Inntar eliten NTNU?

Diskusjonen om tverrfaglige elitestudier ved UiO har inntatt trønderbyen. Universitetsledelsen skal diskutere honours-program ved NTNU.

Publisert Sist oppdatert

Fra og med høsten 2019 har Universitetet i Oslo åpnet for et honours-program på bachelornivå ment for de aller flinkeste studentene. Programmet har foreløpig 20 studieplasser fordelt mellom retningene realfag og humaniora, men begge programmene vil være tverrfaglige.

Studenter som har kommet inn på studiet er positive til programmet, og mener de får en gylden mulighet til å opparbeide seg tverrfaglig kompetanse. Noe som anses å være veldig ettertraktet når man skal ut i jobb etter fullført studie. Andre er derimot skeptiske.

**Elitestudier ved NTNU?** Denne høsten skal det diskuteres grundig i universitetsledelsen om et såkalt honours-program skal innføres ved NTNU.
**Elitestudier ved NTNU?** Denne høsten skal det diskuteres grundig i universitetsledelsen om et såkalt honours-program skal innføres ved NTNU.

Fare for studentfrivilligheten

Elitestudier ved NTNU er ikke et tema som har blitt diskutert ennå men konstituert rektor Anne Borg forteller i en e-post til Under Dusken at dette vil bli diskutert grundig i løpet av høsten. En av hennes hovedbekymringer er at et eliteprogram vil gå ut over studentfrivilligheten.

– Et program for 20 studenter i seg selv vil nok ikke ødelegge for studentfrivilligheten, men om det setter nye normer for hva som er renommerte studier i bred forstand, kan dette påvirke studentfrivilligheten i negativ retning, sier Borg.

Hun trekker fram frivilligheten som en bærebjelke i det gode studiemiljøet som NTNU og Trondheim er berømt for, og vil involvere studentene i diskusjonen framover.

– Får vi studieprogrammer som ikke lar seg forene med andre aktiviteter, er jeg ikke sikker på at det er positivt, sett i et helhetsperspektiv.

Studenttinget ville ikke kommentere saken før etter deres saksmøte torsdag 5. september hvor de skal diskutere honours-program.

Skreddersydd undervisning

Prorektor for utdanning Gro Bjørnerud Mo ved UiO, forteller til Khrono at hun tror individuell tilpasning og tett oppfølgning vil medføre lavt frafall og høy grad av gjennomføring.

– Vi har blikket festet på helheten, ikke bare dette studiet. Vi vil at erfaringene vi gjør oss med denne typen oppfølging og tverrfaglig arbeid, skal prege hele porteføljen vår, sier Mo til Dagens Næringsliv.

En gulrot for kandidaten er at de skal få en gylden mulighet til å starte en tidlig forskerkarriere. Studentene på eliteprogrammet får tilgang til egen mentor, tilrettelagt studieløp og eksklusive muligheter for praksisavtaler.

– Det vi er i gang med er en pilot som vil legge grunnlaget for flere andre. Vi håper dette blir fanget opp i løpet av høstens budsjettforhandlinger, forteller Mo.

Fare for skjevfordeling

Nåværende studie- og læringsmiljøansvarlig, og påtroppende leder for Studentparlamentet ved UiO, Susann Andora Biseth-Michelsen er bekymret for at honours-programmet skal stjele oppmerksomheten fra de studentene som strever med å fullføre studiene.

– Vi er i utgangspunktet positive til programmet, derfor stiller vi et krav som gjør at vi ser positive ringvirkninger av programmet som gagner alle studentene, forteller hun til Khrono.

Prorektor ved universitet ved Sørøst-Norge, Kristian Bogen, mener det kan være en viss fare for at slike eliteprogrammer kan skape inntrykk av at studentene blir delt inn i A- og B-lag.

– Det er jo noe unorsk ved slike eliteprogrammer for studenter, det bor jo en liten sosialdemokrat i de fleste av oss, forteller Bogen til Klassekampen.

Bogen presiserer at det ikke er noe i veien med å etablere et mangfold av studietilbud som gir et løft for alle, også de superflinke studentene. Dette trekker han fram som universitetets samfunnsoppdrag.

Bergen følger etter

Universitetet i Bergen sier at de allerede i 2021 vil starte opp en lignende satsing. Viserektor ved UiB, Oddrun Samdal, forteller til Klassekampen at de lar seg inspirere av søsterinstitusjonen i øst.

– Vi mener slike programmer er viktig for å utvikle den kompetansen som trengs for å løse fremtidens utfordringer, sier Oddrun Samdal, viserektor ved UiB til Klassekampen.

Samdal presiserer at det er viktig å tenke langs to spor, hvor man sørger for at alle studenter får en undervisning som gir de muligheter i arbeidslivet, men også å tilby noe for de som ønsker å legge ned en ekstra studieinnsats.

Det finnes derimot skepsis blant studentene i Bergen. Anette Arneberg, leder for Venstrealliansen ved UiB, forteller til Khrono at hun er sjokkert over at UiO legger opp til forskjellsbehandling.

– Honours-studentene vil ikke bare få tettere oppfølging enn andre, men man legger opp til en konkret forskjellsbehandling. Studentene skal få egne lokaler, mentorer, utvekslingsavtaler og praksisavtaler, sier Arneberg.

Hun frykter også at bedrifter vil prioritere praksisavtaler med eliteprogram heller enn vanlige studieprogram.