Allerede under en pressekonferanse på Tyholttårnet den 30. august ble det lovet 55 millioner til Ocean Space Centre og 40 millioner til campusprosjektet.
Allerede under en pressekonferanse på Tyholttårnet den 30. august ble det lovet 55 millioner til Ocean Space Centre og 40 millioner til campusprosjektet.

Statsbudsjettet når ikke NSOs studentkrav

Regjeringen bevilger millioner til nytt campus på NTNU og Ocean Space Centre, men ingenting til nybygg på Studentersamfundet.

Publisert Sist oppdatert

– Endelig er vi i mål med elleve måneders studiestøtte, og nå er det slik at studentene kan få lån og stipend for alle månedene vi studerer. Studentbevegelsen har jobbet i mange år for elleve måneders studiestøtte og nå ser vi resultatet, sier Marte Øien, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO) i en pressemelding mandag formiddag.

I forslag til statsbudsjett 2020 fullfører regjeringen planen om å trappe opp til elleve måneders studiestøtte.

 Leder Frida Jerve ved Studentersamfundet tror regjeringens forslag til statsbudsjett vil gjøre Trondheim til en bedre studentby.
Leder Frida Jerve ved Studentersamfundet tror regjeringens forslag til statsbudsjett vil gjøre Trondheim til en bedre studentby.

Fikk du med deg denne? UKEtoget er tilbake

– Viktig seier for studentbevegelsen

I tillegg foreslår regjeringen å justere studiestøtten med 1,9 prosent slik at studenter har den samme kjøpekraften neste år som i år, skriver NSO i pressemeldingen.

– Det er en veldig viktig seier for studentbevegelsen at vi nå får elleve måneder studiestøtte. Neste steg vil nå være at beløpet studentene får årlig økes til omtrent 150 000 kr, som tilsvarer 1,5 G, slik at studentene virkelig kan være tilstede i det faglige fellesskapet istedenfor på deltidsjobben, sier Øien i pressemeldingen.

NSO har tidligere stilt regjeringen tre krav til statsbudsjett 2020. Disse er:

  • Studiestøtten skal økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) og fordeles over elleve måneder.
  • Endringen i konverteringsordningen skal reverseres slik at minst 40 prosent av studielånet konverteres til stipend ved oppnådde studiepoeng.
  • Det skal gis tilskudd til bygging av 3000 studentboliger og kostnadsrammen skal justeres årlig.

Regjeringen vil også bygge 2200 nye studentboliger det neste året. NSO mener det er vanskelig å være fornøyde med den satsingen på studentboliger i neste års budsjett når man ikke ser konkrete forslag til endringer som gjør det mulig å bygge 3000 studentboliger.

Intet nytt om nybygg

Under regjeringens pressekonferanse i august ville ikke høyere utdanningsminister Iselin Nybø røpe noe om eventuelle bevilgninger til nybygg ved Studentersamfundet i Trondheim.

– Der får vi si som vi sier til de fleste: alle må vente til statsbudsjettet kommer! Men vi har mottatt budskapet fra studentene, sa Nybø til Under Dusken da.

Nå er det altså klart at Samfundet ikke har mottatt noen bevilgninger i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Leder Frida Jerve ved Studentersamfundet synes det er synd at nybygg ved Samfundet ikke kom med i regjeringens forslag til statsbudsjett.

– Vi synes det er veldig gøy at det har kommet penger til så mange prosjekter i Trondheim. Vi tror det kommer til å gjøre byen til en bedre studentby, sier hun.
– Det er synd at Samfundet ikke kom med i planene dette året, men vi kommer til å fortsette arbeidet. Dette gir heldigvis ikke så mye endringer i tidsplanen vår.

LES OGSÅ: Fylling i Nidelva avgjøres i november

Penger til campus og Ocean Space Centre

Allerede under en pressekonferanse i Trondheim 30. august kunne Statsministeren røpe at budsjettet bevilger 55 millioner til Sintef og NTNUs Ocean Space Centre, som er et planlagt forskningssenter for havromsnæringene med fokus på utdanning og teknologiutvikling.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø bekreftet at det også bevilges 40 millioner til campusprosjektet, der NTNU ønsker å utvikle fagmiljøene til en samlet campus

Regjeringen bevilger i sitt forslag til statsbudsjett 95 millioner kroner til prosjektering av campus på NTNU og Ocean Space Centre, inklusiv brukerutstyr. 40 millioner bevilges til prosjektering av bygg og brukerutstyr for Campus NTNU.

Statsbudsjettet 2020 ligger på 1,414 milliarder kroner, derav forventer staten å tjene hele 245 milliarder kroner på oljeindustrien til neste år. Et nøkkeltall fra statsbudsjettet er innstrammingen av bruk av oljepenger, med en planlagt nedgang på 2.9 prosent fra 2019.

Av statsbudsjettet settes syv milliarder til klimatiltak, derav 500 millioner til klimatilpasning i utviklingsland.

Mer penger til forskning

Regjeringen foreslår også i statsbudsjettet for 2020 å øke tildelingene til forskning og høyere utdanning med 585 millioner kroner. Dette er for å følge opp langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Langtidsplanen skal, ifølge regjeringen, sette kursen for politikkutviklingen og investeringene i forskning og høyere utdanning.

315 av disse millionene går til de tre opptrappingsplanene «Teknologiløft», «FoU for fornying og omstilling i næringslivet» og «Kvalitet i høyere utdanning» i langtidsplanen.