Sit Bolig ønsker å åpne tolv kjellere

Kostnaden for ombyggingene er anslått til 11.5 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

På Studentskipnaden sine egne hjemmesider ble det fredag annonsert at Sit Bolig ønsker å gjenåpne tolv av kjellerne på Moholt. Styret i Sit skal ta stilling til forslaget på sitt møte 9. mars.

— Jeg ble veldig glad da jeg leste sakspapirene til styremøtet. Innstillingen virker veldig positiv, og endelig ser det ut til å gå vår vei, sier styreleder Hege Krokås Borge i Reddkjellerne.

En lang prosess

Krokås Borge har vært engasjert i Reddkjellerne fra starten av, og er spesielt fornøyd med at det nå endelig kan gjøres et konkret vedtak.

— Vi i Reddkjellerne har jobbet kontinuerlig med dette, og har vært i jevnlige møter med Sit Bolig og Rambøl om hvordan vi best kan utbedre kjellerne. Til tider har ting tatt lang tid og vi har hatt lite konkret å legge fram, men nå kan vi få en konklusjon, sier Krokås Borge.

Hun understreker at ingenting er vedtatt før neste ukes møte i konsernstyret, men den positive innstillingen gjør at hun tror det går i riktig retning.

Opprinnelig har det vært 17 kjellere som linjeforeningene har disponert, forslaget til Sit Bolig inkluderer bare tolv.

– Grunnen til at det er foreslått tolv kjellere er et ønske om å skjerme familiene på Moholt, og jobbe for et bedre bomiljø. Det henger naturligvis også sammen med kostnadsperspektivet. Vi ser at det er mulig for noen linjeforeninger å dele på enkelte kjellere, sier Krokås Borge.

Forslag om å dele på utgiftene

Sit.no skriver at de håper å få tillatelse fra Trondheim kommune til ombyggingen i løpet av mars. Om dette blir realiteten vil ombyggingsarbeidet begynne i løpet av våren, og kjellerne blir innflyttingsklar til desember 2017. For å kunne bruke kjellerne som forsamlingslokaler må de bygges om slik at rømningsvei og brannsikring blir godkjent. Kostnaden for ombyggingene er anslått til 11.5 millioner kroner.

I tillegg til ombyggingen er det også kostnader knyttet til driften av kjellerne. Til sammen blir det en månedsleie på cirka 4.000 kroner for hver kjeller. Sit Bolig har skissert en løsning der linjeforeningene selv dekker halvparten av husleien, Velferdstinget dekker 25 prosent og de resterende 25 prosent dekkes av Sit.

— Tidligere har det ikke vært en klar finansieringsplan. Vi er veldig positiv til forslaget om at noe av utgiftene kan dekkes av VT og Sit, selv om det fortsatt er store utgifter for linjeforeningene, sier Krokås Borge.

Stengt i over ett år

Kjellerne har vært stengt siden januar 2016, grunnet dårlig brannsikkerhet i lokalene. Reaksjonene og engasjementet rundt saken har vist at studentene har et sterkt ønske om å få gjenåpnet kjellerne. Etter at situasjonen med linjeforeningens kjellere har vært uklar i lengre tid, kom Sit med en midlertidig løsning tidligere i år. De stiller nå gamle Moholt barnehage midlertidig til disposisjon.

Styret i Samskipnaden har møte torsdag 9. mars, og skal da ta stilling til forslaget fra Sit Bolig.