Påtroppende ledere, f.v: fagpolitisk ansvarlig Håkon Gravem Isaksen, internasjonalt ansvarlig Tobias Røed, leder Åste Solheim Hagerup, og læringsmiljøansvarlig og nestleder Simon Løvdal.
Påtroppende ledere, f.v: fagpolitisk ansvarlig Håkon Gravem Isaksen, internasjonalt ansvarlig Tobias Røed, leder Åste Solheim Hagerup, og læringsmiljøansvarlig og nestleder Simon Løvdal.

Leder av Studenttinget 2020 er valgt

Torsdag møttes representantene for Studenttinget 2020 for å velge sin nye ledelse, og med det er et nytt arbeidsutvalg og en ny leder klar.

Publisert Sist oppdatert

Det nyvalgte studenttinget møttes for første gang torsdag denne uka for å velge det nye arbeidsutvalget.

Årets lederkandidater var Lars Føleide, Åste Solheim Hagerup og Aslak Hollund. Etter en 90 minutters utspørring fra salen og tinget, var det var til slutt tidligere læringsmiljøpolitisk ansvarlig Åste Solheim Hagerup som ble valgt som ny leder.

– Jeg er veldig fornøyd med kveldens valg, og gleder meg til å starte i vervet som leder av Studenttinget! Sammen skal vi i arbeidsutvalget gjøre vårt beste for å representere studentene på NTNU, og kjempe deres sak, sier påtroppende leder Åste Solheim Hagerup i en pressemeling.

Samlokalisering og fusjon

Hagerup sier til Under Dusken at de er forberedt på at store deler av tiden deres vil gå mot problemet rundt plassmangelen i campus-saken som følge prosessen med samlokalisering og fusjon.

– Campus er et utrolig stort prosjekt som vil ta mye tid, men da blir det også ekstra viktig at vi fordeler tid og ressurser på riktig måte overfor studentene vi representerer, og sørger for at vi er deres stemme i alle saker.

I tillegg til valg av arbeidsutvalg legger hun til at hun er veldig godt fornøyd med sammensetningen i årets studentting, som allerede er en sammensveiset gjeng fra forskjellige campuser og fagområder.

Den avtroppende studenttingslederen Cecilie Bjørnsdotter Raustein er hun full av lovord om Hagerup:

– Jeg er veldig glad for å se engasjementet hos påtroppende leder, og det er en stor glede, ære og trygghet å få en så sterk og motivert arvtager.

Nytt arbeidsutvalg

I arbeidsutvalget skulle det velges tre andre verv i tillegg til leder. Vervet for fag- og forskningsansvarlig er i år blitt endret til fagpolitisk ansvarlig, der Håkon Gravem Isaksen ble valgt til stillingen. Tobias Røed ble valgt som internasjonalt ansvarlig, mens Simon Løvdal ble valgt som læringsmiljøansvarlig.

I tillegg består arbeidsutvalget av lokale ledere i Gjøvik og Ålesund som sitter fram til sommeren. Disse er Kamilla Heggelund og Marcus Ilstad henholdsvis.

Liten økning i valgoppslutning

Til tross for stor satsing på økt valgdeltakelse fra avtroppende studentting, ble heller ikke årets valgoppslutning like stor som man hadde håpet. Det er likevel en positiv trend å spore, da årets oppslutning ble på 10,7 prosent, mot 8,4 prosent i fjor og 9,9 prosent for to år siden.

Dermed fikk avtroppende leder Raustein ha både hud og hår i fred: Før årets valg hadde hun nemlig lovet å barbere alt håret på hodet dersom de fikk 15 prosent valgoppslutning, og ta tatovering dersom valgoppslutningen kom så høyt som 25 prosent.

Hun uttalte seg slik om studentvalget 2020:

— Vi skulle gjerne sett en enda høyere oppslutning, men er fornøyd med å ha gått opp over to prosentpoeng siden fjoråret.

Den høyeste oppslutningen i Studenttingsvalget ved NTNU var i 2011. Da var det 16,7 prosent av studentene som stemte. Forsøkene på å bryte rekorden har siden vært mange. Blant annet oppforddret avtroppende rektor Gunnar Bovim i 2013 på sin blogg til at den rekorden skulle slås, men man må altså fortsatt se langt etter rekordtallene fra 2011.

De som er valgt inn på Studenttinget er følgende:

Trondheim: Anders Bendiksen, Andreas Knudsen Sund, Aslak Hollund, Charlotte Söderström, Erik Solberg Finnes, Espen Lockhart Pedersen, Håkon Gravem Isaksen, Ingeborg Pedersen Reigstad, Ingrid Folstad, Karoline Bonnerud, Line Ås Finberg, Lone Bergland Christoffersen, Sanne Storesund Hansson, Sigurd Solheim, Simon Løvdal, Talal Mohammad, Thomas Ramirez, Torkil Seljestokken, Vegard Undheim, Åse Marie Mundal og Åsne Stige.

Gjøvik: Gøran Borg og Lina Marie Feste.

Ålesund: Savan Anghan og Tom André Helvig.