Skolepenger for internasjonale studenter

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2015 at universiteter og høgskoler kan kreve skolepenger for studenter fra land utenfor EU.

Publisert Sist oppdatert

I statsbudsjettet for 2015 står det: «Regjeringen foreslår at universiteter og statlige høgskoler kan kreve studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området og Sveits fra og med høstsemesteret 2015.»

Fakta

  • Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet 2015 at universiteter og statlige høgskoler kan kreve studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits
  • Også Danmark og Sverige har tidligere innført en slik ordning
  • Regjeringen foreslår også å redusere budsjettrammene for de statlige institusjonene med 80,5 millioner kroner
Kilde: Statsbudsjettet 2015

– Dette forslaget vil Norge tape på, sier Anders Kvernmo, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO).

NSO vedtok tidligere en resolusjon hvor de sier nei til skolepenger for internasjonale studenter. I tillegg sa et samlet Storting for under ett år siden nei til skolepenger. I en pressemelding på sine hjemmesider hevder NSO at regjeringen overkjører Stortinget med et slikt forslag.

Nestleder i NSO, Alexander Sæbø Løtvedt, sier det er feil av regjeringen å gå bort fra gratisprisippet.

– Dette er et av de viktigste grunnprinsippene i norsk utdanning, og en endring vil omfatte ganske mange studenter. I Sverige hadde de 79 prosent færre søkere etter at man innførte studieavgift for internasjonale studenter. Vi håper at Venstre og Krf vil vise internasjonale studenter den tilliten de fortjener og gå imot forslaget fra regjeringen, sier han.

Utdanningsinstitusjonene bestemmer

Regjerningen ønsker at utdanningsinstitusjonene selv skal avgjøre om de vil kreve inn studieavgift fra internasjonale studenter eller ikke. I den sammenheng foreslår regjeringen også å redusere budsjettrammene til de statlige institusjonene med 80,5 millioner kroner. NSO frykter at en slik ordning vil føre til en dominoeffekt som etter hvert vil lede til skolepenger for alle, og mener det derfor er et forslag som truer alle studenter.

Også NTNUs ledelse har tidligere stilt seg kritisk til skolepenger.

– Skolepenger er ikke en problemstilling dette rektoratet ønsker å reise, sa prorektor ved NTNU Kari Melby til Universitetsavisa i 2013.

Kvalitet er viktigere enn gratis utdanning

Leder i Høyres Studenter, Heidi Fuglesang, stiller seg positiv til forslaget fra regjeringen, og mener dette er riktig strategi for å oppnå høyere internasjonal anerkjennelse for norske studier.

– Vi i Høyres Studenter er for forslaget fra regjeringen. Jeg mener vi skal tiltrekke oss gode internasjonale studenter gjennom kvalitet i utdanningen, og ikke fordi vi er billigst. I tillegg er det ikke riktig at studenter fra for eksempel USA, Canada og Australia kan studere i Norge uten å betale en krone for utdanningen. Dette er midler som kunne gått til å øke kvaliteten på utdanningen i stedet, sier hun.

Fuglesang mener heller ikke forslaget er usolidarisk, og viser til kvoteordningen som skal hjelpe utenlandske studenter som ikke har råd til utdanning å få studere gratis i Norge. Hun mener også forslaget er i tråd med gratisprinsippet i norsk utdanning.

– Dette bryter ikke med gratisprinsippet i norsk skole. Det er gratis for alle nordmenn å studere i Norge, og det blir feil å si at studieavgift for internasjonale studenter automatisk vil føre til studieavgift for også norske studenter, slik som NSO frykter. Regjeringen har sagt at de ikke vil rokke ved gratisprinsippet i den norske skolen, sier Fuglesang.

– Horribelt

Studenttinget ved NTNU deler ikke synet til Høyres Studenter:

– Jeg synes dette forslaget er horribelt. Jeg hadde virkelig håpet at regjeringen ikke ville prøve seg på dette på nytt. Gratis utdanning har vært et enormt fortrinn for Norge i kampen om de beste hodene, sier leder Elena Bogen Slydal, som deler NSOs tro på at Norge vil tape på en slik endring.

Hun mener heller ikke det er nok med kvoteordningen for utenlandske studenter, som Heidi Fuglesang viser til:

– Ordningen med kvotestudenter, som skal tilby gratis utdanning til de som ikke har råd til det, er ikke dekkende for alle. Det er mange i middelklassen som ikke har råd til utdanning i eget land, som ikke blir tatt med i kvoteordningen, sier Slydal.

I blant annet USA, Australia og Canada må norske studenter betale studieavgift for å studere. På de mest prestisjetunge institusjonene kan denne være på over 100 000 kroner i året. Studenter fra disse landene betaler i dag ingen avgift for å studere i Norge. Dette mener Slydal de heller ikke skal gjøre i framtiden.

– Det handler om et prinsipp. Norsk utdanning skal være gratis for alle, også internasjonale studenter, sier hun.