NTNU: Fortsetter med digitale forelesninger til høsten

Universitetsledelsen forventer at smittereduserende tiltak vil gjelde hele høstsemesteret.

Publisert Sist oppdatert

I en melding fra NTNUs ledelse på Innsida mandag skrives det at en kombinasjon av digital undervisning og fysiske gruppeaktiviteter på campus vil bli normen framover.

– Sannsynligheten for at NTNU kan fylle auditoriene som vanlig i høst, er svært liten, skrives det i meldingen. Forelesninger skal derfor som hovedregel gjennomføres digitalt.

Lov med mindre grupper

Det planlegges derimot å legge til rette for at mindre grupper kan kunne samles fysisk på campus. Dette inkluderer øvingsarbeid, laboratorie- og prosjektarbeid, seminar og lignende. Ledelsen skriver at det er viktig at studenter og ansatte i noen grad får komme tilbake på campus, praksisen der gruppeaktiviteter kan gjennomføres med fysisk tilstedeværelse på campus vil gjelde for alle emner, så langt det lar seg gjøre.

– Skulle smittevernhensyn gi oss knapphet på egnede undervisningsrom for gruppeaktiviteter, vil førsteårsstudenter bli prioritert, skriver NTNUs ledelse videre.

I meldingen fremkommer det også at immatrikuleringen som starter studieåret vil gjennomføres digitalt, grunnet forbudet mot samlinger av 500 personer eller mer fram til 1. september.
NTNUs ledelse skriver at de jobber tett med linjeforeningene om hvordan man skal ta imot de nye studentene, slik situasjonen nå er.

Les også: Samfundet håper på en mest mulig normal gjenåpning til høsten.