Kritisk til lik-og-del-konkurranser for studiestipend

Studenten «Anna» mener at Across the Pond legger opp til at stipender kan kjøpes og selges når de blir delt ut basert på likerklikk.

Publisert Sist oppdatert

Studenten «Anna» er kritisk til at Across the Pond deler ut stipend gjennom en konkurranse om likerklikk på videoer. For å delta i konkurransen om dette stipendet må man sende inn en video hvor man forteller hvorfor man ønsker å studere i Storbritannia. Denne videoen blir deretter delt på Across the Pond sin Youtube-kanal. Produsentene av videoene som har fått flest likerklikk ved konkurransens slutt vinner stipendene. Hun forteller at hun synes at Across the Pond er en flott organisasjon, men at måten de deler ut stipend på er kritikkverdig.

– Helt ærlig så ble jeg sjokkert over måten de deler ut stipend på. Hvor mange venner man har på Facebook bør ikke være en avgjørende faktor i om man får stipend til utdanning, forteller hun.

Videre fortsetter hun med at kritikken mot Across the Pond ligger i at hun synes at det er feil at stipend til høyere utdanning skal deles ut gjennom det hun kaller en popularitetskonkurranse.

– Noen som ikke er aktiv på sosiale medier har svært liten sjanse opp mot de som er det. Det endelige resultatet vil komme fra antall følgere på Instagram, Twitter, Tumblr og venner på Facebook. Det vil ha lite å gjøre med kvaliteten og innholdet i videoen, mener «Anna».

President Ole Kristian Bratset, av Association of Norwegian Students Abroad (ANSA), tror ikke at konkurransen vil avgjøres kun på grunnlag av antall venner.

– Det er klart at det er en konkurranseform som favoriserer de med større nettverk, men den åpne formen gjør at kreative fortolkninger kan få ekstra oppmerksomhet, og jeg tror de kan gjøre det bra, forteller han.

Kommersialisering av høyere utdanning

«Anna» mener at slike konkurranser fører til en en uheldig utvikling nærmere kommersialisering av høyere utdanning.

Bidrar konkurransen til kommersialisering av høyere utdannelse?

– Absolutt. Det er sånn at det er godt kjent at man kan kjøpe seg følgere på sosiale media, man kan også eventuelt betale personer med mye innflytelse på nett til å dele videoen sin. Veldig mange av de som er innflytelsesrike på sosiale medier er det nettopp fordi de er kommersielle, og det å da legge søknadsprosessen i hendene til sosiale medier på en slik måte, er i praksis å legge opp til at stipendet kan kjøpes og selges, mener «Anna».

Bratset er derimot uenig. Han hevder at slike konkurranser ikke bidrar til å skape urettferdige økonomiske forskjeller blant studenter.

– De offentlige støtteordningene for lån og stipend er til for å sikre at alle har tilgang til høyere utdanning. Vi kommer også til å fortsette med å kjempe for at disse støtteordningene er gode og åpne for alle. Utover det så kan det godt være konkurranser om ekstra, private stipend, sier Bratset.

«Anna» understreker at henne ikke har noe imot kreative konkurranser om stipend, men at de bør bli avgjort av et dommerpanel og ikke av likerklikk.

– Jeg skulle likt å sett en stipendordning hvor man kan sende inn noe kreativt, en video, fortelling, sang, brev, egentlig hva som helst, om hvorfor man vil studere i England, som så ble vurdert av et dommerpanel, sier hun.

Privat aktør uten noen forbindelse med offentlig støtteapparat

Bratset synes ikke at det er problematisk at stipendet blir delt ut via en lik-og-del-konkurranse på sosiale medier, da det ikke er noen regelverk som sier at man ikke kan ha konkurranser om stipendene man deler ut.

– Across the pond er en privat aktør som ikke er tilknyttet offentlig støtte, så det er opp til dem hvordan de vil administrere pengene sine. Så vidt jeg kjenner til er det heller ingen regler eller retningslinjer for hvordan private aktører kan fordele stipendene sine, forteller han.

«Anna» er også enig i at private aktører bør få lov til selv å bestemme hvordan de vil gi ut pengene sine, og at intensjonen deres var god, men den fikk en dårlig gjennomføring.

– Selvfølgelig står Across the Pond fritt til å dele ut stipend slik de selv vil, og jeg synes intensjonen deres er god, men de må også tåle kritikk på metoden de har valgt å benytte seg av. Forhåpentligvis kan de også ta den til seg, sier hun.

Ekskluderer studenter fra utdanning

«Anna» mener at stipendutdeling igjennom lik-og-del-konkurranser utelukker folk fra å søke på stipendet, og gjør at Across the Pond blir ekskluderende.

– De som ikke bruker sosiale medier, eller som bruker det i svært begrenset grad, har liten eller ingen sjanse på et slikt stipend. Det er selvfølgelig åpent for alle og det er jo fint å se at de legger opp til at man kan søke stipend på bakgrunn av noe annet enn spesifikt karakterer, men ved å begrense det til video og like-hunting ekskluderer de i praksis ganske mange, forteller hun.

Bratset mener derimot ikke at Across the Pond er ekskluderende for de som ikke ønsker å lage video, da man ikke er avhengig av delta i konkurransen for å få veiledning, eller andre stipend og partnerships fra Across the Pond.

– Jeg tror ikke slike typer konkurranser ekskluderer eller hindrer noen fra å ta utdannelse i Storbritannia. Across the Pond jobber i hovedsak med de som ønsker å ta hele graden i Storbritannia, og ikke de som kun er der på utveksling. Om man er innstilt på å ta ett til fem år i utlandet så gjør man nok det, selv om man ikke deltar i slike konkurranser. Across the Pond tilbyr også gratis veiledning, så terskelen for å søke utenlandsstudier er lav til tross for at de har slike konkurranser for de her stipendene, sier Bratset.

Selv om «Anna» er kritisk til hvordan Across the Pond deler ut stipendene, så synes hun ikke at organisasjonen utnytter søkere for å få publisitet.

– I utgangspunktet har jeg egentlig ingenting imot at Across the Pond bruker søkerne for å få publisitet. Måten de gjør det på derimot har jeg litt problem med. Across the Pond er en fantastisk flott organisasjon og de fortjener god publisitet, men her mener jeg de har tråkket feil, forteller hun.

Navnet til «Anna» er anonymisert.

Under Dusken har ikke lyktes i å få svar fra Across the Pond.