- Inspirerende at studentene avgjorde

Representantene til studentene stemte på tvers av de ansatte, og sikret dermed flertall for fusjon i NTNU-styret.

Publisert Sist oppdatert

– Vi mener at vi tok det beste valget, selv om det var det var mange usikre faktorer, sier studentstyrerepresentant Christian Tangene.

NTNU-styret gikk inn for en fusjon med Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Før onsdag var også Høgskolen i Narvik regnet som en av høgskolene NTNU-rektor Gunnar Bovim ville fusjonere med, men Bovim besluttet senere å utelukke Narvik som et alternativ.

Avgjørelsen ble vedtatt med seks mot fem stemmer. NTNU blir med en sammenslåing Norges største universitet. De to studentrepresentantene stemte begge for en fusjon.

– Det er inspirerende å se at studentstemmene utgjør en forskjell, sier Tangene.

NTNUs ansatte stemte mot

Det var fire styrerepresentanter og to studentrepresentanter som stemte for en fusjon. De fem som representerer de ansatte gikk inn for at NTNU skulle fortsette alene.

– Jeg skulle ønske det ble fattet et enstemmig vedtak, men jeg håper de ansatte stiller seg bak det vedtaket som ble gjort, sier Tangene. Studenttinget ved NTNU har også vært splittet i spørsmålet om en fusjon, og har kun gått inn for en sammenslåing med HiST.

Tangene mener at det var viktig for ham og Elise Landsem, den andre av studentene i styret, at de fikk innspill fra studentene. Det ble forrige uke avholdt et studentallmøte der studenter kunne stille spørsmål og komme med innspill. Studenter ytret under møtet skepsis til en sammenslåing, og de oppmøtte stemte mot en storfusjon.

– Hvis det hadde vært en samlet studentmasse mot en sammenslåing, med gode argumenter, ville jeg nok ikke stemt for. Men til slutt var det Elise Landsem og jeg som måtte ta den endelige avgjørelsen, sier Tangene.

Ikke et samlet studentting

Studenttinget ved NTNU har stilt seg bak styrets vedtak om å gå inn for en fusjon med Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Leder Jone Trovåg sier at Studenttinget regner dette som en kompromissløsning.

– Studenttinget har vært negative til en storfusjon, men for en sammenslåing med HiST. Vi mener det er viktig å finne en balansegang, sier han.

Trovåg sier det er både fordeler og ulemper ved en fusjon, men at det er en avgjørelse Studenttinget er splittet om. Han mener at studentmassen er uenig i denne saken, men understreker at studentrepresentantene står fritt til å i styret gå inn for de vedtakene de selv ønsker.

– Det er viktig at NTNU holder på mandatet sitt, og det er studentrepresentantenes rolle å fremme dette, sier Trovåg.

– Studentdemokratiet må gjenbygges.

Studentdemokratiet må i følge Trovåg bygges opp på nytt etter sammenslåingen. De tillitsvalgte studentene fra de institusjonene det gjelder skal snart møtes for å diskutere framtiden.

– Vi må bygge opp en ny linje, sier han.

Langvarig studenttillitsvalgt Eivind Rindal mener også at det er uenighet i Studenttinget om fusjonen.

– Det er garantert noen som vil være fornøyde, og som i stor grad ser alle de gode mulighetene som ligger i en fusjon, mener Rindal.

Han mener mange i studentpolitikken er nervøse og misfornøyde med styrets avgjørelse.

– Studentdemokratiene får nå en nøtt å knekke. Vi ser fra fusjonen mellom utdanningsinstitusjonene i Tromsø og Finnmark at det er vanskelig å få dette til å fungere på en måte der alle studentene har lik rett, sier Rindal.

Christian Tangene er enig med Rindal at det venter utfordringer knyttet til å få et fungerende studentdemokrati ved en fusjon.

– Det kan bli utfordrende å få studentdemokratiet til å fungere geografisk sett. Men vi regner med at ressurser vil bli avsatt så alle studenter blir sett, sier Tangene.

Kompleks prosess

Tangene begrunner valget med at det er det beste for Norge og NTNU totalt sett.

– Det er en tverrpolitisk enighet om at det det er en god idé med en sammenslåing. For NTNU og Norge må det satses mer på kunnskap og teknologi i en framtid med trangere økonomi. Med en sammenslåing står NTNU og Norge sterkere, sier han.

Tangene mener sammenslåingen er en svært kompleks sak. Han får støtte fra styremedlem Richard Brantzæg, som til Universitetsavisa ytrer at administrasjonen er klar for beslutningen.

– Vi vet at vi har en administrasjon som er klar for den beslutningen som er tatt i dag. Den tar ansvar for integrasjoner og fusjoner. At det er splittelse i styret, viser at dette er en kompleks sak med mange spørsmålstegn der ingen eksakt kan estimere konsekvensene, sier Brantzæg.