Samfundet vedtok motfylling av Nidelva

Storsalen vedtok millioninvesteringen til fylling av Nidelva, og man er ett skritt nærmere nybygget til Samfundet.

Publisert Sist oppdatert

Under Samfundsmøte: H8ers- fra tull til terror vedtok storsalen å etablere en motfylling i Nidelva med et budsjett på 19,5 millioner. Forslaget ble vedtatt med 238 stemmer for, to stemmer mot, og fire blanke stemmer.

Finansstyret fremmer følgende
forslag til revidert vedtak:

Samfundsmøtet godkjenner etablering av en motfylling i Nidelva med et budsjett på 19,5 mill. med tillegg av merverdiavgift.

Samfundsmøtet forutsetter at Finansstyret
- inngår avtale om justering av merverdiavgift.
- arbeider med å redusere Samfundets egenandel.

Vedtakelsen av fyllingen av Nidelva fører Samfundet ett skritt nærmere nybygget. Grunnen til at motfyllingen er nødvendig er fordi det er kvikkleire under områdene. Fengseltomta og Grensen kan ikke bebygges før det er gjennomført stabiliserende tiltak. For å sikre området skal Samfundet fylle ut skråningen som strekker seg fra Elgeseter bru til Nidelven Terrasse. Motfyllingen vil gå 16-18 meter ut i elva. Over fyllingen vil man bygge en enkel park som kommunen skal overta.

Den opprinelig avstemningen av motfyllingen skulle egentlig skje under festmøtet Casa Rossa 90 år den 14. september i år, men det ble vedtatt å utsette avstemningen til etter UKA. Da ønsket leder av Finansstyret, Dag Herrem, å avvente med oppstarten til man hadde fått kostnaden til et akseptabelt beløp, og til at usikkerheten rundt gjennomføringen ble redusert.

Les også: Fylling i Nidelva avgjøres i november.

Vedtaket som ble lagt fram under Samfundsmøtet 16. november var en prisramme på prosjektet som var redusert med 2.5 millioner fra vedtaket som ble presentert den 14. september. Mye av usikkerheten var også redusert ifølge Finansstyret, og posten for usikkerhet var tatt ned fra 2,4 millioner til 1,2 millioner kroner.

Siden motfyllingen gjør det mulig for mer bebyggelse på Sit sine tomter i Klostergata 20-22 har Finansstyret søkt Sit om et tilskudd eller overføring av 1,5 millioner kroner av den økonomiske risikoen. Sit skal behandle søknaden den 27. november 2019. Grunnen til at man ønsker at Sit skal overta posten som omhandler usikkerhet er fordi Samfundet foreløpig må finansiere alle kostnader over 15 millioner selv. Det betyr at Samfundet har risikoen for alle kostnadsoverskridelser.

Budsjettet som ble lagt fram under Samfundsmøtet viser at motfyllingen vil koste 19,5 millioner kroner. Kostnadsrammene vil bli redusert dersom Sit innvilger søknaden. Finansieringen av motfyllingen er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune og NTNU. De vil bidra med 7,5 millioner kroner hver, og Samfundet skal ha en egenandel på 4,5 millioner kroner eller 3,5 millioner dersom Sit godkjenner søknaden.

Framdriftsplanen som ble lagt fram under møtet viser at prosjektet kan starte opp den 6. januar 2020. Steinfyllingen vil være klar den 15. april. Det ferdige parkanlegget kan være klart til semesterstart høsten 2020. Etter det vil man være klar for å bygge ut på Fengselstomta.