Lokker med gratis laptop

Hvis du begynner på elektro- og datateknologi ved HiST får du en gratis bærbar pc. Men bare hvis du er jente.

Publisert Sist oppdatert

LIKESTILLING

– HiST skal ha ros for at de prøver å skape likestilling, men dette er en helt feil måte å lokke studenter på. Jeg er veldig skeptisk, sier elektrostudent Aleksander Uthus.

Han sitter også i Studentparlamentet, men presiserer at han uttaler seg som student.

Uthus mener en slik kampanje er det motsatte av likestilling. Dessuten tror han ikke det vil gagne elektrostudiet.

– Vi vil ikke ha studenter som blir lokket av slikt. Vi vil ha dem som er motiverte til å studere elektro.

Pengene som blir brukt på pc-ene kommer fra høyskolens likestillingspott. Elektrostudenten mener likevel det må finnes andre formål som hadde vært mer fornuftige å bruke midlene til.

Desperat etter jenter

Dekan ved Avdeling for teknologi ved HiST, Sissel Ravnsborg, forklarer laptop-tilbudet med fire faktorer.

– Elektrostudiet passer like bra for jenter som for gutter. Med flere jenter får studiet et bedre miljø. Industrien trenger flere jenter, og søkertallene våre er for lave.

Hun forteller at de alltid har forsøkt å trekke til seg jenter, men med dårlig uttelling.

– Guttene har en fordel fordi alle rundt dem oppfordrer til teknologistudier. Jentene er intellektuelt i stand til å studere hos oss, men får ikke dytten fra tanter, onkler og gutten i gata.

Ravnsborg innser at tilbudet er en slags diskriminering, men mener at målet helliger midlet. Dessuten mener hun at guttene ikke går glipp av noe, fordi de uansett ikke ville fått en pc.

Dekanen frykter ikke misbruk av kampanjen.

– Jeg tror ikke at noen som egentlig burde blitt sykepleiere søker elektro bare for å få en gratis bærbar pc. Det som skjer er heller at de som vurderer å søke får et ekstra incentiv, tror hun.

I årets førsteklasse på elektro er det én jente. Ifølge Ravnsborg viser søkertallene for neste årskull at 17 jenter har søkt seg til studiet.

Positiv særbehandling

I 2005 gjennomførte Høyskolen i Buskerud et lignende tiltak, da de innførte et reise- og utdanningsstipend på 25 000 kroner til jenter som tok teknologiutdanning. Dette tilfellet ble klaget inn til det som da het Likestillingsombudet, men klagen ble ikke tatt til følge. Klagenemndas vedtak fokuserte på at den skjeve kjønnsfordelingen åpnet for «å prøve ut nye og omdiskuterte virkemidler med sikte på å oppnå bedre kjønnsbalanse».

HiST har ikke undersøkt om gratis laptop er på kant med loven, men Sissel Ravnsborg mener deres tilfelle ligner på det i Buskerud.

– Å gi dem penger er mye «verre» enn å gi dem en laptop, fordi laptopen kan brukes i direkte utdanningssammenheng.

Ikke forbudt

Tone R. Bjellaanes jobber i juridisk avdeling ved Likestillings- og diskrimineringsombudet. Hun forteller at de ikke kan ta stilling til en sak som den ved HiST med mindre de får inn en klage. Likevel kan hun uttale seg på generelt grunnlag.

– Likestillingsloven åpner i større grad for positiv særbehandling av det ene kjønn når saken gjelder forhold utenfor arbeidslivet, sier hun.

Det vil si at tiltak som det HiST nå gjennomfører, kan godkjennes så lenge det egner seg til å fremme likestilling. De kan likevel ikke være uforholdsmessige. Det vil blant annet si at gutter ikke kan bli fratatt et gode.

Hvis situasjonen hadde vært omvendt, altså at gutter hadde fått en tilsvarende fordel, hadde situasjonen vært noe annerledes. Dette fordi likestillingsloven spesifikt sier at man skal bedre kvinners stilling.

– Vi mener likevel det burde gå an å forfordele gutter som søker jentedominerte utdanninger, fordi det kan bidra til et mer kjønnsdelt arbeidsmarked, avslutter Bjellaanes.