Representant for de ansatte ved NTNU-styret, Aksel Tjora, fikk ikke støtte da han ønsket en debatt om valg av NTNU-rektor.
Representant for de ansatte ved NTNU-styret, Aksel Tjora, fikk ikke støtte da han ønsket en debatt om valg av NTNU-rektor.

Rektorvalg ble avvist av NTNU-styret

Aksel Tjora forsøkte å løfte fram en diskusjon om universitetet bør ha valgt eller ansatt rektor. Da fikk han ingen støtte blant de andre styrerepresentantene.

Publisert Sist oppdatert

Under et styremøte onsdag 21. august ønsket styremedlem og NTNU-professor Aksel Tjora en debatt om ansettelsespraksisne for NTNUs rektor. Ifølge Universitetsavisa fikk han ingen støtte fra resten av styret.

Spørsmålet er om universitetet skal fortsette med den nåværende praksisen med en NTNU-rektor ansatt av styret, eller om man burde gå tilbake til praksisen man hadde inntil 2005, men en rektor som velges av universitetets ansatte. Valg praktiseres fortsatt ved UiO og UiB.

– Dette handler om hvilken lojalitet rektor har, om den går oppover eller nedover. Det handler også om kollegial styring framfor topptung styring, sa Tjora ifølge Universitetsavisa, og hevdet at mange kolleger ønsker en slik modell.

Styreleder Svein Richard Brantzæg mente at han er styreleder fram til 2021 og at det dermed ikke vil være mulig å ha en valgt rektør før da. I et system med valgt rektor vil hun eller han også være styreleder.

– Dette er en fundamental sak som må utredes. Den er i strid med den retninga vi går. Jeg sitter blant annet i et etisk utvalg som nettopp problematiserer hvor etisk uheldig det er at rektor også er styreleder, sa styrelederen ifølge Universitetsavisa.

Flertallet, med unntak av Tjora endte med å stemme for å ansette rektor i 5,5 år. Dette vil si at en ny vurdering av tema må vente til neste styreperiode. Tjora uttrykte i etterkant av møtet frustrasjon over vanskeligheten med å diskutere mer grunnleggende spørsmål i styret da han ble spurt av Universitetsavisa.

På det samme møtet ble også Anne Borg konstituert som rektor.

Powered by Labrador CMS