NTNU er strengest på karakterer

Dårlige karakterer? Kanskje dette er grunnen!

Publisert Sist oppdatert

En forskningsrapport utført av Senter for økonimisk forskning, konkluderer med at karaktersettingen innen høyere utdanning er svært varierende. Det gjør det vanskelig å sammenligne kandidater fra forskjellige høyskoler og universiteter, rapporterer Adressa.

Basert på inntakskravene og karaktersettingen til de ulike studiene, kommer NTNU ut som strengest på karakterer, etterfulgt av UiO, UiB og NHH, i følge forskningsrapporten. Den viser at det spesielt er i fagene matematikk og fysikk at karakterer fra høyere utdanning er dårligere sammenlignet med videregående skole.

Det motsatte tilfellet

Forskningsrapporten viser at noen utdanningsinstitusjoner er for snille med karakterene. Spesielt ved UiN og UiS er dette tilfellet. Her får studentene svært gode karakterer i forhold til opptaktskravet. Det samme gjelder samtlige statlige høyskoler hvor karaktersettingen ofte ligger langt over inntakskravet for utdanningen.

I følge en pressemelding har forskerne forsøkt å se på hvor mye høyskolene og universitetene har bidratt til studentenes læring med hensyn til ulike karakterpraksiser. De understreker imidlertid at anslagene er usikre, og at det derfor kan være behov for en mer detaljert analyse, før det trekkes endelige slutninger om utdanningskvaliteten.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen sier i en pressemelding at de vil utfordre Universitets- og Høyskolerådet til å vurdere rapporten og finne ut av hvordan den kan følges opp i framtiden.

– En slik rapport er ikke nok til at vi kan konkludere, men er et interessant innspill til arbeidet med den kommende stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning, sier hun.