Slik var ledervalgets andre utspørringsrunde

Gina Eckoff og Ingvild Oxaas Wie står igjen etter første avstemningsrunde.

Tekst: Frida Rystad Aune, Margret Meek & Erlend Gylver

Det var heller ingen av de to kandidatene i andre runde som fikk det nødvendige 50 prosent flertall for å bli valgt. Dato for nytt ledervalg vil sannsynligvis bli annonsert førskommende lørdag

<b>NYBYGG:</b> Det ble mange spørsmål til de to gjenværende kandidatene om Samfundets Nybygg i andre runde.
NYBYGG: Det ble mange spørsmål til de to gjenværende kandidatene om Samfundets Nybygg i andre runde.

Etter første avstemning hadde ingen av de åtte kandidatene fått de nødvendige 50 prosent av stemmene, og Storsalen går inn i en andre runde utspørring.

Resultatene fra første avstemning ble som følger:

Gina Eckoff: 102 stemmer (37,1 %)
Ingvild Oxaas Vie: 69 stemmer (25,1 %)
Jacob Sjødin: 66 stemmer (24,0 %)
Magnus Thorslund: 32 stemmer (11,6 %)
Blanke: 6 stemmer (2,2 %)
Totalt: 275 stemmer

23:10: Nybygg

Begge kandidatene mener at vi trenger Nybygg og trekker fram den rekordstore medlemsmassen på 16 000 studenter som det ikke er plass til på Samfundet i dag. Gina synes også det er synd at det er mange som har veldig lyst til å jobbe på Samfundet i dag, som ikke kommer med fordi det begrensede plasser. Begge vil også tilpasse det nye bygget så folk med nedsatt funksjonsevne også har tilgang. Ingvild argumentere med at det nye Huset skal være inkluderende og tilgjengelig for alle medlemmer.

23:09: Hva kunne man ha gjort annerledes med valget neste år?

Ingvild synes det hadde vært fint med mer diskusjon kandidatene i mellom. Hun trekker også fram at det hadde vært fint med noen spørsmål på forhånd, slik at man kan forberede seg. Gina mente på den andre siden at det er fint at man ikke hører hva de andre sier, både fordi man kan kopiere hverandre eller unngå poeng. Hun savnet mer informasjon om valget i forkant.

22:56: Inkludering av internasjonale studenter

Det ble spurt på engelsk hva kandidatene vil gjøre for å inkludere internasjonale studenter. Begge kandidatene svarte også på engelsk. Ingvild nevnte språkkafe, internasjonal student speedating med nordmenn og møter på engelsk så internasjonale studenter kan føle seg mer velkommen. Gina nevnte også møter på engelsk, hvor man inviterer særlig til slike møter. Gina sa også at man ikke kan ha alle møtene sine på engelsk, da det kan gjøre terskelen høyere for å delta på talerstolen.

22:50: Hvordan å prioritere andre studentorganisasjoner?

På spørsmålet om hva kandidatene kan gjøre for å prioritere andre studentorganisasjoner, og ikke bare de interne på Huset, svarer Ingvild at hun synes at det er viktig at linjeforeninger bruker Huset. Hun mener det er viktig å ha en god relasjon mellom linjeforeningene og gjengene på Samfundet, og at man burde ha kontrakter med linjeforeninger når de bruker Huset. Gina sier at det er en selvfølge at man skal samarbeide og at man skal kommunisere. Hun vil starte litt på nytt, med et samarbeidsmøte og en felles facebookgruppe. Men hun poengterer også at dette ikke kan gjøres av samfundetlederen alene.

22:45 Tunge valg som påvirker folk man kjenner

På spørsmål om hvordan man skal kunne ta valg som påvirker personer man kjenner godt trekker Ingvild fram sin ledererfaring hvor hun har jobbet med å ta avgjørelser, og at det er viktig å skille leder og person. Gina svarer at lederrollen er noe man aldri kan ta pause fra, selv om det ikke er like gøy til tider. Det betyr å skille sak fra person, og å gå fra rollen som venn til leder.

På et mer direkte spørsmål om disiplinærsaker forklarer Gina at det må bli mer forståelig for gjengsjefer hva dette innebærer. Man må vektlegge trygghet, samtidig som man ikke kaster ut folk uten tilstrekkelig informasjon, forteller hun. Ingvild understreker at det er viktig å få med hele bildet i slike saker.

22:25: Avvik i stemmene

Frida Jerve informerer om at det var tre flere stemmer i urnene, enn det var medlemskort registrert ved avstemning. Fordi alle stemmene i urnen hadde fått stempel av Styrets urneansvarlige, sees de på som gyldige og er telt med.

Leder av Rådet, Sveinung Heide Vaskinn informerer om at Rådet ser på resultatet som foreligger som gyldig, selv om det forelå et avvik. Han informerer også om at man kommer til å skjerpe inn i andre stemmerunde, så det ikke skjer avvik igjen.