Styrerepresentant: Dennis Bogen

Studerer innovasjonsledelse og entreprenørskap ved HiÅ, stilte til styret for å representere høgskolen i fusjonen.

Publisert Sist oppdatert

Hvorfor ønsket du å stille til valg?

– Når Ålesund skal inn i en fusjon med Norges største universitet, er det viktig at studentene har en stemme i det store bildet. Den beste muligheten vi har for å bli hørt, er gjennom representasjon i NTNU-styret. Det er en enorm mulighet å få en plass rundt styrebordet. Jeg forventer en bratt læringskurve med en kjempeerfaring jeg håper å ta med meg videre.

Hva vil du si er dine kampsaker?

– At studentene skal komme ut som vinnerne av fusjonen.

Hvordan vil det bli å representere studenter som studerer i en helt annet by en Trondheim?

– Som student ved den minste av Høgskolene som går inn i fusjon, har jeg mest sannsynlig den beste forutsetningen for å representere mangfoldet. Det blir spennende, så vel som utfordrende. Mye tid vil gå med på å se hva som foregår rundt på de forskjellige campusene. Videre tror jeg det å huske røttene mine, sammen med å ha en åpen innstilling er nøkkelen til suksess for å representere hele NTNU på en best mulig måte.

Årets valgoppslutning lå på 12,9 prosent. Føler du at det er et demokratisk problem når så få stemmer i et valg?

– Valgoppslutningen i Ålesund lå på nesten 22 prosent, og det er vi veldig stolte av. Totalt sett kunne oppslutningen vært bedre, men det er en engasjementsproblematikk fremfor et demokratisk problem. Vi får en heller sette høyere mål for oppslutning ved neste styrevalg.

Hva ønsker du å gjøre for å øke stemmegivningen ved valg?

– Jeg vil presisere viktigheten av studentenes stemme i NTNU-styret. Ved neste valgperiode vil man rekke å føle fusjonen mer på kroppen, og vite hvor skoen trykker. Da tror jeg også at engasjementet vil blomstre i høyere grad.

Hvorfor tror du Høgskolen i Ålesund oppnådde så mye høyere valgopplsutning enn de andre campusene?

– Vi har et fantastisk studiemiljø i Ålesund med mange engasjerte sjeler. Vi er også betydelig færre enn de største campusene. Det blir en slags «alle-kjenner-alle-kultur». Så en kombinasjon av dette, sammen med en god synliggjøring av valget fra Parlamentet sin side – kan nok forklare den høye valgoppslutningen fra Ålesund.

I fjor stemte studentrepresentantene for storfusjon, mot det flertallet av studentene ønsket, og mot representantene for de ansatte. Hva tenker du om denne saken?

– Nå er fusjonen et faktum og endringer vil alltid møte motstand. Mitt inntrykk fra studentene ved de øvrige Høgskolene er at de ser fram til å fusjonere med NTNU, og at det vil være med på å skape større muligheter framover.

«Aldri noensinne har det vært så stort engasjement rundt studentpolitiske saker,» sa Maria Honerød til Universitetsavisa(UA). Hvordan vil dette engasjementet påvirke din utførelse av vervet?

– Det er viktig med engasjement, og det legger et naturlig større press på oss som styremedlemmer til å prestere. I utførelsen av styrevervet er det viktig for meg å ta selvstendige valg, selv om ytre press vil gjøre det vanskelig til tider. Det tror jeg kommer til å bli en utfordring, men også en pådriver til å gjøre gode valg.

Hva vil karakterisere deg i styret?

– Åpen.

Les om de to andre styrerepresentanten, Kim Allgot og Ingvild Sørlie, og om styrevalget og den dårlige oppslutninga.