Studenter som mål for fremmed etterretning

Mens regjeringen snakker om internasjonalisering og mer studentutveksling, anser Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og etterretningstjenesten studenter som risikogruppe for rekruttering til fremmede etterretningstjenester.

Publisert Sist oppdatert

PST og E-tjenesten ga nylig ut sine trussel­vurderinger for 2019, og konklusjonen er at statlig etterretningsvirksomhet er den største trusselen vi står overfor det kommende året. Ifølge rapporten er spesielt spionasje fra Russland og Kina ansett som det største faremomentet. I februar skrev studentavisa Universitas om at studenter er i faresonen for å bli rekruttert av fremmede lands etterretningstjenester. De legger også fokus på forsknings- og kunnskapsinstitusjoner som mål for fremmed etterretning, og spesielt innenfor fagområder som våpenindustri, romforskning, maritim sektor og helsesektoren. NTNU har betydelig tilstedeværelse innenfor flere av disse, og er dermed en stor del av risikovurderingen.

Faktaboks

Slik vil NTNU redusere sannsynligheten for at studenter brukes av fremmed etterretning:

• NTNU har de siste årene utviklet gode interne sider for ansatte og studenter med reisråd knyttet til hvordan ivareta informasjonssikkerhet i utlandet, hvor det finnes kontaktinformasjon om NTNUs eget Sikkerhetsoperasjonssenter.

• Det er også etablert praksis ved enkelte institutt at utreisende studenter innkalles til orienteringsmøte hvor informasjonssikkerhet og beredskap er tema.

• Sikresiden.no er en felles portal for hele universitets- og høyskole­sektoren, som studenter og ansatte kan laste ned som en mobilversjon. En knapp som omhandler etter­retning, industrispionasje og u­­lov­lig kunn­skaps­overføring er under utvikling, og vil bli et viktig supplement til verktøykassen for informasjonssikkerhet.

Kilde: Randi Ustrand, rådgiver for sikker­het og beredskap i NTNUs HMS-avdeling
Kilde: SSB

Kina topper listene for internasjonale studenter

Regjeringen ønsker flere studenter på utveksling. Øker ikke dette risikoen for at studenter kan bli rekruttert til fremmed etterretning og spionasje?
Regjeringen ønsker flere studenter på utveksling. Øker ikke dette risikoen for at studenter kan bli rekruttert til fremmed etterretning og spionasje?

E-tjenesten er spesielt bekymret for en kinesisk lov fra 2017, som sier at alle kinesiske selskaper og individer skal bistå etterretningstjenestene. Tall fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) viser at veksten av utenlandske studenter i Norge har vært svært høy de siste 20 årene, selv om veksten stagnerte i 2016. De to landene med flest studenter i Norge var før 2016 Russland og Kina. Selv om antallet studenter fra Russland har gått ned, er fortsatt Kina på toppen av lista. Ifølge tall fra UDI ble det gitt hele 473 utdanningstillatelser til kinesiske studenter i 2018.

Å finne balansegangen mellom sikkerhet og samarbeid

Sjef Per Einar Hollum for PST Trøndelag bekrefter at det er viktig å være observant på trusler mot NTNU og andre norske universiteter. Han ser samtidig både fordeler og ulemper ved internasjonalisering av NTNU, og sier at PST og NTNU har et godt samarbeid om dette.

– Globalisering, internasjonalisering og digitalisering generelt vil utfordre Norge som nasjon, med tanke på å ha evnen til å verne om sine verdier. På en annen side vil også det gi muligheter til økt samarbeid med andre nasjoner mot eventuelle felles trusler.

Hollum forklarer videre at enkelte lands etter­­retningstjenester jobber med rekrutt­ering av personer med tilgang på sensitiv infor­masjon, men også de som kan få dette på sikt. Studenter ved NTNU kan ha et slikt potensial.

PST tar ingen spesifikke forholdsregler med tanke på utvekslingsstudenter fra sær­skilte land, men anmoder NTNU om å ta de forholdsregler som de anser som nødvendige.

NTNU har skjerpet rutinene rundt internasjonale opptak

Randi Utstrand, rådgiver for sikkerhet og be­red­skap i NTNUs HMS-avdeling, svarer over e-post på vegne av NTNUs organisa­sjons­direktør, som er øverst utøvende sikker­hetsansvarlig. Hun skriver at de er obser­vante på hvilke fagmiljø som er utsatt for trusler fra fremmed etterretning og tar forholdsregler de anser som nødvendige.

– NTNU forholder seg til det sikker­hetspolitiske klima som preger Norges mulig­heter for kunnskapsdeling med andre land. Så langt har ikke NTNU mottatt restriksjoner eller føringer fra myndighetene, ut over gjeldende lovgivning som regulerer eksport av kunnskap innenfor enkelte områder til særskilte land.

Regjeringen ønsker flere studenter på utveksling. Øker ikke dette risikoen for at studenter kan bli rekruttert til fremmed etterretning og spionasje?

– Det er mange risikoer knyttet til økt internasjonalisering, og hendelser i utlandet er en del av NTNUs overordnede beredskap. NTNU har klare internasjonale ambisjoner, og erfarer også at internasjonal utveksling bifalles av de norske myndighetene.

Utstrand forteller at NTNU anser kunn­skaps­utveksling og internasjonalt samarbeid som åpenbare, og at begge er viktige for NTNUs visjon om kunnskap for en bedre verden. Hun skriver også at de ønsker å ruste NTNU-studenter for opphold i utlandet slik at deres verdi som etterretningsmål reduseres.

– NTNU har mange studenter i omløp, og sikkerhetsarbeid er ferskvare. Sikkerhet må være et tema som kommuniseres i alle ledd. Vi vil også påpeke at NTNU er opptatt av å ikke stigmatisere enkelte nasjonaliteter i dette arbeidet. Vårt sikkerhetsarbeid skal øke verdien av internasjonalisering, med tiltak som vi anser relevante for gjeldende trusselbilde.

Powered by Labrador CMS