Fusjonsgjengen fra  «NTNUVi - Våre Ideer» - campen står samlet foran NTNU.  Idemyldringen fant sted 3.-9. august.
Fusjonsgjengen fra «NTNUVi - Våre Ideer» - campen står samlet foran NTNU. Idemyldringen fant sted 3.-9. august.

– NTNUVi-ideene får oppmerksomhet

Fusjonscampen «NTNUVi - Våre Ideer» er avsluttet. Nå gjenstår kampen for å bli hørt av NTNUs beslutningstagere – Interessen er generelt høy, sier hovedorganisator Elise Landsem.

Publisert Sist oppdatert

Samarbeidsprosjektet mellom studentdemokratiene ved de fire kommende NTNU-institusjonene har beveget seg til neste fase, og nå gjenstår arbeidet med å bringe ideene videre oppover i systemet.

— Jeg tror alle i styringsgruppen vil lese rapportene fra campen og ha de med seg i bakhodet gjennom arbeidet, sier hovedorganisator Elise Landsem.

Målet med fusjonscampen var å påvirke utformingen av det nye NTNU, og å starte oppbygggingen av en felles identitet mellom høgskolene i Ålesund, Sør-Trønderlag, Gjøvik og NTNU. Prosjektet, med totalt 28 deltagere fra de kommende NTNU-institusjonene, myldret fram flere ideer.

Deltagerne ble delt opp i fem grupper, som jobbet med hvert sitt tema - blant annet studentmedvirkning og undervisningskvalitet. De foreløpige rapportene finner du her. (OBS: Krever Gmail-konto.)

— Nå jobber vi med å få rapportene på plass slik at vi kan sende disse ut til de vi både håper og forventer at vil ta stilling til arbeidet studentene har lagt ned, samtidig som vi presenterer prosjektet og resultatene rundt om, sier Landsem.

Ny tilbakemeldings-app skal gjøre studentlivet enklere

Én av ideene som blir løftet fram, er forslaget om en ny tilbakemeldings-app. Tanken er at den skal gjøre det enklere for studenter å påvirke egen utdanning og kvalitet, ved å gjøre det svært lettvint å melde fra om avvik ved NTNU, og å komme med tilbakmeldinger på forelesninger.

Landsem trekker fram appen som en god ide.

— Jeg likte ideen om en tilbakemeldings-app inspirert av smileyene etter sikkerhetskontrollen på flyplassen, sier hun.

Ansvarlig for gruppen som står bak app-ideen, Tina Melfjord, sier at mengden av tjenester som studenter må benytte seg av i dag godt kan slankes.

— Vi ønsker et helhetlig tilbud som favner om de tjenestene vi har i dag, som gjør at vi ikke får 4-5 ulike apper og nettsteder å forholde oss til som student ved NTNU, men én.

Når det kommer til implementering av appen, forteller Melfjord at ideen skal taes videre inn i fusjonsarbeidet.

— Angående hvem som bør finansiere og initiere dette så tror jeg NTNU må inn for at dette skal være mulig. Blant annet fordi personvern er en av problemstillingene man må ta hensyn til ved en slik app, sier Melfjord.

NTNU for dårlig på etikk

Gruppen som har arbeidet med temaet «Topp undervisning – lærerik vurdering», går blant annet inn for en satsing på etikk og filosofi i alle fagretninger. Tanken er at NTNU skal skape nyutdannede som er forberedt på en globalisert verden, og at de har gått gjennom en skikkelig dannelsesprosess. Ifølge temaleder Merete Falck, må NTNU skape mer etisk bevisste studenter:

— Vi snakker om å skape en verdensborger. Verden i dag blir stadig mer globalisert. Reising er lettere, samt at mange store bedrifter opererer i flere land. Vi står også ovenfor store miljøproblemer, sier Falck.

Ifølge gruppens rapport bør målet være å skape ansvarsvbevisste mennesker som gjennom høyere utdanning evner å benytte faktakunnskapen til å skape en bedre verden. Ifølge Falck er dagens ordning med obligatorisk Exphil ikke bra nok.

— Vi mener at studentene må bli mer bevisst på dette. De må lære mer om etiske problemstillinger og hvordan takle disse, fremfor å lære om livet til enkelte filosofer. I det hele tatt få studentene til å føle at faget er relevant for dem, sier Falck.

Ikke fokus på kommersialisering

Fusjonscampen som ble arrangert over seks dager i perioden 3.-9 august, hadde også et sosialt fokus. På agendaen sto blant annet lagsport og ølsmaking, og flere av deltakerne forteller om lystig stemning. Alle deltagerne fikk diplom signert av NTNU-rektoren som takk for innsatsen.

Samtidig har dagens studentpolitikere og studenter fått hard kritikk av NTNU-ansatte for å være karrieremennesker, og for lite kritiske til kommersialisering av UH-sektoren. Etter hva Dusken.no erfarer, er det ingen av gruppene på fusjonscampen som har hatt fokus på problemstillinger knyttet til kommersialisering.

— Det er en oppfattelse som er godt utbredt blant mine kolleger at studentpolitikerne er karrieremennesker som i hovedsak er i politikken av CV-hensyn. Det blir et problem når man i utgangspunktet ønsker et studentdemokrati. Kanskje arenaene for engasjement mangler, sa sosiologiprofessor Aksel Tjora i debatt med NTNU-rektor Gunnar Bovim den gang.

Les også: NTNU-studentstyrepresentanter får kritikk for smisking og studentpolitikernes motsvar.

Rektor Gunnar Bovim var sterkt uenig i Tjoras kritikk:

– Jeg kjenner studentene som meget engasjerte, de setter dagsorden og løfter mange grunnleggende spørsmål som er viktig for utviklingen av universitetet, sa Bovim.

Tjora, som blant annet er ekspert på mellomsosial interaksjon, undret også over hvorfor trondheimsstudentene ikke er mer kritiske, og trakk paralleller til blant annet London og København hvor tusenvis av studenter har tatt til gatene mot profittdrevne universiteter.

– Jeg undres over om studentene ser det som er i ferd med å skje. Studentene må være litt mer modige, ta en del av ansvaret og heve stemmen, sa Tjora.

Vil ha årlig studentcamp

Hovedorganisator bak studentcampen, Elise Landsem, ønsker at studentcampen skal bli en årlig begivenhet, og at det er viktig at studenter engasjerer seg. Samtidig kostet årets studentcamp 200 000 kroner. Dusken.no har ikke lyktes med å komme i kontakt med NTNU for kommentar om hvorvidt studentenes forslag vil bli tatt stilling til, men Landsem er uansett fornøyd med innsatsen som ligger bak årets studentcamp.

— Vi nådde absolutt målet med å få gode innspill til fusjonsprosessen. Selv om temaene i all hovedsak er både tids- og fusjonsuavhengige, er det viktig å få frem stemmen til studentene og hvilke utfordringer, muligheter og eventuelt løsninger de ser, sier hun.

Landsem sier også at det er viktig å følge opp ideene og deltakerene fra studentcampen:

— Ellers må vi følge opp ideene og deltakerne og sørge for en oversikt over hvilke tanker og ideer de selv følger opp og hvilke vi kanskje må ta med videre på andre måter.