Samfundet-leder Øyvind Bentås legger frem resolusjonsforslaget
Samfundet-leder Øyvind Bentås legger frem resolusjonsforslaget

Samfundet med resolusjon mot ny studieforskrift

Studentersamfundet vedtok lørdag kveld en resolusjon mot den foreslåtte studieforskriften. – Vi vil få Oslo-tilstander i frivilligheten med denne forskriften, sa Samfundet-lederen på talerstolen.

Publisert Sist oppdatert

Les resolusjonen nederst i saken.

Fakta

Dette er saken:

  • Når NTNU slår seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag 1. januar vil det nye universitetet trenge ny studieforskrift.
  • Et utkast til nye forskrifter er sendt ut på høring, med frist 22. september.
  • Utkastet vekker reaksjoner, og studentorganisasjonene i Trondheim står samlet mot de foreslåtte endringene.
  • Det er til slutt styret ved NTNU som skal vedta den nye studieforskriften.

Samfundsmøtet vedtok lørdag kveld en resolusjon mot forslaget til ny studieforskrift ved nye NTNU. Flere studentorganisasjoner har vært svært kritiske til forslaget. De mener den vil gjøre det vanskeligere for studenter som sliter psykisk.

Resolusjonsforslaget ble fremmet av styret ved leder Øyvind Bentås og ble vedtatt med 130 stemmer for, 0 stemmer i mot og 4 blanke stemmer.

– Trondheim er avhengig av frivillige

Leder Øyvind Bentås på Samfundet har ved flere anledninger uttalt at forskriften vil svekke frivilligheten og gjøre rekrutteringen vanskeligere.

– Samfundet er avhengig av frivillige, og at de frivillige tør å utfordre seg selv i vervet sitt. Dette blir det mindre rom for dersom man er redd for å miste utdanningen, sier Bentås.

Les også: – Frivillighet styrker psykisk helse

Viktig med psykisk helse

Også Studenttinget ved NTNU og Studentparlamentet ved HiST har vedtatt ønske om å beholde den nåværende forskriften ved NTNU. Studenttingets møte 3. september resulterte i et opprop ved navn "Bevar studentfrivilligheten". Den nye studieforskriften vil svekke frivilligheten og gjøre det vanskeligere for de svakere studentene, uttalte mange av deltakerne på møtet.

Gå til oppropet her. (NB: ekstern lenke!)

Studentparlamentet ønsker også å beholde den gjeldende forskriften ved NTNU. I tillegg til hensynet til at mange studenter sliter psykisk, var det en viktig faktor at de nåværende NTNU-studentene ikke skulle få dårligere vilkår av fusjonen.

Les mer om psykisk helse: 1 av 3 studenter sliter psykisk

Leder Morten Djupdal i Studentparlamentet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag mener det også er viktig med muligheten for å ta permisjon fra studiene.

– Det er viktig at muligheten til å ta permisjon eksisterer. Såfremt man har avlagt 30 studiepoeng, skal man få lov til å ta pause i ett år fra studiet uten å miste studieretten sin. Dessuten praktiseres dette ulikt på ulike fakulteter, det enkleste vil være å ha felles forskrifter, sa Djupdal etter Studentparlamentets møte.

Mye debatt

Ikke alle mener forslaget til ny studieforskrift er urimelig. Les debattredaktør Ingrid Skogholt sin kommentar: Kjemper for å få stryke mer.

Leder Christoffer Vikebø Nesse i Tekna Student NTNU/HIST svarte henne med dette innlegget: Med rett til å stryke.

Resolusjonsforslaget som ble vedtatt:

"Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til møte 12. september, krever at det nye fusjonerte NTNU ikke vedtar en studieforskrift som svekker studentfrivilligheten i Trondheim. Slik forslaget til ny studieforskrift nå ligger, vil dette bety drastiske endringer for studentenes frihet til å søke kunnskap og erfaring utenfor lesesalene. Samtidig vil forslaget ramme de som allerede sliter. Studentersamfundet mener at en universitetsutdannelse skal være en dannelsesprosess for hele mennesket, og bestå av mer enn bare produksjon av studiepoeng."

Les mer om denne saken:

NTNU: – Rimelig med visse krav

Samfundet-lederen: – Rekrutteringen vil bli vanskeligere.

I harnisk over ny studieforskrift

Kommentar fra Leder Christoffer Vikebø Nesse i Tekna Student NTNU/HIST: Innskrenking av rettar for studentar ved nye NTNU