SiT nedprioriterer eldre studenter

Det nye tildelingsreglementet for Studentsamskipnaden i Trondheims (SiT) boliger innebærer at de yngste studentene skal bli prioritert i tildelingsperioden på sommeren. Studenter mener de nye reglene er aldersdiskriminerende.

Publisert Sist oppdatert

Velferdstinget vedtok 6. februar et nytt tildelingsreglement for SiT-boliger. Det nye regelverket skal i større grad prioritere førstegangsstuderende ved tildeling av boliger. Dette innebærer at eldre studenter ikke vil få tilbud om bolig i perioden fra 1. juni til 15. september.

Fakta

Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT)

• Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) drifter og leier ut studentboliger i Trondheim.

• Til nå har tildelingen av SiT-boliger blitt organisert etter dato man har fått godkjent søknad.

• 6. februar vedtok Velferdstinget nytt tildelingsreglement for Sit-boliger. Det nye nå er at i perioden fra 1. juni til 15. september vil tildelingen være organisert etter alder, hvor de yngste søkerne blir prioritert først.

• Tildelingen av boliger resten av året vil fortsatt være organisert etter dato for godkjent søknad.

• Studenter som ikke kommer rett fra videregående vil derfor ikke få tilbud om bolig i perioden fra 1. juni til 15. september.

Kilde: SiT.no

Manglende forutsigbarhet

Student Sophie Myhre Gullvik ved Høgskolen i Sør-Trøndelag mener at det allerede i utgangspunktet er vanskelig å få tilbud om SiT-bolig. Hun flyttet til Trondheim i januar i fjor og flyttet inn i en privateid leilighet og søkte om SiT-bolig med en gang hun hadde flyttet til Trondheim.

– Når sommeren nærmet seg fikk jeg mail fra SiT om at jeg kunne flytte inn i et kollektiv om én uke, og ettersom jeg da hadde en leiekontrakt med tre måneders oppsigelsesfrist sier det seg selv at det ikke går, sier Gullvik.

Hun er kraftig provosert over det nye tildelingsreglementet fordi det forverrer en allerede vanskelig situasjon. Gullvik mener at manglende forutsigbarhet fra SiT sin side gjør det vanskelig å takke ja når man først får tilbud om bolig.

– I motsetning til tidligere, kan man ikke få svar på hvilken plass i køen man har, fordi plassene endrer seg i sommermånedene, når førstegangsstuderende skal bli prioritert, sier hun.

Mål om å inkludere førsteårsstudenter

Myndighetene har i flere år slitt med å tilfredsstille behovet for studentboliger, og økende leiekostnader på det private markedet øker etterspørselen etter studentboliger ytterligere.

Velferdstinget har lenge hatt et prinsipp om å prioritere de yngste søkerne i sommermånedene, men har hittil ikke klart å gi tilbud om bolig til de som kommer rett fra videregående. Leder Vilde Coward av Velferdstinget sier at grunnen til at man endrer på regelverket er for å sikre at de yngste studentene som flytter til Trondheim skal få tilbud om SiT-bolig. Hun mener de yngste studentene har dårligere forutsetninger for å skaffe seg bolig på det private leiemarkedet.

– Vi ønsker å prioritere de yngste studentene fordi 80 prosent av studentene i Trondheim kommer fra andre deler av Norge. De kjenner ikke byen og har dermed ikke noe nettverk som kan hjelpe dem å skaffe bolig, forklarer Coward.

Aldersdiskriminerende

Gullvik har liten forståelse for at de yngste studentene skal bli prioritert og kaller ordningen aldersdiskriminerende.

– Dersom to personer som flytter hjemmefra til en ny by og skal begynne på samme studium, og den ene er 19 år og den andre er 23 år, så har de helt likt utgangspunkt for å skaffe seg bolig, utdyper hun.

– Men har du forståelse for at personer som ikke kjenner byen og som kommer rett fra videregående skal bli prioritert?

– Nei, egentlig ikke. Jeg klarte å skaffe meg bolig på kort tid da jeg skulle flytte til Trondheim. Man får kanskje ikke en hybel i sentrum og man må kanskje betale litt mer, men det er definitivt mulig for alle å skaffe seg bolig på det private leiemarkedet. Da spiller det ingen rolle hvor gammel man er, hevder Gullvik.

Få endringer

Når tildelingsperioden fra 1. juni til 15. september er ferdig, vil prioriteringslisten igjen organiseres etter datoen man har fått godkjent søknaden om SiT-bolig. Dermed prioriteres det uavhengig av alder resten av året. Coward mener at den nye tildelingsordningen vil få små konsekvenser for de eldre studentene som allerede har søkt gjennom SiT.

– Det er veldig få endringer. Det eneste er at når vi nå skal prioritere de yngste i tildelingsperioden fra 1. juni til 15. september, vil de som allerede studerer i Trondheim vente i to måneder ekstra på å få bolig, sier Coward.

Gullvik er dypt uenig i at de som allerede er studenter ikke blir rammet. Hun mener at når man først er inne på det private markedet så er det vanskelig å komme ut av det på grunn av kontraktsreglement på det private markedet og manglende forutsigbarhet fra SiT.

– Fordi de fleste har kontrakter som strekker seg over et år, gjerne fra sommeren av, spiller det ingen rolle om man er førstegangsstuderende eller ikke. En 23-åring er like bundet av en kontrakt som en 19-åring er. Dersom man ikke vet om man får SiT-bolig, så er man jo tvunget til å skrive ny kontrakt med privat utleier. Dermed kan man ikke bare flytte når man endelig får tilbud om bolig fra SiT, sier Gullvik.

Forstår at det føles urettferdig

Fagansvarlig Cathrine Kristiansen for uleie av SiT-boliger har forståelse for at eldre studenter reagerer på det nye tildelingsreglementet.

– Det er slik at SiT-boliger er et gode det er kamp om, og da blir det sånn at noen blir rammet urettferdig. Å prioritere en gruppe innebærer at noen andre blir nedprioritert. Vi må bare forholde oss til at Velferdstinget har sagt at de yngste har større behov for å bli prioritert, sier hun.

Kristiansen understreker imidlertid at det vil bli en overgangsperiode i år, slik at de som sto på venteliste før det nye tildelingsreglementet ble vedtatt, skal bli tatt hensyn til.

– Fram til juni i år vil vi prioritere de som allerede sto på venteliste før det nye reglementet ble vedtatt. Vi kan ikke garantere noe, men vi skal forsøke å hjelpe alle som sto i kø før februar, sier Kristiansen.

– Studenter som leier privat med tre måneders oppsigelsestid finner det vanskelig å takke ja til SiT-bolig når de må flytte innen et par uker. Hva er din kommentar til det?

– Grunnen til at studenter må flytte inn på så kort tid er at vi bare har en måneds oppsigelsestid på SiT-boligene, dermed vet vi ikke tidligere om boligen blir ledig, sier Kristiansen.