NTNUs utvidede styre er klart
NTNUs utvidede styre er klart

Siste studentrepresentant er valgt

Dennis Bogen blir høgskolenes studentrepresentant i det nye NTNU-styret.

Publisert Sist oppdatert

Dennis Bogen fra Høgskolen i Ålesund (HiÅ) ble i dag valgt inn i NTNU-styret. Etter den omstridte kvoteringsrunden, er nå alle studentrepresentantene klare.

Kvoteringen av styrerepresentantene fra høgskolene fungerer slik at den vitenskapelig ansatte med flest stemmer blir valgt inn. Deretter tiltrer den teknisk-administrativt ansatte med flest stemmer, som ikke tilhører samme institusjon som den vitenskapelig ansatte. Studenten som har flest stemmer, men som ikke tilhører samme institusjon som noen av de øvrige blir til slutt valgt inn. Kvoteringen har hatt som hensikt å sikre at styret ivaretar interessene til alle campusene ved nye-NTNU.

Dag Waaler fra Høgskolen i Gjøvik (HiG) ble den vitenskapelige ansatte fra høgskolene i styret, og Kjersti Møller fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) ble den teknisk administrativt ansatte.

12,9 prosent stemte

Valgoppslutningen i det samlede valget av styrerepresentanter og studentting ble 12,15 prosent på NTNU, 14,86 prosent på HiST, 21,88 prosent på HiÅ og 4,43 prosent på HiG. Leder Maria Honerød av studenttingets valgstyre er fornøyd med at mange studenter viste engasjement rundt valget.

– Spesielt er det fint å se den gode oppslutningen til Ålesund. Dette har vært et stort og viktig valg og nå gleder vi oss til å begynne arbeidet frem mot 1.januar 2016, sa Honerød i en pressemelding på fredag.

Det har likevel vært utfordrende å få folk til å engasjere seg i det store studentvalget, og mange lot være å bruke stemmeretten. Mange studenter har ikke peiling på hva studentpolitikerne gjør.

Viktig valg

Årets studentvalg har vært omfattende, med både valg av nytt NTNU-styre og et nytt studentting for nye-NTNU. De som har blitt valgt inn vil bidra til å forme hvordan NTNU skal bli etter fusjonen, og representantene skal stemme over viktige spørsmål som ny studieforskrift.

Den 23. oktober ble det offentliggjort at Kim Allgot og Ingvild Sørlie blir studentrepresentanter i det nye NTNU-styret. Offentliggjøringen av den siste representanten måtte vente etter at valget av resten av styrerepresentantene fra høgskolene var klart, slik at kvoteringen kunne gjennomføres.

Valget av studentrepresentanter har foregått samtidig som valget av et nytt studentting for hele nye-NTNU, der NTNU samlet har 19 mandater, Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) har 7 mandater, Høgskolen i Gjøvik (HiG) har tre mandater, og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) har to.

Omdiskutert system

Valget av styrerepresentanter fra høgskolene ble avgjort med et kvoteringssystem som er svært omdiskutert. Leder Morten Djupdal av studentparlamentet ved HIST var veldig kritisk til kvoteringssystemet. Ettersom HiST er den største høgskolen i fusjonen var det sannsynlig at den teknisk administrative eller vitenskapelige ansatte med flest stemmer ville være fra HiST, og dette minimerer sjansen for at en HiST-student skulle bli valgt inn som studentrepresentant. I utgangspunktet ønsket Studentparlamentet ved HiST et åpent valg der studenter fra alle institusjonene kunne stille, også til studentvervene som nå er forbeholdt NTNU-studenter. Djupdal trakk også frem andre alternativer.

– Hele styret burde vært skiftet ut. En nødløsning kunne imidlertid vært at kvoteringsrekkefølgen ble avgjort etter valget, ved loddtrekning, uttalte han tidligere til dusken.no.