Studentene Ida Maria Brennhaugen (f.v.), Benjamin Andresen Sandoval og Christiane Rynning kjemper for å beholde internklinikkene på Dragvoll.
Studentene Ida Maria Brennhaugen (f.v.), Benjamin Andresen Sandoval og Christiane Rynning kjemper for å beholde internklinikkene på Dragvoll.

Uenighet om terapipraksis

Psykologistudentene frykter at utdanningskvaliteten svekkes dersom ansvaret for internklinikkene flyttes fra NTNU over til St. Olavs.

Tekst: Malene Tonheim, Sigrid Solheim

Rektor Gunnar Bovim ved NTNU vil at spesialisthelsetjenesten ved St. Olavs hospital skal overta ansvaret for de interne klinikkene ved Institutt for psykologi. Klinikkene ligger i dag på Dragvoll campus og er underlagt instituttet. Studentene er bekymret for konsekvensene av en eventuell flytting av ansvaret. Det fryktes blant annet at praksisen blir mindre variert, og at veiledere mangler pedagogisk kunnskap.

Ida Maria Brennhaugen.
Ida Maria Brennhaugen.

– Det er terapidelen jeg brenner for ved studiet, og grunnen til at jeg har valgt å studere psykologi. Derfor er det viktig for meg at det er god kvalitet på denne, forteller instituttillitsvalgt Ida Maria Brennhaugen ved Institutt for psykologi.

«Aksjon Tresko».
«Aksjon Tresko».

Også de ansatte er sterkt uenige i rektors forslag. I en kronikk i Adresseavisen, undertegnet av flere ansatte ved poliklinikkene på NTNU, står det blant annet pedagogene ved instituttet vil miste kontroll over psykologiutdanningen. De ansatte mener at studentene står i fare for å miste den solide opplæringen som tilbys i dag, og at studentene mister den verdifulle bredden ved psykologiutdanningen dersom ansvaret flyttes over til spesialisthelsetjenesten.

– Krevende å få Bovim på banen

For psykologistudentene er det viktig at deres interesser blir ivaretatt når internklinikkenes framtid skal avgjøres. Studentene har ikke alltid følt seg forsikret om det.

Brennhaugen forteller at rektor ved flere anledninger har stilt opp for å høre på studentenes innvendinger, noe hun synes er bra. I vår ble en utredningsgruppe nedsatt av rektor, hvor også studentene var representert. Utredningen er ifølge Brennhaugen ferdig, men ikke offentliggjort.

– Vi føler at Bovims forslag om å flytte ansvaret for klinikken er en dårlig idé. Det har vært krevende å få han på banen, og å få han til å ha en ordentlig diskusjon med oss, sier Brennhaugen.

For psykologistudent Benjamin Andersen Sandoval virker det ikke som om rektor har tatt til seg kritikken av klinikkplanene.

– Vi har sagt mye og blitt hørt, men det virker ikke som at det går inn. Bovim hører på oss, men han engasjerer oss ikke i de faglige spørsmålene, mener han.

På dette svarer Bovim at saken er oppe til vurdering og at ingenting skal bestemmes før saken har vært på høring.

– Jeg har ikke fått med meg at studentene ønsker mer dialog, men om noen ønsker et møte for å si noe mer har jeg ikke noe imot det, sier Bovim.

LEDER: Alle er uenige med Bovim

Terapi for ekte mennesker

Pasientene som kommer til klinikkene i dag har lettere psykiske vansker.

– Terapi er en hovedpilar i psykologistudiet. Klinikken er vårt første møte med rollen som psykologer, forteller Sandoval.

En bekymring er at en ekstern institusjon som St. Olavs ikke har like god innsikt som universitetet om hva studentene har lært, eller kjenner til studentenes behov når de har praksis. Studentene selv frykter at de vil motta pasienter med tyngre psykiske lidelser enn hva de er rustet til å behandle som følge av flyttingen. De er redde for at helsehjelpen dermed ikke vil være forsvarlig.

– Dette er første gang vi prøver oss på terapi på ekte mennesker med ekte problemer. Vi må alle starte et sted, og da er det viktig at vi begynner med pasienter med utfordringer vi faktisk er i stand til å takle, sier medstudent Christiane Rynning.

Dagens klinikker: et lavterskeltilbud

Rynning mener at dagens klinikkløsning fungerer godt.

– På Dragvoll har vi klinikere, veiledere og pedagoger samlet under ett og samme tak. Dette gjør dem lett tilgjengelige for spørsmål, og vi får tett oppfølging, sier Rynning.

Rektor Bovim mener at utdanningskvaliteten fortsatt skal være på topp hvis spesialisthelsetjenester tar over ansvaret, og at det derfor ikke er behov for bekymring.

– Klinikkene er også del av en pasientbehandlingssituasjon, og vi må sørge for at også dette er optimalt, sier Bovim.

Tall fra den siste Shot-undersøkelsen viser en økende andel studenter med psykiske vansker. For dem som sliter, men ikke oppfyller kriteriene for å få hjelp fra spesialisthelsetjenesten, er det få tilbud. Dersom ansvaret flyttes til St. Olavs frykter Rynning at det kan gå utover tilbudet til internklinikkens 140 pasienter.

Tidlinje for saken om internklinikken.

– Det som er flott med dagens ordning er at det er et lavterskeltilbud som man ikke trenger henvisning fra lege for å få plass på. Man kan til og med henvise seg selv, forklarer hun.

Protest under styremøte

Psykologistudentene har i protest mot en eventuell flytting av ansvaret for klinikkene opprettet en egen aksjon de kaller «Aksjon Tresko».

– Aksjonen er en samling av engasjerte studenter som ønsker informasjon, og å kunne bidra til saken, forteller Brennhaugen.

I regi av «Aksjon Tresko» arrangerte Brennhaugen en stille demonstrasjon utenfor Scandic Nidelven i slutten av oktober, hvor NTNU avholdt styremøte. Over 80 personer møtte opp.

– Målet med demonstrasjonen var å vise styrerepresentantene ved NTNU at vi bryr oss om saken. Det er ikke bare en sak som engasjerer instituttet, men også oss studenter. Etter aksjonen kom flere av styrerepresentantene bort og snakket med oss, forteller Brennhaugen.

Bovim er også positiv til demonstrasjonen.

– Det er kjempeflott at de engasjerer seg og at vi får diskutert ordentlig. Jeg tror ikke at vi har ulike mål, vi vil alle ha god utdanning og god pasientbehandling. Kvaliteten må stå i høysetet, sier Bovim.

– Helsevesenet skal bedrive helse

For å sammenligne de to mulige modellene for drift av internklinikkene, har tre forskjellige utvalg blitt satt ned til å foreta hver sin utredning: et økonomisk, et juridisk og et faglig utvalg. Bovim vil undersøke om det er hensiktsmessig å ha to like tilbud på samme sted, når psykologutdanningen og spesialhelsetjenesten flytter sammen på Øya. Med flere behandlere i samme bygg er Bovim klar på hvem han mener bør ha ansvaret for driften.

– Det er fornuftig at sykehuset har hovedansvaret for pasienter. Helsevesenet skal bedrive helse, sier Bovim.

Selskapet Pricewaterhousecoopers (PWC) gjennomførte den juridiske utredningen, som ble offentliggjort tidligere i år. Den konkluderer derimot med at utdanningskvaliteten kan svekkes dersom ansvaret for den kliniske opplæringen overføres til spesialisthelsetjenesten. Ifølge PWC vil det trolig ikke lenger være mulig å velge ut pasienter som ikke har rett på psykisk helsevern dersom tilbudet flyttes.

Til tross for at PWC konkluderer med at psykologiutdanningen kan svekkes dersom spesialisthelsetjenesten tar over ansvaret for klinikkene, så virker det som Bovim står fast ved sitt forslag.

– Utredningen fra PWC konkluderte med noe annet enn det han mener. Det vi ser nå er at Bovim ikke tror på denne rapporten som han selv bestilte, mener Brennhaugen.

Venter på avklaring

I oktober sendte Bovim PWCs juridiske rapport til Kunnskapsdepartementet for avklaring. Det er ikke klart når departementet vil ferdigbehandler rapporten.

– Vi har spurt departementet om hva vi skal gjøre med tanke på rapporten. Det er de som eier oss, og de må avgjøre hva som er rett, forteller Bovim.

Det er heller ikke klart når den økonomiske rapporten eller den faglige rapporten offentliggjøres. Opprinnelig skulle saken tas opp i desember av NTNU-styret, men dette er ifølge Brennhaugen utsatt på ubestemt tid.

Divisjonssjef Liv Sjøvold for psykisk helsevern ved St. Olavs svarte kort på Under Duskens henvendelse. Hun sier at de forholder seg til vedtaket som NTNU fatter, og at de vil bidra til en god løsning uansett hvilket valg som tas.