Ønsker ikke listevalg ved NTNU

I Oslo og Bergen har studentparlamentene åpnet for listevalg. Studenttinget ved NTNU holder igjen av frykt for at partipolitikken skal ta for mye plass.

Tekst: Maria Norum, Fredrik Smiseth, Frida Rystad Aune

Ved høstens studenttingsvalg skal studentene stemme på sine kandidater i en ny valgmodell som følge av fusjonen mellom NTNU og høgskolene. Å gå over til en ordning med listevalg var aldri ønsket eller aktuelt for Studenttinget, til tross for at både UiO og UiB har listevalgsordning for studentparlamentene.

Skeptisk til partipolitisk innblanding

Leder Jone Trovåg i Studenttinget fortalte til Under Dusken i vår at alternativet med listevalg tidligere har vært oppe til debatt hos dem. Han forklarte at det har vært et klart flertall mot forslaget, i frykt for at partipolitikken vil ta for stor plass.

– I et listevalg er man grunnleggende uenige, mens systemet vi har nå er basert på konsensus. Listesystemet kan gi politikere som er mer opptatt av å fremme egen sak enn fellesskapets beste, sier han.

Studenttinget ved NTNU har slitt med lav valgoppslutning og dårlig kandidatrekruttering i tidligere valg. Trovåg tror ikke at listevalg vil skape høyere oppslutning i Trondheim.

– Det handler heller om å nå ut til fakultetene og koordinere bedre med studentrådene, sier han.

– Listevalg skaper engasjement

Leder Hans Christian Paulsen i Studentparlamentet i Oslo forstår ikke hva som kan forklare skepsisen mot et listevalgsystem i Trondheim.

– Listene bidrar til økt synlighet og er en viktig pådriver ved studentvalget. Vi ser at listene skaper engasjement, og det er viktig for valgoppslutning og deltakelse i vårt studentdemokrati, sier han.

Nestleder Siri Holm Lønseth i Høyres Studenter i Trondheim mener at dagens struktur i Studenttinget gjør det vanskelig for studentene å ta informerte valg, og at den hindrer debatt. Hun er positiv til et listesystem, og tror det vil bidra til større engasjement . – Vi tror at listevalg vil bidra til å flytte fokus fra person til sak, og at man får bedre mulighet til å stemme på noen som man er enig med. Listevalg vil også skape mer åpenhet rundt hva Studenttinget faktisk jobber med, og gjøre det enklere for studentene å stille listen til ansvar for det de har lovet, sier Løseth.

– Finnes ingen apolitisk politikk

Studenttingsrepresentant Eivind Rindal tror ikke nødvendigvis at politiske lister vil gjøre studentpolitikk om til partipolitikk. Han legger til at det er feil å tro at dagens modell gir en studentpolitikk uten ideologiske føringer.

– Det finnes ingen apolitisk politikk. Man vil ha ideologiske holdninger uavhengig av om det er lister eller ikke. Det gjelder også i Studenttinget. Sånn sett kan listevalg bidra til å synliggjøre hvem som er på lag med hvem, og gjøre studentpolitikken ryddigere for studentene, sier han.

Rindal tror likevel ikke at listevalg vil gi nevneverdig høyere oppslutning enn dagens system.

– Det kan virke som om det er et metningspunkt på hvor mange som gidder å bry seg, som varierer mellom 10-20 prosent. Jeg tror ikke listevalg påvirker det tallet i noen stor grad, sier Rindal.

Les mer: Innfør listeval no, mener vår journalist.

Powered by Labrador CMS