Vanskelig for blinde og svaksynte å bruke bussen

Flere bussbytter og mangelfull lydannonsering gjør at blinde og svaksynte sliter med å benytte seg av AtBs nye kollektivsystem.

Publisert Sist oppdatert

Den 3. august innførte AtB nytt kollektivsystem i Trondheim. Blinde og svaksynte ble i den forbindelse lovet at alle busser som kom inn på byens busstopp skulle bli annonsert med bussnummer av utvendige høytalere på bussene.

Ideen med lydannonsering ble utformet i tett samarbeid med Blindeforbundet, og skulle i likhet med trinnfrie busser og ledelinjer gjøre det tryggere å ferdes inne i bussen for blinde og andre funksjonshemmede.

Direktør for kommunikasjon og drift i AtB, Grethe Opsal.
Direktør for kommunikasjon og drift i AtB, Grethe Opsal.

Les også: Bussen er fin, systemet er bedre

Etter en kort periode ble det imidlertid en slutt på den utvendige annonseringen etter gjentatte klager fra folk som bodde i nærheten av holdeplassene. Selv om AtB i disse dager jobber med å skru på annonseringen igjen, skal lyden framover bare være på fram til kl. 20:00 på hverdager og 18:00 i helgene.

Blir avhengig av hjelp

AtBs nye kollektivsystem

- Rutenettet ble lagt om for å passe inn i det moderne mønsteret for ferdsel.

- Alle bussene ble byttet ut til fordel for nye busser med universell utforming.

- Høytalere ble i samarbeid med Blindeforbundet montert på bussene for å annonsere ankomsten deres på busstopp.

- På de nye metrobusser er det nesten dobbelt så mange ståplasser som på de gamle bussene, mens antall sitteplasser er det samme.

- Noen gamle busstopp ble lagt ned, med det resultatet at om lag 16 000 innbyggere får økt avstand til nærmeste busstopp med over 100 meter.

Natalie Lervåg er blind, og mener det kan være vanskelig hvis man står alene på en holdeplass uten lydannonsering, eller hvis det blir kaotisk fordi mange busser kommer inn samtidig.

– Man blir avhengig av hjelp fra andre for å vite hvilket nummer bussen som nettopp kjørte inn på busstoppet har, sier hun.

Ifølge diskriminering- og tilgjengelighetsloven plikter alle å sørge for at de ikke har praksiser som fører til at noen stiller dårligere enn andre på grunn av nedsatt funksjon når de handler utenfor privatlivet sitt. Det vil likevel være snakk om en avveiing mellom behovet for tilrettelegging og behovet for å beholde praksisen som den er.

Det var klager fra andre passasjerer over for høyt lydnivå som førte til at AtB besluttet å slå av høytalerne som de hadde installert i bussene.

– De har vingeskutt oss

Lervåg problematiserer også at bussjåførene sitter i et eget rom, ettersom det gjør at man ikke kan spørre dem:

– Man har ikke dårlig samvittighet for å mase på sjåførene fordi det er jobben deres, men det er annerledes med fremmede, sier hun.

Tiril Susegg, som er sterkt synshemmet, er også kritisk til det nye systemet og trekker fram at de mange bussbyttene gjør at de havner i flere utfordrende situasjoner.

– Det er snakk om at det har blitt betydelig vanskeligere. Man gruer seg og vurderer å bli sittende hjemme. De har vingeskutt oss, sier hun.

Hun mener også at de mange ståplassene gjør det vanskelig og utrygt å reise som synshemmet med førerhund. Selv om trappen er borte fra midtgangen i de nye bybussene, avviser Susegg påstanden om at bussene bare har én flate, ettersom de fleste setene står på plattformer.

En utviklingsprosess

Direktør for kommunikasjon og drift i AtB, Grethe Opsal, legger vekt på at utarbeidingen av det nye systemet har skjedd i samarbeid med Blindeforbundet, og at de hele tiden er åpen for forslag fra reisende. Når det gjelder påstanden om at for mange ståplasser gjør det vanskelige mener hun at det ikke innebærer færre sitteplasser.

– Setene har forskjellige nivåer for å utnytte plassen over hjulbuer, motordeler og drivverk, legger hun til.

Hun oppfordrer folk til å be om hjelp fra medpassasjerer eller trykke på den blå knappen nederst på bussdøra for å få bussjåførens oppmerksomhet.

– I et nettverkssystem, som de fleste større byer har, vil omstigning i løpet av reisen være vanlig. Det er også en tilvenningsprosess for alle reisende, sier Opsal.

Hun tilføyer imidlertid at å skru av lydannonseringen aldri var ment som noe annet enn et tiltak for å gjøre innstillingen av lydnivået lettere å gjennomføre, og noe som skal være på plass igjen innen slutten av uka.

– Vi vil se på muligheten for å utvide opprop til enkelte holdeplasser gjennom større deler av døgnet der hvor det er størst behov, sier hun.

Les også: Treige busser med raskt utseende