Sit-lederen tjente mer enn statsministeren

– Lønnen er såpass høy for å gjøre stillingen konkurransedyktig på lik linje med andre organisasjoner, sier styreleder Sunniva Bøstrand i Sit.

Publisert Sist oppdatert

I 2017 lå årslønnen for daværende administrerende direktør Knut Solberg i Sit på om lag 1,6 millioner kroner ifølge årsregnskapet. Dette er over tre ganger så mye som gjennomsnittslønnen for en ansatt i Sit. Årslønnen for nåværende direktør Audhild Kvam ligger rundt samme nivå. Hun tiltrådte som leder i 2018, og dermed er det i Sits årsberetning for 2018 ført opp både lønnen til tidligere direktør Knut Solberg og påtroppende direktør Audhild Kvam. Ifølge årsberetningen fikk Kvam 1 050 000 kroner i lønn fra 1. mai til 31. desember i 2018.

Styreleder Sunniva Bøstrand i Sit sier grunnen til at direktørlønnen er såpass høy er fordi Sit skal kunne gi et konkurransedyktig tilbud på lik linje med andre bedrifter av samme størrelse og omfang.

– Sit er en veldig stor organisasjon med over 300 ansatte og over 600 millioner kroner i omsetning. Det er få andre organisasjoner som jobber med et så bredt nedslagsfelt som det en Student­samskipnad gjør, fra mat­tilbud til eiendoms­utvikling, sier Bøstrand.

Derfor mener hun det er nødvendig å ha en svært dyktig leder som forstår både økonomi og hvordan de forskjellige bransjene Sit opererer innenfor fungerer, og da må lønnen være konkurransedyktig med andre organisasjoner av lignende størrelse.

Hun sier også at Sits lønnsforpliktelser til administrerende direktør var mindre i 2018 enn i 2017.

Omstridt tema

Lønnsnivået blant ledere i student­­sam­skip­nader har vært oppe i media flere ganger de siste årene. I november 2018 ble det skrevet en sak i studentavisa Universitas hvor liknende kritikk ble rettet mot leder Lisbeth Dyrberg i Studentsamskipnaden i Oslo (Sio), og i Under Dusken ble det i 2013 stilt spørsmål til lønnen til daværende direktør i Sit, Knut Solberg. Sit og Sio er Norges to største studentsamskip­nader, og det er også lederne for disse to som har høyest lønn, da Dyrberg tjente om lag 1 666 000 kroner i 2017.

Bøstrand mener det er bra at studentene er opptatte av at samskipnadene skal gi et best mulig tilbud. Hun skjønner studentenes bekymring.

– Jeg forstår godt at folk kan reagere på det som kan virke som veldig høye lønninger, for det er jo en stor sum. Lønna er fastsatt på bakgrunn av arbeidsomfanget i stillingen for å rekruttere best mulig folk, sier Bøstrand.

Direktørlønnen kan virke uanstendig høy for noen i en students nokså trange økonomiske tilstand, men for å kunne gi et best mulig tilbud til studentene må man ha en dyktig leder.

– Da må lønnen være høy nok til å kunne trekke til seg de kyndikste kandidatene og til å være på nivå med andre direktørlønninger på arbeidsmarkedet, sier Bøstrand.

Les også: Serveringsmonopol på campus

Lite miljøvennlig reising

Sit har som mål å være en miljøvennlig organisasjon, og har tiltak som energi­besparende belysning i studentboligene, spare­­dusj­hoder i idrettsanleggene og et godt vegetar­tilbud i kantinene. Likevel er det en del reising for styre­medlemmer i Sit. På grunn av at Sit er student­samskipnad i Trondheim, Gjøvik, og Ålesund blir det mye reising mellom disse byene.

– Mye blir løst gjennom Skype og epost, men det vil uunngåelig bli mye reising mellom de tre byene vi opererer i, sier Bøstrand.

Styret har også en årlig studietur utenlands, i tillegg til at en av ledergruppene har en årlig utenlandstur. Noe av formålet med disse turene er ifølge Bøstrand å kunne få impulser og inspirasjon fra institusjoner og studentsamskipsnadliknende organisasjoner i andre land for å gi studentene her et så godt tilbud som mulig.

Den siste utenlandsturen til styret var i april i år, da styret dro på studietur til Paris. I tillegg var en av ledergruppene i Milano i forbindelse med konferansen The Class of 2020.

Les også: NTNU fakturerte reiseregninger til en verdi av 279 812 kroner for Gunnar Bovim i 2018

Forskjellene øker

Gjennomsnittslønnen for ansatte i Sit har sunket de siste årene. I 2014 lå snittlønnen for en ansatt i Sit på om lag 513 000 kroner i dagens valuta. I 2018 hadde snittlønnen sunket til om lag 494 000 kroner i året. I det samme tidsrommet steg lederlønnen fra 1 595 000 til cirka 1 632 000 kroner i året.

Bøstrand kjenner seg ikke igjen i denne utviklingen. Hun sier lønnen til vanlige ansatte og direktøren fastsettes på forskjellige måter.

– De fleste ansatte har tarifflønn, hvor lønningsforholdene blir forhandlet fram mellom flere parter i arbeidslivet. Her har det blitt forhandlet fram kroneøkning isteden­for prosentøkning, som kan gjøre utslag på enkeltlønninger. Jeg vil derimot ikke si at det blir gjort systematiske forskjeller på lønnsutviklingen til ansatte og direktører i Sit, sier hun.

Powered by Labrador CMS