Kontroversielt oljeselskap rekrutterte NTNU-studenter

Selskapet Total driver med oljeleting i Sahara, og var i år til stede på Karrieredagen. Changemaker, SAIH og Støttekomiteen for Vest-Sahara kritiserer nå NTNU for manglende etiske retningslinjer.

Tekst: Fredrik Schjefstad, Marius Flataas

Vest-Sahara er et område som ofte omtales som Afrikas siste koloni. Leder Andreas Aksnes Karmhus i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) mener det er problematisk NTNU lar selskapet profilere seg opp mot studentene.

– Total er avgjørende i utvinningen av oljeressursene i området. Dette strider mot folkeretten og undergraver FNs fredsprosess, sier Karmhus.

Selskapet ble i juni i år ekskludert fra investeringene til pensjonskassen KLP grunnet deres virksomheten i Vest-Sahara. Total står i veien for en fredelig løsning på konflikten, mener Erik Hagen i Støttekomiteen for Vest-Sahara.

– Hvorfor skal Marokko løse konflikten så lenge partnerskapet med Total resulterer i oljeutvinning i Vest-Sahara?, spør han.

Ekskludert tidligere

En lignende sak oppsto ved Universitetet i Oslo i 2010, da rektor Ole Petter Ottersen nektet oljeselskapet Fugro å stille på arbeidslivsdagene i Oslo. Begrunnelsen var at Fugro brøt med de etiske retningslinjene grunnet nettopp virksomhet i Vest-Sahara.

– Vi har nettopp laget et nytt og skjerpet sett av etiske retningslinjer som skal gjøre det lettere for oss å ta stilling til slike saker, sier Ottersen.

Leder Oscar Brakstad for Karrieredagen var ikke klar over disse forholdene før organisasjonen Changemaker kontaktet dem.

– Vi er en studentdrevet virksomhet med begrensede ressurser, og det er derfor vanskelig å bakgrunnssjekke alle aktørene, spesielt internasjonale selskap. Total står ikke på Oljefondets svarteliste, og samtidig gjelder dette Total Norge, som har sin virksomhet her i Norge, sier han.

Han ønsker likevel en evaluering av årets Karrieredag.

– Vi ønsker å vedta en etisk praksis for Karrieredagen. Det er både interessant og viktig at Changemaker påpeker disse forholdene, og vi er glade for det, sier han.

- Bryter ikke med Folkeretten

Kommunikasjonsjef Leif Harald Halvorsen i Total E&P; Norge mener at selskapets aktiviteter ikke bryter med folkeretten.

– Det er riktig at Total har rettigheter til å utføre tidlige undersøkelser og rekognosering i havområdet utenfor Vest-Sahara. Vi mener disse aktivitetene ikke strider med folkeretten og de regler som gjelder, sier Halvorsen.

Halvorsen mener Totals aktiviteter i Vest-Sahara ikke er kontroversielle.

– Total er klar over at enkelte organisasjoner ikke deler vårt syn, men vi mener at vår virksomhet skjer i tråd med internasjonale lover og regler, sier han.

Halvorsen ønsker ikke å kommentere forhold mellom UiO og Fugro, og sier at Total ikke har fått noen tilbakemeldinger fra NTNU om at det skulle være noen problemer knyttet til deres tilstedeværelse.

- NTNU har ikke egen utenrikspolitikk

Prorektor for nyskapning Johan Hustad ved NTNU forteller at universitetet ikke har egne etiske retningslinjer.

– NTNU er en statlig organisasjon og forholder oss til statens etiske retningslinjer. Om noe bryter med dem, vil vi naturligvis reagere. Dette er ikke tilfelle her, sier Hustad.

Universitet i Oslo valgte å ekskludere selskapet Fugro for samme type virksomhet som Total.

Har NTNU andre etiske retningslinjer enn UiO?

– Det må dere ta opp med UiO. Det er likevel veldig positivt at ulike organisasjoner setter søkelys på menneskerettigheter. Vi tar med oss innspillene inn i videre samarbeid med næringslivet, sier Hustad.