Samfundet velger ny leder i dag

I kveld kan du være med å stemme fram ny leder i Storsalen, dersom du har gyldig medlemskap ved Samfundet.

Publisert Sist oppdatert

Dette trenger du vite om valget:

• Møtet starter 18:00 i kveld i Storsalen.
• Man må ha med det røde medlemskortet for å kunne stemme.
• Alle medlemmer av Samfundet kan stille eller bli nominert, det er ikke krav om tidligere aktivitet som frivillig.
• En kandidat må få over 50% av stemmene for å bli valgt.
• Som leder utpeker man Styret (som presenteres for Storsalen ved senere tidspunkt) som igjen er ansvarlig for alle medlemmer på huset.
• Lederen er også Studentersamfundets ansikt utad og vil forme og fremme organisasjonens politiske uttrykk fremover.

Klokken 18:00 i Storsalen skal det avgjøres hvem som skal bli ny leder av Studentersamfundet i Trondhjem. Tre kandidater har foreløpig meldt seg, men det er ennå mulig å stille eller nominere andre under selve møtet.

Som leder vil den som velges bli representant for Samfundet og alle dets medlemmer. Samtidig vil han eller hun kunne forme organisasjonens framtid sammen med et styre som vedkommende har ansvar for å sette sammen. Det stilles ikke krav om at kandidatene er frivillige på huset, alle medlemmer av Studentersamfundet kan inneha vervet.

Kristaver Birkeland Johansen.
Kristaver Birkeland Johansen.

Under Dusken har snakket med de tre kandidatene som foreligger før møtet: Benedikt Erikstad Javorovic, Frida Jerve og Kristaver Birkeland Johansen.

Frida Jerve.
Frida Jerve.


Fra Onsdagsdebatt på klubben, Javorovic i midten.
Fra Onsdagsdebatt på klubben, Javorovic i midten.

Kristaver Birkeland Johansen

Eirik Sande mener at det selvfølgelig ikke er forventet at den nye lederen er ferdig utlært med en gang.
Eirik Sande mener at det selvfølgelig ikke er forventet at den nye lederen er ferdig utlært med en gang.

Johansen studerer kybernetikk og robotikk ved NTNU, og har vært frivillig både i debattgjengen til ISFiT 2019, og som nestleder i Samfundetstyret 2017-18.

– Samfundet trenger en leder som tar medlemmenes interesser på alvor. Det er selvsagt vanskelig når vi teller nesten 14 000, men jeg er innstilt på å gjøre den jobben, og å gjøre den skikkelig.

Det er spesielt erfaringen fra nestledervervet som gjør at han mener han egner seg som kandidat.

– Med fare for å bli flåsete og pompøs: jeg vet hva jeg gjør og hva jeg går til. Som nestleder hadde jeg nok vikardager som leder av Samfundet til å vite nøyaktig hvor mye arbeid som kreves i et slikt verv.

Han trekker fram nybygg-prosessen, og at Samfundetlederens posisjon i Finansstyret vil være sentral i dette framover. Som en «enkel gutt fra landet» håper han at det kanskje holder med litt bygdesjarm under appellen.

– Hvis ikke har jeg også en klar tanke om hva Samfundet skal være og hvilken leder vi trenger det neste året, så jeg kan om nødvendig lene meg tilbake på det retoriske aspektet ved valget.


Frida Jerve

Jerve studerer produktuvikling og produksjon ved NTNU. Hun er gjengsjef hos Kulturutvalget (KU), som har ansvar for mesteparten av kulturtilbudene til Samfundet. Hun stiller til valg for at hun har tro på at hun kan bli en god leder for Samfundet.

– Jeg ønsker at alle Samfundets medlemmer skal kjenne på mer tilhørighet til huset og at spesielt samfundsmøtene skal være mer tilgjengelige.

Jerve har vært del av KU siden høsten 2017, og leder av gjengen siden høsten 2018. Hun har også sittet som revysjef for Elvebakkenrevyen i Oslo i to år.

– Jeg vil skape mer tilhørighet og tilgjengelighet på Samfundet. Jeg tror også jeg har en unik innsikt i huset på grunn av den jobben KU gjør, og erfaringen gjennom møtene jeg sitter i hvor jeg representerer KU.
Benedikt Erikstad Javorovic

Javorovic har studert mye forskjellige i løpet av sin tid her i Trondheim: historie, filosofi, statsvitenskap, og nå for tiden er han i gang med PPU (Praktisk-pedagogisk utdanning). Han har deltatt i samfunnsdebatt som journalist og kulturredaktør i Under Dusken, og har deltatt i Onsdagsdebatter på Studentersamfundet.

– Først og fremst tenker jeg at Samfundet har god mulighet til i større grad være ikke bare en debattarena, men også en arena som kan bidra til å skape endring og sette dagsordenen i enda større grad enn den gjør i dag.

Som leder ønsker han å være sitt ansvar bevisst.

– Vi som sitter med høye verv og makt må føle på ansvaret og utfylle det som faktisk er vårt samfunnsoppdrag.

Han er sikker på at de andre som stiller er svært gode kandidater, men at det han kan bidra spesielt med er hans egenskap til å kommunisere og involvere seg i aktuelle spørsmål.

– Du har som plikt å kommunisere det Studentersamfundet og medlemmer mener.

Samtidig sier Javorovic at han også er opptatt av Samfundet som kulturhus, samt dets rolle som debattarena.

UD informerer om at Javorovic selv er frivillig i Studentmediene.

Håper flest mulig kommer for å møte kandidatene

Sittende leder Eirik Sande har disse rådene å gi til sin etterfølger:

– Vær ydmyk og nysgjerrig, hør etter når folk gir deg tilbakemeldinger og ha det gøy.

Til tross for at nytt ledervalg er i kveld, sitter Sande ennå en stund som leder. Ny leder, og det nye styret som skal utpekes den neste tiden, skal ikke tiltre før Samfundets festmøte 17. mai. Sande er spent, men tenker foreløpig ikke så mye på det å gå av. Istedenfor fokuserer han heller på prosessen med å gjøre sin etterfølger beredt. Under møtet i kveld planlegger han å understreke for de oppmøtte at kandidatene har mye opplæring i vente.

– Det viktige er at de som stiller ikke er ferdig utlært. Under møtet er det nødvendig at vi blir kjent med kandidatene, hvilket potensial de har og hva de kan få til, og ikke bare hva de kan i dag.

Han synes årets kandidater virker gode, og håper at folk kommer til møtet for å lære dem å kjenne.

I kveld klokken 18:00 begynner møtet i Storsalen. Alle medlemmer kan stemme, men ikke uten det røde medlemskortet: for å stemme er det et absolutt krav at man har med det røde medlemskortet med gyldig semesteroblat. Under møtet vil alle kandidatene få mulighet til å holde en appell, også de som blir nominert på stedet. I år må også en kandidat få over 50 prosent av stemmene for å bli valgt.