UKEsjefen kjente flere av søkerne til UKEstyret personlig, men meldte seg ikke inhabil

UKEsjef Max Meinich kjente både nyvalgt arenasjef og driftssjef i UKA godt. Han så ikke på det som nødvendig å erklære seg inhabil.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag ble det nye UKEstyret presentert. UKEstyret er UKAs høyeste organ, og er en gruppe frivillige studenter som planlegger og arrangerer festivalen. Styret be­står av en adminsjef, kultursjef, PR-sjef, arenasjef, driftssjef og økonomi­sjef, og ledes av UKEsjefen. UKEsjefen står selv for valg av UKEstyret, som velges gjennom en søknadsprosess og intervjuer.

– Sammensetningen av styret er veldig, veldig bra. Det ser kjempeflott ut, sier UKEsjef Max Meinich.

Nåværende Samfundetleder Frida Jerve
Nåværende Samfundetleder Frida Jerve

Til Under Dusken forteller Meinich at han kjenner både nyvalgt arenasjef Adrian Allum Padget og driftssjef Annika Taule. De er gamle barndomsvenner, og har også jobbet sammen under tidligere UKEr.

Dette ser Meinich på som uproblematisk.

Nødvendig å være med på alle beslutninger

Meinich er klar på at ingen har blitt valgt inn i styret på bakgrunn av personlige erfaringer han har hatt med dem, men gjennom de faglige erfaringene fra tidligere arbeid med UKA. Det er likevel en fordel om man har jobbet med ham tidligere, slik at han kjenner til hvordan de har jobbet under UKA.

– Dersom det var nødvendig å melde meg inhabil ville jeg gjort det, sier Meinich.

Han så derimot ikke behovet i noen av situasjonene. Han begrunner dette med at dersom han hadde vært såpass inhabil til å kunne ta en objektiv vurdering ville de hatt en stor utfordring. Da ville det vært vanskelig å ta opp noen som helst.

– Ettersom mandatet ligger hos meg er det nødvendig at jeg er med på alle beslutningene for å sørge for et robust og operativt styre, sier Meinich.

Han har også rådført seg med UKEstyret fra UKA-19, spesielt med tidligere UKEsjef Julian Mæhlen, når det gjelder å ta lure valg på objektive grunnlag.

LES MER: Meinich er sikker på at UKA-21 blir en suksess

Kjente flere av kandidatene

Intervjuene har Meinich gjennomført sammen med to stykker fra det gamle UKEstyret. Det gamle styret rullerte på hvem som var med, mens tidligere UKEsjef Julian Mæhlen deltok på så og si alle intervjuene. Meinich var klar over at de kom til å kjenne noen av søkerne, og innrømmer også at han kjente flere av kandidatene personlig. Noen av disse er nå er tatt opp i UKEstyret. Han kontaktet også flere av styremedlemmene selv, og oppfordret dem til å søke.

– Dette har jeg gjort uavhengig av hvor godt jeg kjenner dem, sier han.

– Vi har fått høre at noen har oppfattet det som om UKEstyret allerede var bestemt før prosessen startet. Hva tenker du om det?

– Det stemmer ikke i det hele tatt.

Glad for å møte alle på lik fot

Samfundetleder Frida Jerve er glad for at hun ikke kjente noen av søkerne fra tidligere da styret hennes ble satt sammen. Selv om også hun kontaktet et par folk i forkant av søknadsprosessen, er hun tydelig på at man verken kan tvinge noen eller love noe.

Det viktigste for henne var å sørge for at styret besto forskjellige mennesker med forskjellige interesser, studieretninger og bakgrunner fra Samfundet. Hun er glad for at hun ikke kjente noen i styret fra før og er fornøyd med å sitte igjen med åtte nye venner.

– At det ble slik kom naturlig for min del, sier Jerve.

Hun synes det er vanskelig å si noe om hvor tette bindinger det kan være mellom lederen og søkeren i en slik søknadsprosess. På den ene siden tror hun det kan være taktisk å kjenne noen godt når man skal begynne på arbeidet, og at man vet bedre hvem man har i styret og hva man får.

– På den andre siden kan det være et problem i søknadsprosessen, da det kan være vanskelig å avvise folk man kjenner, poengterer hun.

– Jeg stoler på at Max og UKA har valgt de beste kandidatene til oppgavene.

LES MER: Ny Samfundetleder ble ikke valgt - nå må Styret avholde nytt valg

Velges av leder og nestleder

Mathilde Breda Enkerud er president i ISFiT. Hun ønsker ikke å kommentere valget av UKEstyret, men forteller på et generelt grunnlag at det var hun og nestleder som gjennomførte intervjuene til ISFiT-styret.

– Vi hadde intervjuer med alle som søkte. På bakgrunn av dette satte vi sammen et styre både med hensyn til stillingene og styret som helhet, skriver Enkerud i en tekstmelding til Under Dusken.

I den første versjonen av denne artikkelen sto det at Meinich og det tidligere UKEstyret ikke tok noen vurdering på habilitet i forkant av søknadsprosessen. Dette er feil. Meinich besvarte ikke Under Duskens spørsmål om habilitet tydelig, men sa at de var klar over at de kunne kjenne noen av kandidatene. Dette er nå rettet opp. Under Dusken beklager.