Statsbudsjettet for 2019 skaper misnøye blant studenter

Forslag til statsbudsjett for 2019 er klart, og mange er misfornøyde. En ny stipendordning kan føre til kutt på nesten 250 millioner for studenter, universiteter og høgskoler.

Publisert Sist oppdatert

I dag ble forslag til statsbudsjett for 2019 lagt fram. Flere er misfornøyde med budsjettet, og mener blant annet at ingeniørstudenter og studenter i utlandet blir nedprioritert.

NTNU får heller ikke støtte til byggeprosjektet i Elgeseter gate 10. Forslaget om en ny stipendordning kan også føre til kutt på nesten 250 millioner for studenter, universiteter og høgskoler skriver Khrono.

ANSA-president Hanna Flood er skuffet over det nye statsbudsjettet.
ANSA-president Hanna Flood er skuffet over det nye statsbudsjettet.

Ingen tiltak for norske studenter i utlandet

Leder i Studenttinget, Sindre Kristian Alvsvåg, er skuffet over manglende støtte til Elgeseter gate 10.
Leder i Studenttinget, Sindre Kristian Alvsvåg, er skuffet over manglende støtte til Elgeseter gate 10.

I statsbudsjettet ble det ikke presentert noen tiltak for å øke antallet norske studenter i utlandet.

– Den høye låneandelen må ned og stipendet opp. Det er et problem at studenter pådrar seg for stor studiegjeld ved å studere i utlandet, sier ANSA-president Hanna Flood i en pressemelding.

I stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» vedtok Stortinget et mål om at 20 prosent av norske studenter skal ha erfaring fra utlandet innen 2020, og 50 prosent på sikt. Ansa kritiserer regjeringen for mange varme og lovende ord om flere studenter i utlandet, men lite handling.

Nedprioritering av ingeniørstudentene

Nito (Norges ingeniør- og teknologorganisasjon) mener det nye statsbudsjettet ikke gir ingeniørutdanningene nok midler.

– Regjeringen bommer når de fortsatt nedprioriterer utdanningene som skal bidra til gjennomføring av det grønne skiftet, utvikle fremtidens teknologi og sikre norsk velferd og økonomi i fremtiden, sier leder av Nito Studentene, Tobias Lynghaug, i en pressemelding.

Det nye statsbudsjettet foreslår 25 millioner til styrking av nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning, som skal gi økt kvalitet i utdanning gjennom mer bruk av konkurranse og fagfellevurdering, og bedre og mer tilgjengelig kunnskap om utdanningskvalitet.

– Det er bra med penger til kvalitet, men det er en dråpe i havet når vi vet at det trengs minst 222 millioner til ingeniør- og teknologiutdanningene årlig, sier Lynghaug i pressemeldingen.

Elgeseter gate 10 får ikke støtte

Det ble ikke satt av støtte til det nye byggeprosjektet i Elgeseter gate 10, som skal være et sambygg med studentsamskipnaden og NTNU. Bygget skal bidra til å samle helse- og sosialfagmiljøene ved NTNU og man planlegger at det skal være innflyttingsklart i 2021.

– Prosjekteringen av dette bygget var ferdig allerede i mars 2018. Når kan vi sette spaden i jorden, spør leder Sindre Kristian Alvsvåg i Studenttinget i en pressemelding fra Studenttinget.

Rektor Gunnar Bovim ved NTNU sier at han er skuffet over at budsjettet ikke har nevnt dette byggeprosjektet.

– Vi har stått i byggekø i mer enn ti år, og bygget er ferdig prosjektert og klart for igangsetting, sier Bovim i en uttalelse til Universitetsavisa.

Les også: Sit investerer 300 millioner i nytt treningssenter

Krav om fullført grad for å få omgjort deler av studielånet til stipend

Regjeringen har også kommet med et forslag som sier at man må fullføre hele den påbegynte graden sin, om man skal få omgjort deler av studielånet til stipend.

I dag blir 40 prosent av studielånet omgjort til stipend om man har nok studiepoeng. Den nye ordningen betyr at bare 25 prosent av lånet blir omgjort til stipend ved nok studiepoeng, og at den resterende omgjøringen avhenger av hvorvidt man fullfører hele graden sin.

Leder i Studenttinget, Sindre Kristian Alvsvåg, mener dette ikke er hensiktsmessig.

– En ordning som godtgjør det å fullføre en grad vil ikke gjøre studentene til bedre studenter slik vi ser det, og det vil i verste fall føre til at studenter velger å fullføre feil utdanning, sier Alvsvåg i en pressemelding.

Ellers i budsjettet ble opptrappingen til elleve måneders studiestøtte utvidet med en uke, som antatt. Det kom også et tilskudd til bygging av 2200 nye studentboliger i budsjettet.