditater på digital eksamen enda. Tilstrekkelig med lokaler må også være tilgjengelige før alle eksamener kan være digitalisert, sier hun.

NTNU har nå økt kapasiteten, og nesten 2 000 kandidater har meldt opp til digital eksamen i desember. Det er blitt informert om prosjektet både via Utdanningsutvalget og på Innsida, hvor hver enkelt emneansvarlig har blitt oppfordret til å melde sin interesse. Ifølge Listhaug var det mange som søkte.

– Vi hadde ikke stor nok kapasitet til å si ja til alle. Foreløpig må vi prioritere de emnene som egner seg best.

Powered by Labrador CMS