Studentvalget

Det nye studenttinget og NTNU-styret vil behandle mange viktige avgjørelser i året som kommer. Likevel er det mange som lot være å stemme i det store studentvalget, der både nytt styre og studentting skulle velges.

Tekst: Oalv Mydland og Kaia Sørland

Studentrepresentantene i NTNU-styret avgjorde fusjonsspørsmålet. Det nye studenttinget og NTNU-styret vil behandle mange viktige avgjørelser i året som kommer. De vil møtes av spørsmål om ny studieforskrift, og skal sørge for at alle studentene fra høgskolene og NTNU føler seg godt nok representerte. Likevel er det mange som lot være å stemme i det store studentvalget, der både nytt styre og studentting skulle velges.

Det var Kim Allgot og Ingvild Sørlie fra NTNU, og Dennis Bogen fra Høgskolen i Ålesund som til slutt ble valgt inn i NTNU-styret som studentrepresentanter.

Må ikke handle etter flertallet

Tidligere studentrepresentant i NTNU-styret, Elise Landsem, mener mange store og viktige saker vil komme opp i år, som konsekvens av ny studieforskrift og fusjon.

– Alle i styret har ansvar for å tenke på studentene, men studentrepresentanene har en spesiell rolle akkurat der. Det at de er studenter selv gjør at de har nærmere følelsesmessig tilkobling til det å være student, og kan lettere hente innspill fra studentene, sier hun.

Etter at representantene er valgt trenger de ikke handle etter hva flertallet mener, men gjøre egne vurderinger. Landsem sier det beste man kan gjøre for å påvirke beslutningene som skal tas, er å velge inn representanter som er åpne for innspill og argumentasjon de kan ta med seg i vurderinger av saker.

– Jeg syns man skal stemme for å få inn en person som deler mye av verdiene og holdningene man selv har. Vil man ha inn en som mener at sivil ingeniørstudiene er det viktigste på NTNU, eller en som er opptatt av hele bredden, sier Landsem.

Vanskelig å nå ut til studentene

Valgoppslutningen i det samlede valget av styrerepresentanter og studentting ble 12 prosent på NTNU, 15 prosent på Høgskolen Sør-Tøndelag (HiST), 22 prosent på Høgskolen i Ålesund (HiÅ) og 4 prosent på Høgskolen i Gjøvik (HiG).

Studenttinget og valgets kandidater jobber hardt for å nå ut til studentene, men også i tidligere år har valgoppslutningen vært lav.

– Det pleier å ligge på cirka 13 prosent, og er jo klart en utfordring. Når man jobber så hardt har man jo lyst til å treffe flere, sier Landsem.

En av grunnene til den lave oppslutningen kan være kampen om studentenes oppmerksomhet. Det er mange som prøver å nå ut til dem, noe som gjør det vanskelig å konkurrere.

– Det er lettere å promontere UKA og kule konserter, enn å promontere saker med politisk preg. Det er generelt litt mindre kule ting du kan gjøre. Du kan ikke løpe rundt og selge det som om det er en festival, sier Landsem.

Omdiksutert kvotering

Dennis Bogen fra Høyskolen i Ålesund ble valgt inn i styret etter gjennomføringen av den omstridte kvoteringsrunden av høgskolerepresentantene. NTNU-styret har tre representanter fra høgksolene, som ikke skal komme fra samme insitusjon. Vitenskapelige og teknisk- administrativt ansatte kvoteres først, og studentrepresentanten som velges blir fra høgskolen som ikke er representert allerede. Det gjør sjansen mindre for en HiST-student, fordi HiST er den største høgskolen og antakelig vil ha en av de ansatte med flest stemmer. Leder Morten Djupedal av studentparlamentet var svært kritisk til ordningen

– Hele styret burde vært skiftet ut. En nødløsning kunne imidlertid vært at kvoteringsrekkefølgen ble avgjort etter valget, ved loddtrekning, sier han.

I utgangspunktet ønsket Studentparlamentet ved HiST et åpent valg der studenter fra alle institusjonene kunne stille, også til studentvervene som nå er forbeholdt NTNU-studenter.

Skal representere studenter i annen by

Flere fra høgskolene valgte å trekke sitt kandidatur. Hans Marius Martinsen fra HiÅ er en av dem. Han forteller at ettersom det å sitte i styret ved NTNU vil bli mer krevende enn det å sitte i styret ved HiÅ var det mange som følte seg nødt til å trekke seg. Han er selv fulltidsstudent i Ålesund, noe som ville blitt vanskelig å forene med en stilling som studentrepresentant i NTNU-styret.

– Etterhvert ble vi klare over at vervet ville bli så krevende at man ikke ville kunne gjøre en tilfredsstillende jobb fra Ålesund. Dermed tror jeg vi i Ålesund kom til en stille enighet om at vi topper laget, og de to kandidatene som gikk inn 100 prosent for å flytte til Trondheim stilte til valg. Vi håper dette gjør at den som er valgt inn fra oss, gjør en best mulig jobb, sier Martinsen.