Rektor overtar styringen av kriseinstitutt

Under NTNU-styremøtet 19.09 ble instituttet for historiske studier underlagt rektor.

Publisert Sist oppdatert

Under styremøte ble NTNUs styre enig om å legge styring av instituttet for historiske studier (IHS) under rektor. Denne endringen i fullmaktstrukturen kommer etter at instituttet har opplevd interne konflikter og dårlig arbeidsmiljø.

I en epost til studentene ved instituttet informerer de at studieprogrammene vil videreføres, og at rektor leder det fram til neste styremøte 31.10.19. Dette vil ikke ha noen effekt på studier, undervisning eller eksamen.

Les også: Faktaundersøkelse bak lukkede dører.

I vedtaket står det at styret ved NTNU har disiplinærmakt, bestemmer vedtak rundt organisatoriske endringer og at fakultetsstyrer har fullmakt som ansettende myndighet.

Nedleggelse eller splittelse

Problemene har vedvart over lengre tid. Enkelte av problemene er relatert til den gang da Europastudier ble en del av IHS i 2015, og en rapport fra den såkalte «havarikommisjonen» fant at allerede siden den gang har eksistert mistillit mot ledelsen.

Les også: Studenter må inkluderes i diskusjonen.

Når rapporten kom ble det lagt fram fire forslag for å løse krisen. Deriblant ble det foreslått å flytte Europastudier, og Fate of Nations gruppen. Et annet forslag er full oppsplitting eller nedleggelse av instituttet.

Nå tar altså styret og rektor selv tak i problemene. Om det blir løsningen på krisen får vi vite ved neste styremøte 31.10.