Stortingsrepresentant og SVs utdanningspolitiske talsperson Mona Fagerås mener at regjeringen bløffer studentene
Stortingsrepresentant og SVs utdanningspolitiske talsperson Mona Fagerås mener at regjeringen bløffer studentene

Mener regjeringen bløffer studentene

I statsbudsjettet for 2020 fullføres planen om elleve måneders studiestøtte, men stortingsrepresentant mener det går på bekostning av studentene.

Publisert Sist oppdatert

I dag ble statsbudsjettet for 2020 lagt fram, og flere studentorganisasjoner jubler over at regjeringen fullfører planen om å trappe opp til elleve måneders studiestøtte.

Stortingsrepresentant og SVs utdanningspolitiske talsperson Mona Fagerås mener derimot at regjeringen bløffer studentene. Beregninger kunnskapsdepartementet har gjort for SV viser at regjeringen har finansiert elleve måneders studiestøtte ved å endre og ta bort andre støtteordninger for studentene.

Etter kunnskapsdepartementets beregninger har regjeringen spart nesten en milliard kroner ved innsparing i andre ordninger for studenter. Kilde: Kunnskapsdepartementet via Mona Fagerås
Etter kunnskapsdepartementets beregninger har regjeringen spart nesten en milliard kroner ved innsparing i andre ordninger for studenter. Kilde: Kunnskapsdepartementet via Mona Fagerås

– Totalt har regjeringen spart nesten en milliard kroner ved å svekke ordninger for studentene. De gir altså med den ene hånden og tar med den andre, sier Fagerås.

Høyere utdanning og forskningsminister registrerer at studentene er fornøyde med støtteordningen. Pressefoto.
Høyere utdanning og forskningsminister registrerer at studentene er fornøyde med støtteordningen. Pressefoto.

Les Under Duskens leder om stipendendringen: – Ikke gjør frivillighet til et tapsprosjekt

Marte Øien, leder for Norsk Studentorganisasjon, sier opptrappingen er en seier.
Marte Øien, leder for Norsk Studentorganisasjon, sier opptrappingen er en seier.

Hun understreker alvoret i situasjonen, og at statsbudsjettet står i sterk kontrast med det høyere utdanning og forskningsminister Iselin Nybø skryter av, og deres målsetting om at flere skal gjennomføre studiene på normert tid.

– I stedet må studentene jobbe mer og studere mindre for å få endene til å møtes. Dette henger ikke på greip, sier Fagerås.

– Regnestykket går ikke opp

Per i dag kan man maksimalt få studiestøtte for ti måneder og tre uker per studieår. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å sette av 152 millioner kroner for å fullføre opptrappingen til elleve måneders studiestøtte.

Ifølge Kunnskapsdepartementets beregninger har endring i ordningen for studielån og stipend gitt en samlet innsparing på over ni hundre millioner. Dette inkluderer den omdiskuterte nye ordningen for omgjøring av lån til stipend, introdusert i statsbudsjettet 2019, som da nesten halverer stipendet dersom man ikke fullfører en grad.

– Regnestykket som regjeringen selv har foretatt viser at det er studentene selv som har bekostet innfasingen av elleve måneders studiestøtte, og i tillegg går regjeringen i pluss på studentenes bekostning, sier Fagerås.

Samlet årlig beregnet innsparing per 2019, ekskl. lånetransaksjoner (i 1 000 kroner):

– Ingen bløff

Til Universitetsavisa sier Høyere utdanning og forskningsminister Iselin Nybø at det blir desperat å bagatellisere elleve måneders studiestøtte:

– Det er ingen bløff, og det står i sterk motsetning til da SV styrte Kunnskapsdepartementet og studiestøtten i praksis stod helt stille i hele perioden.

Nybø sier videre at hun registrerer at studentene er svært fornøyd med budsjettet og fullføringen av elleve måneders studiestøtte. Neste år får studenter som er under utdanning 2750 kroner mer enn i år. Hun sier at siden regjeringsskiftet i 2013 har studentene fått 14 600 kroner i økt kjøpekraft.

– Vi bruker mer penger til studiestøtte enn noen gang. Det skyldes også flere mottakere. Innenfor den veksten har vi altså omfordelt noe, og det at studenter skal få bedre økonomi under studiene har vært en viktig sak for studentene. Økningene kommer derfor studenter under utdanning til gode. Innsparingene betales av de som ikke lenger er studenter, men som betaler tilbake på lånet sitt og som vanligvis er i full jobb, sier hun til Universitetsavisa.

Når ikke NSOs studentkrav

NSO er fornøyde med årets statsbudsjett, selv om det ikke oppfyller alle kravene studentene har satt. Før Statsbudsjettet ble lagt fram krevde Norsk Studentorganisasjon at studiestøtten skulle økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) og fordeles over elleve måneder, og at endringen i konverteringsordningen skal reverseres slik at minst 40 prosent av studielånet konverteres til stipend ved oppnådde studiepoeng. De krevde også at det skal gis tilskudd til bygging av 3000 studentboliger og kostnadsrammen skal justeres årlig.

I en pressemelding sier leder Marte Øien for NSO at opptrappingen er en viktig seier for studentbevegelsen.

– Endelig er vi i mål med elleve måneders studiestøtte og nå er det slik at studentene kan få lån og stipend for alle månedene vi studerer. Studentbevegelsen har jobbet i mange år for elleve måneders studiestøtte og nå ser vi resultatet, sier Øien.

Svekker norsk konkurranseevne

Også ANSA, Association of Norwegian Students Abroad, jubler over elleve måneder studiestøtte. Samtidig har regjeringen i flere år hatt konkrete mål om internasjonalisering og studentmobilitet, men de store tiltakene lar vente på seg. Dette svekker Norges konkurranseevne, uttrykker ANSA i en pressemelding.

– Det er fantastisk at regjeringen fullfører opptrappingen til elleve måneder studiestøtte. Det er blitt faset inn gradvis de siste tre årene, og er en stor seier for alle norske studenter. Neste steg forventer vi at blir steg mot videre opptrapping, til vi totalt ligger på et nivå tilsvarende 1,5 ganger grunnbeløpet, sier president Hanna Flood i ANSA.

Det var i vedtaket om statsbudsjettet for 2016 ble det bestemt å innføre elleve måneders studiestøtte med start i 2017 og opptrapping mot 2020. Elleve måneders studiestøtte hadde også blitt foreslått i den avgåtte rødgrønne regjeringens statsbudsjett for 2014, men ble fjernet i Statsbudsjettet for 2015.

Til neste år vil norske studenter for første gang motta studiestøtte i hele juni. Dette er viktig for økt internasjonal kompetanse mener ANSA.

– Regjeringen har satt ambisiøse mål for internasjonalisering av høyere utdanning, og de vil at flere nordmenn skal ta hele eller deler av utdanningen sin i utlandet. Hvis vi skal klare å nå de målene er det avgjørende at studiestøtten økes fra dagens nivå, sier Flood.

Også ANSA mener studiestøtten må økes ytterligere for å nå målet om at flere studenter skal ta hele eller deler av utdanningen sin i utlandet.

– Internasjonal kompetanse og språkkunnskap er ekstremt viktig for norsk økonomi. Regjeringen snakker stadig varmt om internasjonal erfaring, og hvor viktig det er å øke andelen av norske studenter med erfaring fra utlandet. I dette statsbudsjettet hopper vi ikke helt i retning av hva festtalene har pekt ut tidligere, sier Flood.