Studenter skal få ekstra økonomisk støtte

Regjeringen jobber for at studenter som er rammet av permitteringer skal få hjelp

Publisert Sist oppdatert

Sist oppdatert: 19.03.20 18:29

Torsdag morgen ble det holdt pressekonferanse og NRK kan melde om at Regjeringen er i arbeid med å igangsette økonomiske tiltak for studentene.

Hjelpen er på vei

Det er snakk om en midlertidig ordning i regi av Lånekassen som skal hjelpe studenter som rammes av frafall av inntekt i lys av koronapandemien.

– Det er mange studenter som er avhengige av deltidsjobben sin og som har havnet i en økonomisk vanskelig situasjon fordi de har blitt permitterte. Jeg er glad for at Stortinget i dag landet på at disse studenter må sluses gjennom dørene hos Lånekassen og ikke NAV. Vi jobber på spreng sammen med Lånekassen nå for å finne gode løsninger for studentene. Stortinget har bedt oss komme tilbake til detaljene, og det vil jeg gjøre så fort vi har landet på en løsning som både er god og som er praktisk mulig å gjennomføre, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) .

Slipper du Sluppen i år? Les mer om eksamensordninger her.

Til Aftenposten forteller leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Marte Øien, at syv av ti norske studenter har deltidsinntekt utenom lånekassen for å endene til å møtes. Disse tallene ble rapportert av den europeiske studentundersøkelsen Eurostudent (2018).

Ikke rett til dagpenger

Per dags dato kan ikke studenter under utdanning eller opplæring søke om dagpenger, ifølge reglementene som er oppført på Nav sine nettsider. Dette er fordi retten til dagpenger primært forbeholdes de som er registrert som aktiv arbeidssøker.

Talk hygiene to me, baby. Les mer om sexy håndvask her.

Dette er ikke mulig for de som har registrert at de er “under utdanning” og luker dermed ut studenter som har behov for å dekke tapt ekstrainntekt som følge av korona-permitteringer.

Saken oppdateres fortløpende.

Powered by Labrador CMS