Klar for hjemmeeksamen?

På grunn av koronaviruset er vårens eksamenssesong usikker.

Publisert Sist oppdatert

Nettavisa Khrono har lagd en oversikt over de ulike universitetenes planer for eksamen denne våren. Her skriver de at BI, Norges idrettshøgskole, Høgskolen i Volda, Høyskolen Kristiania, Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Universitetet i Bergen allerede har bestemt at vårens eksamener blir digitale hjemmeeksamener.

I tillegg skriver de at Universitetet i Tromsø og OsloMet gjør det samme for alle eksamener fram til henholdsvis 17. april og påske.

Fakultetene har fått fullmakt

På sine nettsider opplyser NTNU at fakultetene har fått fullmakt til å endre vurderingsform i sine emner.

– Styret har den 12.03.20 gitt fullmakt til fakultetet til å vedta endret vurderingsform i emner. Bakgrunnen for vedtaket er den ekstraordinære situasjonen som har oppstått på grunn av koronaviruset. Adgang til å endre vurderingsform kan gjøre det mulig for studenter å avlegge eksamen uten å møte opp på campus.

Fristen fakultetene har fått for å melde inn endringene er 31.03.2020.

KOMMENTAR: Klimadebatten er tilbake. Denne gangen innebærer det framveksten av en retorikk vi helst skulle vært foruten.

Kan ikke eksaminere alle hjemmefra

Selv om mange nå ser hjemmeeksamener i møte, er det fremdeles noen eksamener som ikke kan gjøres om til hjemmeeksamen. Studie- og FoU-sjef Camilla Sønstabø Thorkildsen ved Norges musikkhøgskole skriver i en e-post til Khrono at det vanskelig lar seg gjøre å gjennomføre eksamener i utøvende musikk som hjemmeeksamen, siden det blant annet forutsetter at flere studenter spiller sammen og aller helst at juryen er til stede i samme sal for å kunne gjøre en fullverdig vurdering av studentens prestasjon.

– Hvordan dette skal løses har vi ennå ikke landet, men vi ser på ulike alternativer. Vi vil nok måtte utsette en del utøvende eksamener dersom situasjonen trekker ut, ettersom flere av studentene våre ikke har tilgang på instrumentet sitt der de er (orgel, harpe, klaver, slagverk etc.) og dermed får de ikke innstudert og øvd til eksamenskonserten, skriver hun til Khrono.

Les også: Kommentarfeltene kokte etter NTNU-anbefalning

NTNU oppgir på sine nettsider at der vurderingsformen ikke kan endres til hjemmeeksamen, bør man regne med at eksamen blir avlyst.

– Avlysning av eksamen kan skje på kort varsel, f.eks. etter pålegg fra myndigheter eller etter en vurdering fra NTNU. I en slik situasjon kan det ikke påregnes at det vil være mulig å endre vurderingsform. Tidspunkt for når ny vurdering for de eksamener som blir avlyst, kan avholdes, er usikkert. Det vil ikke være mulig på nåværende tidspunkt å si noe om det. 

Ingen muntlig eksamen hjemmefra

NTNU opplyser også at for at emner skal kunne gjennomføres som hjemmeeksamen må den gjøres om til skriftlig hjemmeeksamen. Det vil dermed ikke vil være mulig å ha muntlig eksamen hjemmefra. Dette begrunnes blant annet med at man ikke er sikker på om de tekniske løsningene man har er gode nok til å håndtere eksaminering over for eksempel videosamtaler.

Skriftlig hjemmeeksamener vil bruke Inspera, slik man har gjort ved digitale eksamener tidligere.

Digital eksamen? Husker du Inspera-kaoset i fjor?