Elise Landem er prosjektleder for Studentcampen
Elise Landem er prosjektleder for Studentcampen

Studentcamp for vellykket fusjon

Studenter ved NTNU, HiST og høgskolene i Ålesund og Gjøvik har fått 200 000 kr. til å arrangere en fusjonscamp i sommer. 30 studenter fra de fire institusjonene samarbeide om ulike problemstillinger.

Publisert Sist oppdatert

Leiren skal vare i seks dager, og prosjektet har blitt støttet med 200.000 kr. Et av formålene er å legge et grunnlag for en felles kultur og NTNU-identitet, og å la studentene komme med innspill til fusjonsprosessen. Studentcampen, som blir kalt NTNUVi, skal foregå i Trondheim.

Tidligere i år styrene ved NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik gikk inn for storfusjon. Fusjonen er ikke formelt vedtatt før den besluttes på nasjonalt nivå.

Idè fra allmøte

Det var på et møte rektor Gunnar Bovim holdt om fusjonen at ideen om en studentcamp ble luftet. Mange av de ansatte kom med innspill til løsninger på ulike problemstillinger knyttet til fusjonen.

– Jeg tenkte at studentene på det nye NTNU kan engasjere seg i dette. Selv om vi ikke kan tilby lønn vil dette gi høyst relevant erfaring fra prosjektarbeid, og det kan bli en morsom, spennende og lærerik uke, sier prosjektleder og studentstyrerepresentant Elise Landsem.

Studenter fra alle institusjonene

Studenter fra alle de fusjonerende institusjonene kan søke om å delta på studentcampen, og 30 studenter blir valgt ut til å delta. Deltakerne vil arbeide i gupper på seks, med fem ulike prosjekter. Temaene er alternative undervisningsformer, studentmedvirkning, internasjonalisering, studentidentitet, og TV-aksjonen til Regnskogfondet.

Hvor mange studenter forventer dere vil søke?

– Vi skal fylle opp de 30 plassene, og satser på å måtte velge mellom flere kvalifiserte søkere. Vi oppfordrer alle studenter til å søke, fra programmerere til pedagoger, sier Landsem.

Det er lagt opp til at prosjektene skal tilpasses gruppens kompetanse,slik at deltakerne får eierskap til sluttproduktet. Studentene som deltar får dekket måltider, og tilreisende får dekket bo og reise.

Studentcampen vil vare fra 3-9. august i år. Mer informasjon finnes på Facebook-siden til prosjektet på “NTNUVi - Våre Ideer”.

– Alle søkere er kvalifiserte. Vi håper selvsagt på flere enn 30 søkere fordi det vil illustrere studentenes engasjement for egen utdanning og utdanningsinstitusjon, avslutter Landsem.