Resultatene fra første runde av Ledervalg 2.0 er klare!

Etter første runde av ledervalg 2.0 går Karen Mjør og Jakob Oseid videre til neste runde med utspørring.

Publisert Sist oppdatert

Gikk du glipp av første runde? Les vår dekning av den første delen av utspørringen her.

Etter 20 spørsmål i første utspørringsrunde, gikk Karen Mjør og Jakob Oseid videre til en andre runde utspørring.

VALGRESULTATENE I FØRSTE RUNDE

Karen Mjør: 167 stemmer - 37,9 prosent
Jakob Oseid: 95 stemmer - 21,5 prosent
Gina Arnesen Echoff: 90 stemmer - 20,4 prosent
Jacob Sjødin: 50 stemmer - 11,3 prosent
Ingvild Oxaas Wie: 37 stemmer - 8,4 prosent

Blanke stemmer: 2 stemmer - 0,5 prosent

Totalt antall stremmer: 441 stemmer (pluss 2 forkastede stemmer)

ENDRINGER: Styret hadde både nytt spørsmålformat og informasjon om koronavirus.
ENDRINGER: Styret hadde både nytt spørsmålformat og informasjon om koronavirus.

Forhåndsstilte spørsmål og avstemning om blanke stemmer

VALGET GÅR SOM PLANLAGT: Denne meldingen ble lagt ut i facebookarrangementet for Ledervalg 2.0 tirsdag ettermiddag.
VALGET GÅR SOM PLANLAGT: Denne meldingen ble lagt ut i facebookarrangementet for Ledervalg 2.0 tirsdag ettermiddag.

Nytt av kveldens valg var at kandidatene fikk en rekke forhåndsforberedte caser, som de kan svare ja eller nei på. Dette inkluderte spørsmål om Samfundets rolle som politisk og kulturell arena, hvorvidt man bør invitere kontroversielle innledere og om tradisjon eller politisk korrekthet bør prioriteres.

I tillegg fikk kandidatene spørsmål om finansiering av Nybygg, nazi-paragrafen, de kunstneriske gjengenes rolle på Huset, samt flere spørsmål rundt samfundsmøter og Samfundets politiske profil.

Les spørsmålene fra første runde her!

En annen endring fra Ledervalg 1.0, er at Styret før andre runde av utspørringen ber Storsalen om å avgjøre om man skal foreta andre utspørring uten mulighet for å stemme blankt i denne runden.

Under Dusken dekker også andre runde av utspørringen - følg med videre her for flere oppdateringer!

Dette er kandidatene i andre runde

De to kandidatene som gikk videre til anre runde var Karen Mjør og Jakob Oseid.

DETTE ER KANDIDATENE I ANDRE RUNDE:

Jakob Oseid
Alder: 23 år
Studerer: Bachelor i politisk økonomi.
Fra: Oslo
Tidligere verv på Samfundet: 2 år i Kafe- og Serveringsgjengen. Er nå med i Styrets Debattkomité.

Karen Mjør
Alder: 24 år
Studerer: Lektor i samfunsfag
Fra: Hardanger/Stord
Tidligere verv på Samfundet: Vært med i Snaustrinda Spelemannslag. Kurs og foredrag ansvarlig UKA-19. Medlem i styrets debattkomite. Nå debattansvarlig i Samfundsstyret.

Koronavirus skapte kontrovers

Etter det som ble beskrevet som grundige vurderinger, avgjorde Styret i samråd med Rådet at det er trygt å arrangere valget, selv om flere campuser i dag ble stengt på grunn av koronahensyn.

I en epost sendt ut til Samfundets medlemmer tirsdag formiddag, ble studenter som var blitt bedt om å holde seg hjemme fra sine campus bedt om å holde seg hjemme fra valget. Det ble derfor avholdt votering før valget om man burde gjennomføres mens deler av medlemsmassen var forhindret i å delta. Samfundetleder Frida Jerve poengterte blant annet at man ved å utsette valget ytterlige risikerte at man ikke vil være i stand til å avholde et nytt valg på lang tid, ettersom det blant annet er fare for at flere medlemmer havner i karantene i tiden framover.

Storsalen stemte for å fortsette valget med et overveldende flertall, men det kom likevel kritikk fra talerstolen, både i form av spørsmål fra talerstolen og som kommentar før urnene åpnet.