Inviterer til foredrag om pedofili med svensk ekspert

Kunnskapen om pedofili og behandlingsformer er nemlig mangelfull i Norge i dag. Det ønsker den nyoppstartede studentforeningen Pops å gjøre noe med.

Publisert Sist oppdatert

Det er den nyoppstartede studentforeningen Psykologistudenter om psyke og sex (Pops) som arrangerer foredraget. Studentorganisasjon består av psykologistudenter som jobber med å spre kunnskap om temaer knyttet til psyke og seksualitet. Initiativet ble startet av Psykologisk fagutvalg ved NTNU i august 2017.

Leder Malene Helland i Pops forteller at grunnen til at de arrangerer dette foredraget, er fordi kunnskapen om pedofili, og hva som er de mest effektive behandlingsformene av det, er mangelfull i Norge i dag.

– Foredraget vil være veldig relevant for psykologi- og legestudenter, ettersom det tar opp temaer som behandling, forskning og hjernens funksjon. Men det vil også være relevant for alle som ønsker å lære mer om temaet, og som vil vite mer om hvordan man skal forholde seg til pedofile som ønsker hjelp, eller mennesker som har blitt utsatt for seksuelle overgrep, sier Helland.

Les også: Strid om studentboliger på campus.

– Ingen faste behandlingsformer i Norge

Foredragsholder Christian Rahm ved Karolinska Institutt i Stockholm leder et forskningsprogram som utvikler nye behandlingsmåter for mennesker som lider av pedofili. Per i dag er det ingen faste retningslinjer for behandling av pedofili i Norge, forteller Helland.

– I et av prosjektene tester Rahm en ny medisin for dette formålet, i en annen Internett-mediert kognitiv atferdsterapi. Pasienter rekrutteres dels gjennom den nasjonale svenske hjelpetelefonen Preventell, og delvis via reklame globalt i forløperforumet på Darknet. For å forstå hva pedofili er, blir hjerneskanning, dybdeintervjuer, psykologitesting og psykiatrisk undersøkelse gjort. Også hvordan man skal forholde seg til pedofile vil være et viktig tema.

Hun legger til at dette spesielt er tilfelle for pedofile som ikke har begått kriminelle handlinger. Helland tror at Rahm vil presentere nye funn, basert på sin forskning, som kan gi nye svar på dette spørsmålet.

– Blant annet vil vi kunne få et innblikk i nevrale forskjeller på personer med og uten pedofili. Det kan også være at vi får innsikt i om forskningen anser behandling med medikamenter eller psykoterapi som den mest effektive framgangsmåten, sier hun.

Malene Helland håper at foredraget vil gjøre at studenter mer oppmerksomme på temaet. På den måten håper Pops at man kan finne nye måter å forhindre overgrep mot barn i framtiden.

– Ofte tas temaet pedofili opp kun etter at overgrep har funnet sted. Vi vil sette søkelyset på forskningen, behandlingen og åpenheten som må til for å forhindre at det går så langt, sier hun.