Trosset koronasmitte for å redde jugendbygninger

Til tross for påvist koronasmitte blant arkitektstudenter møtte i dag mange opp på demonstrasjonen mot riving av Elgeseter gate 4, 6 og 30b.

Publisert Sist oppdatert

Selv etter beskjed om koronasmitte blant arkitektstudentene var det godt oppmøte på demonstrasjonene mot riving av Elgeseter gate 4, 6, og 30b. Fire arkitektstudenter fra 1. og 2. klasse trosset beskjeden om å dra hjem, og deltok på demonstrasjon, men holdt god avstand til de resterende oppmøtte. Til tross for labert oppmøte fra arkitektstudentene var det mange som møtte opp. Fortidsminneforeningen i Trondheim var særlig godt representert.

Elise Brandsvik Skeide og Anne Marte Gjørvad var to av arkitektstudentene som hadde møtt opp, og som var med og ledet demonstrasjonen. De trakk begge fram hvor feil det var å planlegge for et framtidig Trondheim med bil i tankene.

<b>RIV DEM IKKE. VI KOMMER TIL Å KLIKKE: </b>Arkitektstudentene Elise og Anne møtte opp for å demonstrere.
RIV DEM IKKE. VI KOMMER TIL Å KLIKKE: Arkitektstudentene Elise og Anne møtte opp for å demonstrere.

– Miljøpakken var ment å gjøre Elgeseter gate til et bedre sted å være. Riving av disse bygningene, virker mot sin hensikt, sier Skeide.

<b>BURDE BEVARES:</b> Arkitekt Ivar Støwer mener at jugendbygningene helt klart burde bevares og rehabiliteres.
BURDE BEVARES: Arkitekt Ivar Støwer mener at jugendbygningene helt klart burde bevares og rehabiliteres.

Skeide trakk særlig fram bygningenes solide byggestil og muligheten ombygging som sterke argumenter for å bevare bygget.

<b>ENGASJEMENT:</b> Det var flere oppmøtte og apeller for å bevagre jugendbygninger i Trondheim onsdag.
ENGASJEMENT: Det var flere oppmøtte og apeller for å bevagre jugendbygninger i Trondheim onsdag.

– Det er små endringer som trengs å gjøres for at bygget kan få mange ulike bruksområder. Et sterkt ønske hadde for eksempel vært om byggene kunne brukes av NTNU i sammenheng med samlingen av campus, sier Skeide.

<b>LA BYGGENE LEVE:</b> Idar Støwer fra aksjonsgruppa for bevaring av Jugendbygget Elgeseter gt . 30b. sammenligner kampen med den som gikk på 1970-tallet om trehusbebyggelsen på Bakklandet.
LA BYGGENE LEVE: Idar Støwer fra aksjonsgruppa for bevaring av Jugendbygget Elgeseter gt . 30b. sammenligner kampen med den som gikk på 1970-tallet om trehusbebyggelsen på Bakklandet.

Hun utdypet videre om hvorfor hun mener at bygget er så verdifullt.

– Disse bygningene er bygget i høy kvalitet. Ettersom lønningene har gått opp siden den tiden bygningene ble bygget vil det ikke lenger være økonomisk logisk å bygge slike jugendbygninger.

Les også: Velferdstinget med 1,5 millioner til Nybygg

Spesiell plass i historien

Det var ikke kun studenter som hadde funnet sin vei til demonstrasjonen. Idar Støwer er selv arkitekt og kommer fra aksjonsgruppa for bevaring av Jugendbygget Elgeseter gt . 30b. Han har tidligere jobbet med byplanlegging.

Han sammenligner kampen om Elgeseter gate 4, 6, og 30b, med kampen om å bevare trehusbebyggelsen på Bakklandet på 1970-tallet.

– Bygningene burde absolutt bevares og rehabiliteres. De har en stor historisk verdi, samtidig som det burde være en interesse av å gjenbruke bygninger istedenfor å alltid bygge nytt.

Det ble også holdt flere appeller til støtte for bevaring av bygningene.

Leder for fortidsminneforeningen, Samuel Billaud Feragen, snakket om hvilken spesiell plass jungenbygningene hadde i Trondheims historie, og hvor viktig det var å ta vare på denne historien. Feragen trakk også fram at det å bevare bygget ville være viktig i et miljøperspektiv.

Arkitektprofessor, August Schmidt, snakket også til forsamlingen. Han trakk fram hvordan en god arkitekt er en som har evnen til å mulighetene i det som allerede finnes. Om man gjorde dette hadde man også muligheten til å få en finere by å leve i.

Om Elgeseter gate 4, 6 og 30b skal rives avgjøres 26. mars. Fram til da håper Skeide og Gjørvad at det blir organisert flere demonstrasjoner. De er derimot usikre på hvor realistisk dette er med tanke på den situasjonen man er i angående koronafrykt.

Powered by Labrador CMS