Om få år vil han ha alle NTNU-studenter på utveksling

Innen fem til ti år ønsker rektor ved NTNU, Gunnar Bovim, at samtlige studenter ved NTNU skal ha en periode i utlandet før fullført grad.

Publisert Sist oppdatert

Under en samling for NTNU-ledelsen i Oppdal, legger Gunnar Bovim fokus på at NTNU må internasjonaliseres. Målet er at innen 2021 skal 20 prosent av studenter på bachelornivå og 40 prosent på masternivå ha utvekslet før de får tildelt universitetsgraden. En trend som skal akselerere.

Det var Adresseavisen som først omtalte saken.

Bovim presenterer ikke når utveksling skal implementeres i studieplanen, men Adressa forteller at rektoren antyder til at det kun er snakk om noen få år.

Utvekslingsregelen

Ved å implementere utveksling i studieplanen sier prorektor for utdanning, Anne Borg at dette kan bidra til å styrke utdanningen, både faglig sett, men også i form av språklig og kulturell erfaring. Videre forteller Borg at hun mener at utveksling bør være regelen, ikke unntaket og at det på ingen måte må være obligatorisk å dra til utlandet.

– For en del studenter vil det ikke være aktuelt å dra på utveksling. Det kan være ulike grunner til dette. Disse skal selvsagt få et fullverdig studietilbud innenfor sine studieprogram ved NTNU, sier Borg

Bedre tilrettelegging av tilbudene

Leder for Studenttinget NTNU, Cecilie Bjørnsdotter Raustein, forteller at de mener utveksling bør være en naturlig del av alle studieprogram.

– Vi er i utgangspunktet positive til såkalt opt-out-utveksling, altså at man aktivt må melde seg av utveksling. Vi ser imidlertid at dette ikke er utelukkende positivt, blant annet fordi det kan ha utslag på hvilke utvekslingstilbud som er tilgjengelige, men også fordi det ikke nødvendigvis vil løse de utfordringene som er forbundet med å dra på utveksling i dag.

Borg legger til at de vet at ikke alle har gode erfaringer fra utvekslingsopphold og at prosessen kan oppfattes som byråkratisk.

– Å øke antallet utvekslingsstudenter betyr at vi må se på hvordan vi tilrettelegger bedre for studentene både faglig og administrativt. Dette skal vi jobbe med som et ledd i oppfølgingen av den nye internasjonale handlingsplanen vår, forteller hun videre.

Trenger ikke reise langt eller lenge

Bovim forteller videre til Adressa at det hverken er nødvendig å reise så veldig langt eller så veldig lenge for å høste godene av det å utveksle. Rektoren bruker Gøteborg som eksempel og sier man kan lære mye av et slikt opphold selv om distansen er begrenset.

– På et treårig bachelorstudium er det kanskje nok å være i utlandet en måned, sier Bovim til Adressa.