Strid om studentboliger på campus

I forbindelse med prosjektet om å skape en levende campus foreslår Sit å bygge boliger på Gløshaugen. Studenttinget er kritisk.

Publisert Sist oppdatert

Sammen med NTNU har Studentsamskipnaden i Ålesund, Gjøvik og Trondheim (Sit) utarbeidet en plan for å nå målet om å huse 20 prosent av Trondheims studenter. Blant forslagene finner man en 21 etasjers monolitt på campus Gløshaugen. I tillegg planlegges det å bygge etasjer med boenheter oppå eksisterende og kommende undervisningsbygg.

Boligprosjektet er en del av et større velferdsprosjekt hvor målet er å skape en levende campus. I rapporten Utredninger for studentvelferd og frivillighet i ny campus fra september forteller Sit at boliger på og nær campus vil bidra til en bymessig utvikling på campus og være med på å skape et aktivt, levende og inkluderende miljø.

Et omfattende prosjekt

**Kritisk:** Leder for Studenttinget Cecilie Bjørnsdotter Raustein frykter konsekvensene boliger og servicefunksjoner kan få for videreutviklingen av læringsarealer på Gløshaugen-platået.
**Kritisk:** Leder for Studenttinget Cecilie Bjørnsdotter Raustein frykter konsekvensene boliger og servicefunksjoner kan få for videreutviklingen av læringsarealer på Gløshaugen-platået.

– Vi har jobbet en del med at campus nå skal samles på Gløshaugen. Mellom 8.000 og 10.000 studenter skal flyttes fra Tunga og Dragvoll og ned hit, og da må vi sørge for at vi gjør campus til et godt sted å være for studentene og at det blir en levende campus, sier administrerende direktør Audhild Kvam hos Sit.

**Levende campus:** Administrerende direktør Audhild Kvam tror at boliger på Gløshaugen vil være et godt tiltak for å skape et levende campus -- direktør Lisbeth Glørstad Aspås for Sit bolig ønsker å bygge boliger der studentene vil bo.
**Levende campus:** Administrerende direktør Audhild Kvam tror at boliger på Gløshaugen vil være et godt tiltak for å skape et levende campus -- direktør Lisbeth Glørstad Aspås for Sit bolig ønsker å bygge boliger der studentene vil bo.

Hun forteller videre at dette er anledningen til å sørge for at det blir gode aktiviteter på campus. På denne måten vil man nå målet om en aktiv, urban og inkluderende campus. I tillegg vil studentene finne de servicetilbudene de trenger. Kvam mener at boligene vil være et nødvendig tilskudd for å realisere planene.

**Lavere terskel:** Leder for Velferdstinget ved NTNU, Nina Salvesen, tror boliger på campus kan være et tiltak for å senke terskelen på å bli med i sosiale og faglige aktiviteter.
**Lavere terskel:** Leder for Velferdstinget ved NTNU, Nina Salvesen, tror boliger på campus kan være et tiltak for å senke terskelen på å bli med i sosiale og faglige aktiviteter.

– Vi tror det er viktig at det bor noen her for å skape en urban bydel på platået, som kan bruke servicefunksjonene og skape det livet som må til for å gjøre dette til en attraktiv bydel, rett og slett.

**Trangt på Gløshaugen?** Bildet viser aktuelle tomter og arealpotensial innenfor campusområdet.
**Trangt på Gløshaugen?** Bildet viser aktuelle tomter og arealpotensial innenfor campusområdet.

Kommentar: – Et forsvar av Ex on the Beach

Bekymret for læringsarealene

Leder Cecilie Bjørnsdotter Raustein for Studenttinget stiller seg kritisk til forslaget om boliger på campus og frykter at det vil ta opp plassen til viktig læringsareal. Hun mener det allerede er veldig trangt på Gløshaugen-platået og at samlokaliseringen av NTNU i Trondheim vil gjøre det enda trangere i framtiden.

– Det blir jo ofte sagt at boligene skal være fra noen etasjer opp og ikke på bakkenivå, men så er det både et ønske og en sannsynlighet for at det kommer andre tjenester med en fortetting av boliger på selve platået.

Hun nevner blant annet dagligvare og posttjeneste og påpeker at hun vanskelig ser for seg at Rema 1000 skal ligge i femte etasje. Studenttinget mener at det først og fremst må legges til rette for at studenter skal ha lyst til å være på campus, blant annet gjennom læringsarealer generelt og gode arealer for studentfrivilligheten.

– Læringsarealer bør være av såpass høy kvalitet at studentene faktisk har lyst til å sitte og lese her på kvelden òg. Jeg tror det er et viktigere og riktigere tiltak å prioritere enn boliger når det blir så trangt, også med tanke på framtidig vekst.

Fikk du med deg? Nærhet til sentrum ikke en prioritet blant studenter når det kommer til studentboliger.

Undervisning nederst, bolig øverst

Direktør Lisbeth Glørstad Aspås for Sit bolig står så sin side fast ved at de foreslåtte boligene ikke vil redusere læringsarealer og forteller at dette har vært selve premisset for planene.

– Vi går ikke inn i noen konkurranse med NTNU om tomtene for å være førstemann. Vi gjør dette i samråd med NTNU. Sammen ønsker vi å finne de beste løsningene og være med på å utnytte tomter og areal hvor det er potensial til å gjøre tomter enda bedre. Vi vil være den aktøren som realiserer dette.

Hun argumenter videre for at boligene òg kan være et tiltak for miljøet og det økende presset på områder uten bebyggelse i Trondheim.

– For eksempel har det blitt lagt fram at undervisning ikke bør holdes i høyhus, men bør være i de laveste etasjene. Da kan vi bygge studentboliger oppå for å utnytte det potensialet som ligger her. Det er òg viktig bærekraftsmessig, spesielt i Trondheim hvor det er et så stort press på landbruksareal til bygging.

Endelig vedtatt: Storsalen sa ja til fylling i Nidelva.

Kan føre til økt studentvelferd

Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim deler Sit sin visjon om å skape et levende campus. De har troen på at boliger på og i nærhet av campus vil bidra til økt aktivitet og studentvelferd på campus ved å redusere dørstokkmila.

– Vi tror at når man har nærhet til campus så er terskelen for å komme seg til forelesning og sosiale og faglige aktiviteter mye lavere enn hvis man bor langt unna og er avhengig av buss. Boliger på campus kan være et virkemiddel for å motvirke ensomhet fordi det er lettere å bli med på ting som er i nærheten, sier leder Nina Salvesen i Velferdstinget.

Studenttinget tror likevel ikke at den nære beliggenheten til campus nødvendigvis vil føre til at flere studenter engasjerer seg i frivilligheten og andre verv utenfor studietid.

– Det blir jo litt å spekulere å si at beliggenheten vil gjøre det enklere når det kommer til det å engasjere seg. I mitt hode er det like mange scenarioer for og mot akkurat det. Det er også mye lettere å bare gå hjem etter endt studiedag fordi man bor så nært. Jeg synes derfor ikke argumentet veier tungt nok.

Velferdstinget presiserer at deres fokus ikke går på at det skal, eller bør være studentboliger på campus, men at dette er en spennende mulighet som det er for tidlig i planleggingsfasen til i utelukke.

Les også: – Venter månedsvis på stipend fra Lånekassen.