Velferdstinget og NSO prioriterer studentboliger

Boligkravet.no er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Studentorganisasjon og Velferdstingene i Oslo og Akershus, Bergen og Trondheim. De ønsker å bygge flere studentboliger, da det er stor mangel på studenthybler.

Publisert Sist oppdatert

Det er liten tvil om at studenter sliter på boligmarkedet. I dag er det nok studentboliger til å huse omtrent 15 prosent av studentene. I løpet av de siste ti årene har Norge fått 36 000 nye studenter, men bare 9 000 nye studentboliger. Dette ønsker #Boligkravet å gjøre noe med.

Fakta

Boligkravet ønsker:

  • Tilskudd til 3000 nye studentboliger i året.
  • Høyere maks-kostnad for tilskudd til bygging av studentboliger (øke “kostnadsrammen”).
  • Øke tilskuddet til 50 % av byggekostnaden.

Gjennomsnittlig leiepris for en hybel på landsbasis er 4 600 kroner, mens gjennomsnittlig leiepris på studentbolig er 3 874 kroner. En stor del av studenter ønsker å bo i studentboliger, men med dagens utbyggingstempo vil det alltid være manko.

Fjerne eller øke kostnadsrammen?

Bygging av studentboliger er avhengig av mange faktorer. Studentsamskipnadene står for byggingen, men får støtte fra Kunnskapsdepartementet. For at et prosjekt skal godkjennes, må kostnadene for hver hybelenhet i en studentbolig være under 700 000 kroner. For hvert år øker byggekostnadene for boligblokker med 3 prosent. Likevel har ikke staten forandret kostnadsrammen på 700 000 siden 2009. Statsstøtten for hver hybelenhet ligger på 250 000, og dette tallet har vært forandret siden 2004.

Flere partier har foreslått å fjerne kostnadsrammen for å få bygd flere studentboliger. På Høyres landsmøte 5. mai 2013 ble det enstemmig vedtatt å fjerne kostnadsrammen for bygging av studentboliger. Dette kan føre til at det blir lettere for private aktører å bygge studentboliger med offentlige midler.

Leder Vilde Coward for Velferdstinget i Trondheim advarer mot dette.

– Det mest problematiske som blir foreslått i Høyres program er å åpne for å gi offentlige midler til private for å bygge studentboliger. Det løser et problem vi ikke har, nemlig mangel på gode, trygge utbyggere. Samskipnadene kan bygge i store omfang, og har den funksjonen idag, sier hun.

Stortingskandidat Audun Ottarstad for Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag mener det også er andre fordeler med studentboliger, nemlig at de kommer studentene til gode på sikt.

– Det er ingen vits å tappe statskassen ved å fjerne kostnadsrammen. Når samskipnadene tar for seg byggingen, går overskuddet dessuten tilbake til studentene. Høyre ønsker å bruke penger på skattekutt, men man bør heller bruke penger på å bygge studentboliger, sier han.

Viktigere med bolig enn mer studiestøtte

Coward mener det er langt viktigere å få bygd flere studentboliger enn å øke studiestøtten.

– Studentene bruker ca 73 prosent av studiestøtten på boligutgifter. Vi ønsker å gjøre noe med denne utgiften. Bolig er derfor en prioritet over økning av studiestøtte, fordi vi mener utleiehaiene kun vil øke prisene når de vet studentene har mer å rutte med økonomisk. Vi tror vi er med å skape et trygt utleiemarked ved å bygge studentboliger gjennom samskipnadene, sier hun.

Powered by Labrador CMS