Sykepleie er det mest populære studiet ved NTNU

I dag kom årets søkertall fra Samordna opptak, og hele 142 004 stykker har søkt seg til høyere utdanning.

Publisert Sist oppdatert

Dette er 6 417 flere søkere enn i 2017, altså en økning på 4,7 prosent. Hvis vi ser på utdanningsområdene, er økningen størst for informasjonsteknologifag med 21,6 prosent. For lærerutdanningene er veksten 15 prosent, og helsefag har i år en vekst på 3,9 prosent.

NTNU troner øverst på listen over søkertall, med en samlet antall søkere på 53 030. 24 638 av disse hadde NTNU som førstevalg på søknaden sin, fordelt utover 194 studier.

Les også: Studentene på Stripa er positive til Høyres resolusjon om at all offentlig undervisning skal filmes, men mener det burde settes grenser for hvem som skal ha tilgang til det på nettet.

Leder Tonje Løvstakken i Tekna Student.
Leder Tonje Løvstakken i Tekna Student.

Teknologifagene i søknadstoppen

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).
Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

De mest populære studiene på NTNU etter antall førstevalgssøkere er sykepleie i Trondheim (1190), økonomi og administrasjon i Trondheim (933), Industriell økonomi og teknologiledelse (875), Medisin (843) og Kybernetikk og robotikk (560). På landsbasis økte søkningen til teknologifagene med 5,7 prosent.

– Det vil være stort behov for denne kompetansen (tekniske fag, journ. anm.), og det er flott at så mange ønsker å studere disse fagene. Nå er det viktig at det er nok studieplasser. Det har kommet nye studieplasser, men kapasiteten må nok økes ytterligere i årene fremover, sier president Lise Lyngsnes Randeberg.

Leder Tonje Løvstakken i Tekna Student synes det er gledelig å se at det i år også er økning i søkere til teknologistudiene. Hun skulle likevel sett at det var flere jenter bak søkerne.

– Vi har en vei å gå for å motivere flere kvinner til å søke seg til dette feltet. Rundt en fjerdedel av førstegangssøkerne til teknologistudier er kvinner. Til sammenligning er kvinneandelen i realfagene på over 50 prosent, sier hun.

Les også: At Frp nå ønsker et universitet der utdannelse blir politisk styrt på bakgrunn av arbeidslivets behov er ikke bare en dårlig idé, det går på bekostning av god kunnskapsutvikling, skriver nestleder i Under Dusken.

Nesten én av ti søkere har søkt lærerutdanning

Nærmere én av ti som har søkt høyere utdanning på landsbasis, har søkt seg til lærerutdanning. I en pressemelding fra Regjeringen uttaler forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) at det er gode nyheter at flere har søkt seg til lærerutdanningene, da det trengs flere dyktige lærere som vil gjøre en av samfunnets viktigste oppgaver.

– De historisk gode tallene viser at regjeringens politikk for å gjøre læreryrket og lærerutdanningen mer attraktiv virker. Det at stadig flere velger lærerutdanning gir dessuten et sterkt signal om at læreryrket oppleves som meningsfylt. Det er et av samfunnets viktigste yrker, understreker Nybø.

I pressemeldingen står det videre at søkningen til lektorutdanningen har økt med rundt 14 prosent. Søknader til alle lærerutdanningene øker mye mer enn veksten i det totale tallet på søknader.

– Dette er viktige og gode nyheter for alle barn og elever. Vi er opptatt av å bygge et sterkere lag rundt hvert barn. Da trenger vi flere barnehagelærerne som skaper trygge rammer for lek og læring, og flere grunnskolelærere på barnetrinnet, som kan tilpasse opplæringen til hver enkelt elev, sier Nybø.

Les også: Sikter seg inn mot kjelleråpning i fadderperioden

— Høyere utdanning kan være overveldende for mange

Nestleder Anne Helene Bakke i Norsk studentorganisasjon (NSO) poengterer i en pressemelding at NSO håper at utdanningsinstitusjonene tar ansvar for å gjøre studentene trygge både faglig og sosialt.

– Vi vet at mesteparten av frafallet i høyere utdanning skjer allerede i første semester. Hvordan studenter blir tatt imot, og hvilket opplegg de blir møtt med fra forelesere og erfarne studenter er en av de viktigste faktorene for at de får en god studiehverdag med mestring og fremdrift i studiene, sier Bakke.

Hun sier at møtet med høyere utdanning kan være overveldende for mange.
– Vi i NSO forventer at universitetene og høgskolene skal skape faglig-sosiale arenaer hvor studentene med ansatte deltar fra dag én, slik at studentene blir en naturlig del av et fagmiljø.