Nærmer seg kritisk for Elgesetergate 10-14

Nylig kom det svar fra regjeringen på et stortingsspørsmål om byggeprosjektet til Sit og NTNU. Velferdstinget er ikke videre imponert over svaret.

Publisert Sist oppdatert

I juni 2016 sa regjeringen ja til et felles bygg for Sit og NTNU i Elgesetergate 10-14. Etter planen skal det bli et nytt idrettsbygg, kombinert med et samlingspunkt for de helse- og sosialfaglige miljøene ved NTNU.

Da Siv Jensen i oktober la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2018, glimret startbevilgningen til byggeprosjektet med sitt fravær.

I januar i år ble saken bragt opp for forsknings- og høyere utdanningsministeren, men svaret var ifølge lederen for Velferdstinget lite oppløftende.

– Det er klart at vi håpet på mer svar med tanke på framdrift, og klarere signaler om at de går inn for at vi skal få startmidler i løpet av 2018, sier leder Thomas Krogstad Eriksen i Velferdstinget.

Stortingsbesøk ga resultater

Den 25. januar stilte Arbeiderpartiets Kristian Torve et stortingsspørsmål der han etterlyser en oppdatering rundt det kombinerte bygget i Elgesetergate 10-14.

Torve spør: «Kan ministeren redegjøre for om prosjektet kommer i gang i løpet av sommeren 2018, jamfør fremdriftsplanene hos NTNU og Sit?»

Dette tror Eriksen kom som resultat av press fra de aktuelle partene i Trondheim.

– Spørsmålet kom på bakgrunn av at representanter fra Studenttinget og Velferdstinget, samt styreleder i Sit, var på Stortinget 22. januar for å snakke med Torve, sier Eriksen.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø svarte på stortingsspørsmålet den 1. februar:

«Jeg er godt kjent med at prosjektet er høyt prioritert og etterspurt både hos studentsamskipnaden og NTNU.» Videre sier hun at «Spørsmål om startbevilgning vil bli et tema for kommende budsjettprosesser».

Ingen ny informasjon

Statsråd Nybø sier i sitt svar at forprosjektet nå er inne i en bearbeidelsesfase, som forventes avsluttet i april 2018. ifølge Eriksen var dette gammelt nytt.

– Vi fikk ingen ny informasjon i det svaret. Nå ser vi på mulighetene for å sende inn et oppfølgingsspørsmål gjennom noen fra Arbeiderpartiet, sier han.

For partene i Trondheim er målet nå at prosjektet skal komme på revidert statsbudsjett for 2018, som offentliggjøres senest 15. mai.

– Det er sjeldent at det kommer inn byggeprosjekter på revidert statsbudsjett, men det finnes eksempler på at det har skjedd. Nå er det altså ikke så mye annet å gjøre enn å gå og vente på at finansieringen skal komme, sier Eriksen.

Premiss for det store campusprosjektet

I Stortingsspørsmålet påpeker Torve at Elgesetergate 10 ligger inne som et premiss for campusprosjektet, og at det derfor er viktig at prosjektet blir realisert. Eriksen mener det er essensielt at politikere forstår at dette prosjektet ble planlagt før sammenslåingen av NTNU, og at det er et separat prosjekt.

– Nå for tiden jobber vi aktivt med å snakke med så mange Stortingspolitikere som mulig for å få fram at Elgesetergate 10-14 ikke er en del av det store campusprosjektet i Trondheim.

Les også: Dette er kravene for samlet campus

Viktig for studentene

Boligdirektør i Sit Lisbeth Glørstad Aspås er klar på at de vil ha i gang prosjektet så fort som mulig, siden det begynner å haste å få på plass de nye lokalene.For det haster med nytt idrettsbygg, sier hun.

– Hvis vi ikke klarer å komme inn på revidert statsbudsjett, er det i hvert fall avgjørende at startbevilgningen kommer med på statsbudsjettet i 2019.

Aspås understreker at det planlagte bygget kommer til å bli veldig viktige for studentene i Trondheim, både med tanke på det nye idrettsbygget, men også de nye arealene for studentfrivilligheten og for studentene på helse- og sosialvitenskap.

– Jeg tror også dette er sentralt for campusutviklingen. På mange måter blir Elgesetergate 10-14 det første bygget som levendegjør de tankene NTNU har om en levende campus, sier hun.

Hun er klar på at startbevilgning til Elgesetergate 10-14 er en sak politikerne burde prioritere.

– Dette er en politisk prosess, og det vi kan gjøre er å fortelle beslutningstakerne hvor viktig dette prosjektet er, sier boligdirektøren.

Fortsatt tro på prosjektet

Studentsamskipnaden har allerede finansieringen for sin del av det kombinerte bygget. Det er Statsbygg, NTNUs aktører, som venter på startbevilgning. Men siden det er snakk om et sambruksbygg, kan ingenting bli gjort uten den offentlige støtten.

– Vi er helt avhengige av hverandre for å få realisert dette, sier Aspås.

Planen har hele veien vært at bygget i Elgesetergate 10-14 skal stå ferdig til 2021. Aspås har fortsatt tro på det.

– Jeg har tro på at prosjektet kan bli ferdig til da. Men det blir kritisk hvis vi ikke får startbevilgningen snart, fastslår hun.