– Studentene har blitt påvirket av konflikten ved IHS

31. oktober skal NTNU-styret avgjøre hva som skal skje med Institutt for historiske studier. Tirsdag kveld sendte studenter ved instituttet et brev hvor de framsetter sine krav.

Publisert Sist oppdatert

Konflikten ved Institutt for historiske studier (IHS) har i det siste påvirket de ansatte ved instituttet. I et brev sendt på privat initiativ skriver studenter at konflikten også har gått utover kvaliteten på studietilbudet deres. Det er først og fremst ment som et innspill fra studentene før behandlingen av saken. Det var Universitetsavisa som først omtalte saken.

Les mer om bakgrunnen for saken her: Arbeidsmiljøproblemer ved Institutt for historiske studier har skapt hodebry for NTNU-ledelsen.

– Brevet startet med at man reagerte på at rektor uttrykte at hun ikke kjente til det, og at man var uenig i dette, sier Are Sæterbakken Kvikstadhagen, som tar lektorutdanning i historie.

Han er en av forfatterne av brevet, som er underskrevet av 53 tidligere og nåværende studenter.

Vil bli sett som en aktør i konflikten

Instituttet for historiske studier ved NTNU skal legges ned og åpnes på nytt. Som et resultat av konflikten som har pågått i IHS vil man nå dele instituttet i to. Resultatet kan bli at Forskergruppa Fate of Nations kan bli et eget institutt, om det ikke blir et nytt senter.

Studentene har ikke blitt spurt om hvordan konflikten påvirker studiehverdagen deres, på tross av NTNUs forpliktelse overfor elevene om å bevare studiets kvalitet. Nå ønsker de å få inn noen punkter for at studentene skal bli ivaretatt i denne situasjonen.

Les også: Å avskrive politisk ukorrekt litteratur er litteraturen fremmed, mener forfatter Dag Solstad.

– Studentene har blitt påvirket av konflikten, selv om de ikke direkte er en del av den.

Kvikstadhagen understreker at det er viktig for studentene å bli anerkjent av instituttet som en aktør, ettersom de kan bli rammet av konflikten framover. Noe av det de har klaget på er sterk mangel på informasjon, utsatt undervisning og undervisning som ikke har blitt godt gjennomført.

Framsetter krav

Et av kravene som ble satt fram var at instituttet skal fremsette god og forutsigbar informasjonsflyt om hva som skjer med instituttet.

– Et av de største problemene for oss er at vi studenter ikke vet helt hva som foregår, men vi leser mye om det i mediene. Vi etterlyser informasjon om hvordan det vil påvirke vår studiehverdag.

Les også: Godkjent bygging av nye studentboliger på Nardo.

I tillegg til kravet om god informasjonsflyt ber studentene om et fast kontaktpunkt på instituttet hvor de kan henvende seg med spørsmålene sine.

I morgen den 31. oktober vil møtet bli avholdt hvor instituttets framtid skal avgjøres. Et av de sentrale hensynene under møtet kommer til å bli NTNUs forpliktelser overfor studentene.