NTNU fakturerte reiseregninger til en verdi av 279 812 kroner for Gunnar Bovim i 2018

Ifølge NTNU-rektoren skal det nå jobbes med å redusere reisekostnader og miljøavtrykk.

Publisert Sist oppdatert

NTNU-rektor Gunnar Bovim reiser mye i forbindelse med jobb og sine styreverv. I 2016 oppga Aftenposten at han har 90 reisedøgn i året. I tillegg til jobben som rektor for Norges største universitet, hvor han årlig tjener 1 723 300 kroner, har han også flere ulike styreverv som ifølge Khrono utbetaler 586 000 i honorarer. Dette gjør Bovim til den eneste universitetsrektoren som tjener mer enn statsministeren. Tidligere hadde han hele fem styreverv, noe som utgjorde de årlige honorarene til en verdi av 741 000 kroner.

I 2018 trakk han seg fra vervet som styremedlem i Bergens forskningsstiftelse i tillegg til at hans to verv i Norges forskningsråd ble avsluttet ved nyttår.

Ifølge Khrono var Bovims reisekostnader i 2018 per 26. november, på 279 812 kroner. De totale reiseutgiftene utgjør nærmere 370 000, men rundt 88 000 av disse refunderes til NTNU da disse er i forbindelse med Bovims ulike styreverv. Av Bovims utenlandsreiser er det seks som faktureres til NTNU.

Bovims nåværende styreverv:

  • Styreleder i Innovasjon Norge
  • Styreleder ved Oslo universitetssykehus
  • Styremedlem i Trondheim symfoniorkester

Bovims reiser medfører i tillegg til økonomiske utgifter for universitetet også et klimafotavtrykk. NTNU holder i disse dager på med å utarbeide en ny miljøhandlingsplan. Dette skjer samme år som NTNU skal øke satsingen på internasjonalisering.

– Vi skal ikke isolere oss, men vi jobber mye med å utvikle andre løsninger som kan spare oss for reiser, sier Bovim til På Høyden.

Han sier at samtidig som man ønsker mer samarbeid med andre land må man også bli mer bevisst på hvordan man reiser, da dette utgjør den største delen av klimautslippet. Bovim uttalte til Khrono 13. februar at han regner med å reise mindre i år enn i fjor samtidig som at det ikke vil være aktuelt å legge møter for rektoratet til utlandet. Han sier at flere møter skal gå over Skype enn tidligere.

I Adresseavisen skrev Bovim nylig at dersom de ikke handler i tråd med det som formidles til studentene og eksterne samarbeidspartnere, vil det bli vanskelig å bli tatt på alvor.

– Det er helt klart viktig at vi som universitetsledere setter dette på dagsordenen, og også ser på våre egne klimafotavtrykk.

Powered by Labrador CMS