Midlertidige kjellerlokaler på plass

Linjeforeningskjellerne får foreløpig plass i Gamle Moholt barnehage.

Tekst: Maria Bonnevie-Svendsen Furuheim, Håkon Pedersen

Etter at situasjonen med linjeforeningens kjellere i boligblokkene på Moholt har vært uklar i lengre tid, har Sit nå kommet med en foreløpig løsning. De stiller nå gamle Moholt barnehage midlertidig til disposisjon for de 14 kjellerne som måtte flytte fra lokalene sine i fjor.

Ledige arealer

Barnehagen har stått tom siden høsten 2016, da den nye barnehagen i Moholt Allé ble tatt i bruk. Bygget regnes for å være i dårlig stand, og skal etter planleggingen rives. I mellomtiden skal kjellerne få leie lokalene av Sit.

– Jeg er glad for at vi kan tilby foreningene en løsning inntil vi har avklart hva vi kan gjøre med kjellerlokalene, sier boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås i en melding på Sits hjemmesider.

Sit holder for tiden på med planleggingen av nye lokaler for kjellerne, men det er ikke kjent når disse vil være klare.

Reddkjellerne står for driften

Det er to tomme barnehagebygg på Moholt, men ifølge styreleder Hege Krokås Borge i Reddkjellerne er det kun den gamle småbarnsbarnehagen som skal brukes, da det kun er denne det er søkt om bruksendring for. Før den kan åpnes må flere nødvendigheter på plass, som skjenkebevilning og det branntekniske.

Krokås Borge forteller videre at det er organisasjonen Reddkjellerne som skal stå for organiseringen av driften.

– Det er på vegne av Reddkjellerne vi har søkt skjenkebevilling. Alt det praktiske rundt organiseringen er ikke på plass, men alle linjekjellerne kommer til å bli involvert i prosessen.