Halvparten av alle trondheimsstudenter har hatt eller har et frivillig verv. (Arkivfoto)
Halvparten av alle trondheimsstudenter har hatt eller har et frivillig verv. (Arkivfoto)

Studentfrivillighetens by

Trondheim er best på studentengasjement, men forskjelllene mellom byens campuser er store.

Publisert Sist oppdatert

Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT), StudentbyEN og Trondheim Kommune er initiativtakerne til en ny undersøkelse om studentfrivilligheten i Trondheim.Tallene viser et sterkt engasjementsnivå blant byens studenter. En tredjedel av trondheimsstudentene har et verv på nåværende tidspunkt, mens halvparten har et verv i løpet av studietiden.

Prosjektkoordinator Ann Marit Longva i SiT forteller at Trondheims studentfrivillighet også utmerket seg i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2010.

– I denne undersøkelsen lå NTNU på topp på landsbasis når det gjelder frivillig studentengsjement, og scoret mye høyere enn for eksempel Universitetet i Oslo (UiO). Mens 52 prosent av studentene ved NTNU deltok i frivillig studentengasjement, gjorde 35 prosent ved UiO det samme, sier Longva.

Store forskjeller

Den nye undersøkelsen viser store sprik mellom de ulike utdanningsinstitusjonene i Trondheim. På Gløshaugen har 33 prosent av studentene et frivillig verv, tett etterfulgt av Dragvoll (31 prosent) og Kalvskinnet (32 prosent). Ranheimsveien (HiST) og Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) har en langt lavere frivillighetsrate på henholdsvis 9 og 16 prosent.

– Både NTNU og HiST kommer veldig høyt opp i undersøkelsen. Forskjellene gjelder de små kontra de store campusene. Der det er få studenter, som på Ranheimsveien, er det også lav deltakelse, sier Longva.

Hun peker på faktorer som kan forklare forskjellene mellom de ulike campusene.

– På campusene med liten deltakelse finner vi ofte flere eldre studenter. Disse har kommet lenger i etableringsfasen, og har et annet fokus enn de yngre. Det er også en gjennomgående trend at de sentrumsnære campusene har større frivillighetsengasjement enn de mer perifere, sier Longva.

Ikke bare «CV-hunting»

Undersøkelsen viser at det ikke bare er CV-bygging som er motivasjonen for å ta et frivillig verv. Først og fremst er de som jobber frivillig opptatt av den sosiale gevinsten som følger med arbeidet. Deretter vektlegges ønsket om å støtte en god sak, etterfulgt av CV-bygging og relevant arbeidserfaring.

Professor i sosiologi Håkon Leiulfsrud ved NTNU mener at det er flere årsaker til at studenter tar på seg frivillig verv.

– Studenter velger å engasjere seg fordi det finnes veldig mange fordeler ved å gjøre det. De får bygget opp sosial kapital, et nettverk, også får de bli med på noe hyggelig.

Han hevder imidlertid at betydningen av karrierebygging ikke må undervurderes.

– Det er mer legitimt å svare at man tar på seg et frivillig verv fordi man er med på å støtte opp om en god sak enn å si at man gjør det for å forsterke CV'en. Frivillig arbeid kan uansett karakteriseres som en hyggelig form for karrierebygging, sier han.

Hvorfor akkurat i Trondheim?

Leiulfsrud mener at det ikke er tilfeldig at Trondheim har et så høyt frivillighetsnivå blant studenter, og legger vekt på kombinasjonen av tradisjon og muligheter.

– NTNU har en lang historie i veggene, og en sterk tilknytning til Studentersamfundet. Det har derfor blitt en tradisjon å engasjere seg. Samtidig finnes det ekstremt mange organisasjoner og aktiviteter i Trondheim, sier Leiulfsrud.

Han får støtte fra Ann Marit Longva i SiT.

– På slutten av undersøkelsen spurte vi respondentene om de hadde noe å legge til. Da var det mange som svarte at Trondheim er kjent for å være en by med godt studentmiljø, og at det var derfor de hadde valgt å studere her, sier hun.