NTNU med best omdømme i nasjonal undersøkelse

For selve utdanningene er det å studere ingeniørfag eller lege er best ansett, mens lærerutdanningen er dårligst ansett.

Publisert Sist oppdatert

Utdanningskvalitetsbarometeret baserer seg på 1053 intervju, og viser at 82 prosent har et positivt inntrykk av kvaliteten på den høyere utdanningen i Norge, melder Khrono som skrev om saken først. Undersøkelsen er foretatt av Kantar, på oppdrag av Nokut, med utgangspunkt i en liknende undersøkelse fra 2017.

Les også: Vil du styre Sit?

Særlig bemerket

I undersøkelsen skulle nordmenn nevne en utdanningsinstitusjon som bemerker seg med særlig god kvalitet. Her kommer NTNU best ut, og 46 prosent av respondentene svarer at NTNU er det universitet som bemerker seg godt. På samme spørsmål svarer 10 prosent at det er Universitetet i Oslo (UiO), mens blant annet Universitetet i Tromsø (UiT) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) nevnes av 1 prosent hver.

Tallene gleder rektor ved NTNU, Anne Borg. Hun beskriver resultatene som gode, men at det fortsatt må jobbes med kvaliteten på utdanningen.

Les også: Dette bruker Studenttinget tiden sin på.

– At folk vet om NTNU og kopler institusjonen til noe positivt er bra i seg selv, og bra å ha i bunn når vi driver vår studentrekruttering. Man skal ikke undervurdere betydningen av et slikt renommé, forteller Anne Borg til Universitetsavisa.

Vi stoler på akademia

I et blogginnlegg på Nokuts egne sider, kommenterer Terje Mørland, direktør i Nokut, resultatene selv. Han skriver blant annet at det er bra at nordmenn har tillit til hva som foregår på universitetene, og at flere av utdanningsinstitusjonene er noen av dem som kommer best ut av Kantars målinger av omdømme til offentlige virksomheter.

– Resultatene tror jeg først og fremst skyldes at vi har mange solide institusjoner med dyktige folk som brenner for det de driver med. Det er det gode arbeidet de gjør hver eneste dag som over tid har gitt sektoren dette gode omdømmet, skriver han videre i innlegget sitt.

Les også: Forskning fra NTNU kan forbedre treningen og helsen din.

Ikke alle er fornøyde

Selv om de fleste mener at norsk utdanning er bra, er det fortsatt 15 prosent som mener at det finnes utdanningsinstitusjoner som er spesielt dårlige. Blant de under 30 år er det flest som mener at en utdanningsinstitusjon er av spesielt dårlig kvalitet, med hele 27 prosent. Dette er litt mer enn blant respondentene som har gjennomført høyere utdanning over fire år, der 23 prosent mener det samme.

Dårligst ut i omdømme kommer Nord Universitet, Handelshøyskolen BI, og Oslo Metropolitan Universitet (OsloMet).

Fikk du med deg dette? Vi tok tempen på forrige tiårs forskning og teknologi.

Sverre Molandsveen, kommunikasjonsdirektør ved OsloMet, forteller til Khrono at det ikke er overraskende at de velkjente og etablerte universitetene scorer bra på undersøkelsen.

– Det tar tid å bygge omdømme i befolkningen. Fra andre undersøkelser vet vi at befolkningens kjennskap til OsloMet har økt de siste årene, skriver Molandsveen til Khrono.

Leger over lærere

Ikke bare omdømme på institusjonen er målt, men også inntrykkene av de ulike utdanningene. Her kommer det fram at én tredjedel anser ingeniørutdanning eller medisin- og legeutdanning som best, med sykepleier like etter på 13 prosent.

Les også: Forslag til føringer for utleie og bruk av el-sparkesykler.

Det er likevel slik at rundt 8 prosent anser lærerutdanningen i Norge som den dårligste utdanningen. Rundt to tredjedeler hadde ikke noe svar, eller visste ikke om en spesielt dårlig utdanning.

Dette er ikke NTNU-rektor Anne Borg begeistret for.

– Det er framfor alt ufortjent. Her ved NTNU vil jeg få poengtert at vi jobber iherdig og godt med våre lærerutdanninger, og vi har grunn til å være stolte over hva vi får til, forteller hun til Universitetsavisa.